Politikk

Budsjettlekkasjer: Ny flyavgift og mer penger til minstepensjonistene

Regjeringen og samarbeidspartiene er enige om å gjøre det 80 kroner dyrere å fly.

Høyres Svein Flåtten (t.v.) ankommer forhandlingsmøtet søndag kveld med sjokolade til andre. En avslappet Venstre-nestleder Terje Breivik tar imot ham sammen med KrFs Hans Olav Syversen.
 • Solveig Ruud
  Journalist

Samarbeidspartiene Høyre og Frp, Venstre og KrF, er på å oppløpssiden i budsjettforhandlingene.

— Det nærmer seg, men vi har fortsatt noen avklaringer å gjøre. Det er et stort budsjett, og ganske mye endringer som skal gjøres, sa Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten etter dagens snaut timeslange forhandlingsmøte.

— Jeg vil si at de største tingene ligger bak oss, sa Flåtten, som likevel tok forbehold om «snublesteiner» som kunne dukke opp, eksempelvis når de ulike partiene skal få forhandlingsresultatet godkjent av sine stortingsgrupper.

Etter krisestemning fredag, ble det i helgen gjort fremskritt etter møtevirksomhet på kontoret til statsminister Erna Solberg (H).

80 kroner dyrere å fly

Aftenposten får bekreftet fra kilder med kjennskap til forhandlingene, at det ligger an til økte midler til landets minstepensjonister, og innføring av en ny flyavgift.

 • Her kan du lese om12 saker som gjør forhandlingene vanskelige.
  Partene har, etter flere utsettelser, gitt seg selv frist til klokken 18 i kveld med å avrunde forhandlingene.

Det innføres etter det Aftenposten får opplyst en ny avgift på 80 kroner på flyreiser, som vil gjelde på reiser inn og ut av landet. Dette betyr at avgiften ligger over Venstres alternative budsjettforslag, der det er lagt inn en avgift på 50 kroner per billett.

Aftenposten kjenner ikke den endelige innretningen på den nye avgiften, om den det er billetten eller flysetet som får den nye avgiften.

Mer til minstepensjonister

Frp får fullt gjennomslag for sitt forslag om å redusere avkortingen av grunnpensjonene til minstepensjonistene. Når KrF har fått gjennom sitt forslag å øke minstepensjonene til enslige minstepensjonister, kommer det altså i tillegg til at pensjonistpar får mer.

Frps store vinnersak i Regjeringens opprinnelige budsjett, er blitt kritisert av flere. KrF har tidligere sagt nei til å fullføre dette i ett jafs

KrF har kjempet for dette. I partiets alternative budsjett var det foreslått å øke minstepensjonen til enslige minstepensjonister med 4000 kroner i året. Aftenposten er ikke kjent med når på året økningen skal innfases.

Inntekter fra den nye flyavgiften skal utgjøre en betydelig andel av det staten tar inn på økte avgifter som del av det grønne skiftet.

To Frp-tap

Etter det Aftenposten erfarer har KrF og Venstre fått gjennomslag for et kutt til kommunene som de mener gravlegger finansminister Siv Jensens og Regjeringens ønske om å la staten overta skatteoppkrevingen. I dag er kemnerkontorene kommunale, men Regjeringen har i flere omganger forsøkt å overføre oppgaven til staten. I statsbudsjettet la Regjeringen inn et forslag om å trekke 630 millioner kroner fra overføringene til kommunene fordi de mente at staten skulle gjøre jobben. Det kuttet har blir det ikke noe av.

Frp har også måttet bite i seg forslaget om å gi 400 millioner kroner i rentekompensasjon til bompengeselskapene. Store deler av denne summen fjernes i budsjettforliket. Dette er en budsjettpost KrF og Venstre hele tiden har argumentert sterkt imot.

Halveres bistandskuttet

Kilder betegner overfor Aftenposten forhandlingsinnspurten som «svært, svært krevende». Forholdet mellom Frp og Venstre når det kommer til det grønne skiftet, har vært svært anspent - i større grad enn mellom KrF og Frp om bistandskuttet, blir det hevdet.

Aftenposten får bekreftet at 2,5 milliarder kroner av det foreslåtte 4,3-milliarderskuttet i bistandsbudsjettet, tilbakeføres til bistand.

Ifølge TV 2 økes el-avgiften med 1,5 øre per kilowattime. Dette nulles ut med et skatteskifte der det nederste trinnet i den nye trinnskatten justeres, noe som gir mer i netto skattelette.

Regjeringen blir også bedt om å komme til Stortinget med flere nye klimatiltak.

Ifølge TV 2 flytter partene på omlag fem milliarder kroner i budsjettet, mens NRK på sin side rapporterer at det flyttes på nærmere seks milliarder.

De totale omprioriteringene er ifølge NRK på mer enn 14 milliarder kroner - en relativt beskjeden sum i et budsjett på drøyt 1.200 milliarder.

Kritisk gjennom helgen

Enighet mellom regjeringspartiene og støttepartiene har imidletid ikke kommet i stand uten sverdslag. Som Aftenposten skrev sist uke, ble partilederne gjennom forrige helg koblet på budsjettforhandlingenefordi prosessen mellom de finanspolitiske talspersonen manglet fremgang.

 • Steile fronter og klar besked fra sentrumspartiene: Ikke godt nok.
  Likevel gikk det tregt og den første formelle tidsfristen for enighet, fredag 13. november, kom og gikk uten nevneverdig positive signaler fra forhandlingene på Stortinget.

Stemningen mellom de fire samarbeidspartiene sank betraktelig utover ettermiddagen fredag.

For første gang snakket enkelte av innsiderne i ett av sentrumspartiene om muligheten for at de ikke faktisk ikke vil komme til enighet. Enkelte nevnte også kabinettsspørsmål – muligheten for at regjeringspartiene legger sitt siste tilbud inn, og at statsministeren truer med å gå av om det forslaget ikke får flertall.

Statsminister Erna Solberg (H) måtte to ganger fredag kalle inn de andre borgerlige partilederne til møter om budsjettet, uten at det umiddelbart førte frem.

At Regjeringen overrasket KrF med et bistandskutt på inneværende års budsjett, hjalp heller ikke på stemningen, selv om kuttet ikke får direkte innvirkningen på forhandlingene.

— Det satte fyr på gruppemøtet, sa KrF-leder Knut Arild Hareide til Aftenposten.

Men etter et nytt møte hos statsministeren lørdag, løsnet det. Da var både finanspolitikerne og lederne fra de fire samarbeidspartiene samlet hos Solberg for å diskutere veien videre. Kilder i sentrumspartiene opplyste til Aftenposten at det ble gjort viktige avklaringer lørdag, etter omfattende møtevirksomhet.

Gjentatte fristbrudd får imidlertid konsekvenser: Finansdebatten i Stortinget er utsatt fra 26. november til 3. desember, og de stadige utsettelsene skaper praktiske problemer med behandlingen av alle de ulike departementenes fagbudsjetter.

Er du interessert i politikk og samfunnsliv? Her er ukens podcast Aftenpodden. Hør og abonner via Itunes på telefonen dinher. Eller via desktopher.

Les også

 1. Budsjettkranglene som truer med å slite Solbergs lag fra hverandre

 2. Venstre vil ha skatteskifte

 3. Klar budsjettmelding fra Venstre: Ikke grønt nok

Les mer om

 1. Politikk