Politikk

Oslo Venstre vil gi heroin på resept

Oslo Venstre åpner for kontrollert utdeling av brukerdoser med heroin til tunge narkomane som ikke kommer ut av illegalt misbruk med metadonbehandling.

  • Forf>
  • <forf>arild M. Jonassen <

Forslaget ble først fremmet av Unge Venstres på deres landsmøte for snart et år siden. Nå vil også Oslo Venstre, som ledd i et rusbehandlingen i Oslo, hjelpe tunge heroinmisbrukere vekk fra sentrumsgatene. Forslaget støttes av forskere i Danmark og Tyskland, mens norske forskere er lunkne til forslaget.De mener dette også vil bidra til å fjerne mye av det åpenlyse narkotikasalget nederst i Karl Johans gate der narkomane med sitt stoffsalg er rene smittespredere. Erfaring fra andre land tilsier også at prostitusjon og annen kriminalitet utført av narkomane reduseres kraftig.— Heroin på resept sammen med andre tiltak vil i sum vil gi disse menneskene bedre kontroll over sitt eget liv. Det er viktig at behandlingsapparatet er en aktiv støttespiller, og at den daglige jakten på penger erstattes med positive behandlingstiltak. I daglig kontakt med behandlingsapparatet får de økt ønske om å få behandling, sier Venstres førstekandidat i Oslo, Ola Elvestuen.

Følger etter Danmark.

To år etter at debatten startet for fullt i Danmark, er det nå flertall for å gjennomføre et pilotprosjekt etter erfaringer med prosjekter både i Sveits, Nederland og Tyskland. Nå følger flere land etter.Unge Venstres leder Lars-Henrik Michelsen sier de tunge narkomane er jaget fra det ene tilholdsstedet til de andre, først Slottsparken på 60-70-tallet, videre til Egertorget, Kirkeristen, Plata og flere steder ved Oslo S - senest nå i sommer i nedre del av Karl Johans gate.- Dette er uverdig. Nå må det tenkes nytt. Intet må stå uprøvd. Få ville reagert om vi hadde foreslått å gi diacetylmorfin til narkomane som alternativ til metadon, den medisinske betegnelsen på rent heroin. Jeg håper at kritikerne til forslaget ser på resultatene i andre land, sier Michelsen.

Overdoseepidemi.

De to mener det politiske Norge altfor lenge har godtatt en overdoseepidemi av dimensjoner og at både metadonbehandling og sprøyterom for narkomane lenge var tabubelagte emner i Norge, for så å bli akseptert.- Heroinassistert behandling må lanseres sammen med en rekke andre nødvendige tiltak. Det er en skam at intet skjer når vi vet at det finnes behandlingstilbud som fungerer andre steder. Dette kan spare samfunnet for store beløp når vi vet at den narkotikarelaterte kriminaliteten årlig koster landet 1,2 milliarder kroner og gir livskraft til store kriminelle nettverk, sier de to.Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann, Jan Harald Ellingsen, er en av dem som har fått påpukkelen etter å ha gått inn for å prøve behandling med heroin for å få ned kriminaliteten og hjelpe de narkomane.- Jeg er åpen for å diskutere alle muligheter, for det vi har gjort til nå, har iallfall ikke virket, sa Ellingsen på vårparten, men fikk den gang, ifølge NRK Hordaland, påpakning fra partiledelsen.Nå sier den vanligvis fritalende politikeren: "Ingen kommentar".

Forskere lunkne til heroinbehandling

Professor Helge Waal i metadonprosjektet Legeassistert rehabilitering (LAR) mener heroinforsøk er helt uaktuelt så lenge norske narkomane står i kø for å få metadon. Nå får 4300 narkomane metadon og behandlingstilbudet har full kapasitet først om et par år. - Jeg er heller ikke sikker på om jeg etter en samlet vurdering vil anbefale et slikt forsøksprosjekt, men er ikke totalt avvisende. Han sier morfin med forlenget virkning valget fremfor heroin hvis Norge skal ta i bruk nye stoffer i behandlingen - fordi det ikke må tas så ofte og slik forenkler behandlingen.Professor Christian Haasen ved Universitetet i Hamburg kjenner de norske ekspertene, og har forståelse for at de ønsker full kapasitet på metadonbehandlingen, men kan vise til svært gode resultater med heroin til de som dropper ut av metadonbehandling. Men han sier behandlingen må pågå i tre-fire år før overgang til annen behandling for å stabilisere livet til de narkomane.- Start forsiktig med et mindre heroinprosjekt i Oslo som har mange heroinmisbrukere. Det fjerner irrasjonell frykt for heroinbehandling. For det er sikkert pasienter som ikke responderer som ønsket på metadon. Fra et klinisk synspunkt er det ingen grunn til å vente. I Norge har jusprofessor Asbjørn Strandbakken ved Universitetet i Bergen tatt tak i det nærmest tabubelagte emnet. Han vil ha gratis heroin til tunge narkomane for å få ned kriminaliteten og mener det er et sosialt og samfunnsmessig problem som bør løses på politisk nivå. Han henviser overfor Aftenposten til sin kronikk i en tidligere utgave av bladet "Er lik Oslo". Han ser det som ille at narkomane må fornedre seg til kriminelle handlinger for å få penger til stoffet de er avhengige av.

Ola Elvestuen mener forslaget vil hjelpe tunge heroinmisbrukere vekk fra Oslos gater.

Les mer om

  1. Politikk