Politikk

Statsministeren oppfordrer til finanskrise-dugnad

Finanskrisen rammer urettferdig og øker forskjellene mellom folk, påpekte statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i sin nyttårstale. Han ba høy og lav om å stille opp til krisedugnad.

For dem som blir arbeidsløse, er det mager trøst at de fleste andre fortsatt har arbeid, sa Jens Stoltenberg i sin nyttårstale. Foto: ERLEND AAS/SCANPIX

**Les

Les også

Statsministerens nyttårstale

og si din mening i bunnen av saken.** Statsminister Jens Stoltenberg viet mye tid til å snakke om finanskrisen som herjer med norske banker, bedrifter og arbeidstakere da han på årets første dag talte til folket. Han påpekte at selv om de fleste vil komme ut av krisen uten problemer, vil noen av oss bli rammet desto hardere.

– Arbeidsledighet er et onde som rammer den enkelte og samfunnet. Den rammer tilfeldig og urettferdig. Den øker forskjellene. For dem som blir arbeidsløse, er det mager trøst at de fleste andre fortsatt har arbeid, sa statsministeren i sin nyttårstale.

– Løfte sammen

Stoltenberg framholdt at Norge kommer til å klare seg bedre gjennom krisen enn andre land fordi den norske økonomien er solid. Likevel poengterte han behov for å «løfte sammen» slik at hver enkelt kommer best mulig ut av det, omstendighetene tatt i betraktning.

– Det gode ordet dugnad er ganske enestående for det norske språk. Denne evnen til å samarbeide er verdifull. Og vi trenger den nå; mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, mellom borgerne og myndighetene og mellom enkeltmennesker og fellesskapet, sa han.

Politisk samarbeid

Selv lovet han å samarbeide med opposisjonen på Stortinget om å sette inn nye tiltak og virkemidler som kan dempe virkningene av finanskrisen, og takket for samarbeidet som førte fram til tiltakspakken for bankene som ble lagt fram i oktober.

– Jeg vil legge vekt på fortsatt å ha god dialog med partiene på Stortinget for å drøfte nye tiltak mot krisen. Det er tid for å trekke sammen, sa han.

Regjeringens forslag til ny tiltakspakke blir lagt fram 26. januar, hvor det legges opp til en sterk økning i offentlig forbruk for holde hjulene i gang, blant annet i bygg— og anleggssektoren.

– Også på miljøområdet gjelder det å snu krisens utfordringer til muligheter. Satsing på jernbane og kollektivtrafikk er både krisetiltak og miljøtiltak. For la oss ikke glemme; finanskrisen vil går over, klimakrisen vil det ta mye lengre tid å løse, sa han.

Fordømmer volden

Statsministeren var også svært opptatt av å se utenfor Norges grenser i nyttårstalen, og tok opp så vel fattigdomsproblematikk og vaksinasjonsbehov, som konfliktene i Kongo, Darfur, Zimbabwe og Afghanistan. Størst vekt la han på å fordømme volden som utøves i konflikten på Gazastripen.

– Nok en gang opprøres vi av bilder og nyheter fra denne delen av verden. De forteller om ufattelige menneskelig lidelser.

– Vi tar sterkt avstand fra bruk av våpenmakt som rammer sivile, enten det gjelder vilkårlige raketter eller massive flyangrep. Vårt budskap er klart. Norge støtter det klare kravet fra FN. All bruk av våpenmakt i og rundt Gaza må opphøre. Det budskapet går til begge parter i konflikten, til israelere og palestinere, sa Stoltenberg.

**Les

og si din mening i feltet nedenfor.**

Les mer om

  1. Politikk