Politikk

Støre: – Det er en veldig alvorlig situasjon

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det borgerlige samarbeidet er i oppløsning, men at det fortsatt er Erna Solbergs (H) oppgave å rydde opp i kaoset.

Jonas Gahr Støre (Ap) sier det borgerlige samarbeidet er i ferd med å gå i oppløsning.
  • Solveig Ruud
    Journalist

– Det er en veldig alvorlig situasjon, fordi vi ser at de fire partiene ikke klarer å leve opp til samarbeidsavtalen. De har holdt på i to måneder, det er et uttrykk for et borgerlig samarbeid i full oppløsning, sier Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

Han sier den uoversiktlige situasjonen på borgerlig side, etter at Venstre tirsdag trakk seg fra budsjettforhandlingene, kan gå ut over alle som trenger forutsigbarhet.

Vil ikke love en hjelpende hånd

Hovedgrunnen til bruddet er at regjeringspartiene ikke har møtt Venstres og til dels KrFs krav om tiltak for å redusere klimagassutslippene.

Støre vil imidlertid ikke love at Arbeiderpartiet nå vil ta grep for å redde Solberg og Regjeringen ut av denne krisen.

– Vil du ta på deg ansvar for å sikre landet et budsjett?

– Ansvaret er fortsatt fullt og helt Erna Solbergs. Hun er statsminister med et parlamentarisk grunnlag for sin regjering. Jeg vil ikke spekulere i noen annen regjering, før denne har gjort det den kan for å skaffe et budsjett.

– Det er utelukket for Ap å stemme for et budsjett for å få det gjennom?

– Det var aldri meningen at denne regjeringen skulle hente sin støtte for den økonomiske politikken hos Ap. Vi har levert vårt alternative budsjett, og det vil vi stemme for.

– Er du eventuelt rede til å overta?

– Norge må ha en regjering, og Norge må ha et budsjett. Arbeiderpartiet har vist seg villige til å ta ansvar når det trengs for landet, men jeg understreker at dette Stortinget har et flertall av disse fire partiene, som har lovet å gi landet styringsdyktighet, en regjering og et budsjett.

– Du sier at disse fire partiene må ordne opp?

– Det er fortsatt mer som skal skje før vi har en situasjon der Arbeiderpartiet må ta ansvar.

Sp utelukker støtte

Parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad, avviser overfor Aftenposten at det kan være aktuelt for Sp å sikre flertall for Regjeringen.

– Det er et borgerlig flertall. De fire på borgerlig side må rydde opp i dette kaoset selv, sier Arnstad.

– Utelukker du at Sp, helt på tampen, kan sikre et flertall for Regjeringen. Sp er vel det eneste partiet som støtter Regjeringens bilpakke?

– Vi kan ikke støtte et helt budsjett bare fordi vi er enig i en liten del av det, sier Arnstad.

– Kan det være aktuelt å komme regjeringen til unnsetning?

– Det anser jeg ikke som aktuelt. Vi har vårt eget budsjettopplegg som vi vil gå for på mandag. Regjeringens budsjettforhandlinger har handlet om flere ting, og det er mye vi i Sp ikke vil kunne støtte.

Flere krisemøter kommer i KrF og Frp

Tirsdag ettermiddag satte Frp-toppene seg i møte for å avklare sitt syn på budsjettforhandlingene.

De var i forkant av møtet svært tydelige på at partiet fortsatt står på sitt krav om at bilavgiftene i den såkalte bilpakken ikke skal opp.

Støttepartiet KrF skal avklare om de vil fortsette forhandlingene med regjeringen på egen hånd på et møte i partiet onsdag. Sentrale politikere i KrF gir uttrykk for at det blir svært krevende for partiet å bli sittende igjen alene og forhandle med Høyre og Frp.

Flere mulige scenarier

Dersom KrF også konkluderer med at de vil bryte forhandlingene, behøver det ikke automatisk bety at de to partiene står sammen løpet ut.

Det er flere scenarier som nå drøftes. I sentrumspartiene ser de for seg to hovedspor: Enten at forhandlingene kommer igang igjen og de fire blir enige om en avtale - eller at statsministeren stiller et kabinettspørsmål i salen der hun truer å gå av om hun ikke får budsjettet vedtatt.

Da er det ikke nødvendigvis sikkert at de to partiene i sentrum vil forholde seg likt. Da dreies debatten over fra budsjettkaos til Regjeringens eksistens. Hvorvidt KrF i en slik situasjon subsidiært vil stemme for budsjettet - med et eventuelt tillegg tilpasset KrF - er pr. i dag uklart.

Les mer om

  1. Jonas Gahr Støre
  2. Politikk