Sp vil bruke milliarder på bygdevekst og skattekutt i distriktene

Redusert selskapsskatt i distriktene, lokal vindkraftskatt og momskutt på reiseliv. Det er blant sakene Sp trekker fram fra sitt programutkast.

Marit Arnstad presenterte forslaget til nytt program for Senterpartiet.

Parlamentarisk leder Marit Arnstad hadde med seg en rekke forslag til ny distriktspolitikk, ny industripolitikk og bedre beredskap da hun torsdag la fram førsteutkastet til nytt prinsipp- og handlingsprogram.

Redusert selskapsskatt for alle bedrifter i de områdene som i dag er omfattet av differensiert arbeidsgiveravgift, er blant forslagene i distriktspolitikken. Samtidig ønsker Sp å utvide den differensierte arbeidsgiveravgiften til å gjelde alle sektorer og bransjer.

– Vi må legge til rette for vekst i hele landet, ikke bare i byene, sier Arnstad.

Nei til havbruksskatt

Programkomiteen foreslår også at avvise grunnrenteskatt for havbruk og innføre en arealavgift hvor inntektene går til vertskommunene. Partiet vil kjempe for å beholde lokalsamfunnenes inntekter fra havbruksfondet på linje med i dag, hvor 70 prosent går til kommunene.

Videre på distriktspolitikk vil Sp beholde konsesjonskraft og konsesjonsavgift på vannkraft som lokal beskatning, innføre lokal beskatning på vindkraft og redusere momsen på reiseliv. Det siste har vært et sentralt tema i flere forhandlinger om hjelp til den kriserammede reiselivsnæringen i år. Fra nyttår øker momsen igjen til 12 prosent, fra dagens midlertidig lave nivå på 6 prosent.

Det er tidligere kjent at Senterpartiet vil sette av tolv milliarder kroner til bygdevekstavtaler, som skal være langsiktige avtaler mellom en gruppe kommuner og staten om næringsutvikling og infrastruktur.

På høring

Arnstad har allerede luftet flere av komiteens forslag, som nå har vært på en første høring i partiorganisasjonen.

For å bedre beredskapen vil Sp opprette en totalberedskapskommisjon og opprette flere lensmannskontorer for å sørge for mer tilstedeværende nærpoliti.

I industripolitikken foreslår programkomiteen at Sp bør gå til valg på å bidra til at det planlagte anlegget for karbonfangst og -lagring på Norcem i Brevik blir realisert, samt at «målet må være to fullskala CCS-anlegg i drift før 2025».

Nå skal grasrota i partiet få si sin mening om hele førsteutkastet. Nytt partiprogram vedtas på landsmøtet i partiet til våren.

– Programmet vi legger fram i dag, angir en tydelig retning som skiller seg markant fra regjeringens sentraliseringspolitikk, sier Arnstad.