Politikk

Rygge flyplass varsler mulig nedleggelse i november

Rygge har vært sivil flyplass siden 2004. Nå kan det være slutt.

Rygge flyplass legges ned fra 1. november hvis Ryanair opprettholder trusselen om å trekke seg.

  • Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef
  • Knut- Erik Mikalsen

«Styret ser ikke grunnlag for sivil trafikk etter 1/11 2016, og det er besluttet at trafikken skal avvikles etter dette dersom forventet fremtidig volum fra Ryanair bekreftes», heter det i en uttalelse fra Moss lufthavn, Rygge og selskapet Rygge sivile lufthavn AS tirsdag kveld.

Pressemeldingen er signert av administrerende direktør Pål F. Tandberg.

– Det var en tung beslutning, men den var relativt entydig, sier Tandberg til Aftenposten etter kveldens flere timer lange styremøte.

1. november er datoen hvor Ryanair ikke lenger vil bruke Moss lufthavn Rygge som baseflyplass på grunn av den nye flypassasjeravgiften som skal innføres i sommer.

  • Ingen norske flyplasser vil bli nedlagt på grunn av flypassasjeravgiften, sier Erna Solberg tirsdag kveld.

– Dårlig politisk håndverk

Ryanairs ruteprogram antas offentliggjort i løpet av neste uke.

Ifølge Tandberg vil flyplassen miste 2/3 av sitt volum – 1 million reisende – hvis Ryanair-trafikken forsvinner slik selskapet har varslet. Dette vil føre til at lufthavnen går med 120 millioner kroner i minus årlig, ifølge flyplassdirektøren.

– Det er meget beklagelig for oss å se at et dårlig politisk håndverk, et kompromiss i statsbudsjettet, får de følger at vi havner så betydelig i minus at vi må avvikle den sivile driften, sier han.

Sp: – Katastrofe for Moss

Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF må dele ansvaret for at Moss lufthavn Rygge nå ser ut til å bli lagt ned, mener Senterpartiets Geir Pollestad.

Leder i næringskomiteen Geir Pollestad (Sp) mener Regjeringen og samarbeidspartiene må ta skylden for den planlagte nedleggelsen.

– Det er en katastrofe for Moss-regionen og Østfold at rundt tusen mennesker kan miste jobben som en konsekvens av at regjeringen har valgt å gjennomføre flypassasjeravgiften, til tross for at de har vært klar over konsekvensene, sier han til NTB.

Pollestad er leder av Stortingets næringskomité.

– Jeg forventer at finansministeren og samferdselsministeren snarest mulig drar til Rygge for å møte folk og forklare hvorfor regjeringen lot være å droppe avgiften i revidert budsjett, sier han.

Lederen for Miljøpartiet De Grønne i Oslo roser derimot på Twitter Venstre for å være en pådriver for flyseteavgiften:

– 1000 ansatte kan miste jobben

«Trist», «tragisk», men «ikke uventet», sier Bjørn Petter Jenssen, leder for LO-utvalget ved Moss lufthavn Rygge, til Aftenposten tirsdag kveld.

– Kampen står nå mot vår egen regjering som en sen nattetime har vedtatt at 1000 mennesker skal bli arbeidsledige. Vi fortsetter presset og dialogen mot regjeringspartiene og har også dialog med de andre partiene på Stortinget som støtter vår sak.

– Håper dette vil være en vekker

– Dette er jo en bekreftelse på det flyplassen har advart mot en stund. Nå har de gjort alvor av det og fattet et vedtak. Det er dramatisk, sier Moss-ordfører Tage Pettersen (H).

Han klamrer seg imidlertid til det han selv kaller et siste halmstrå – at hans egen regjering, og samarbeidspartiene, snur og dropper den nye flyseteavgiften i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

– Jeg håper dette vil være en vekker for dem som har trodd at
flyplassen ikke har ment alvor, sier Pettersen.

Han var nylig ute og kritiserte krisepakken til Regjeringen som styres inn mot Sør- og Vestlandet, mens både hans egen by og Østfold generelt sliter med arbeidsledighet.

– Nå kan vi få inntil 1000 arbeidsledige på toppen av dette. Det er dramatisk.

Ryanair vil ikke kommentere

Hos Ryanairs hovedkontor i Dublin nekter man tirsdag kveld å kommentere beslutningen om å legge ned basen på Rygge.

Selskapets markedssjef for Norden og Baltikum, nordmannen Hans Jørgen Elnæs, skriver i en tekstmelding til Aftenposten at flyselskapet forholder seg til tidligere pressemeldinger om selskapets syn på den norske passasjeravgiften, nemlig at den er ”stupid” og at den vil koste mange jobber.

– Ut over dette har Ryanair ingen kommentar for øyeblikket, skriver Elnæs i meldingen.

– Politikerne trodde Ryanair bløffet

Adm. dir for NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, sier til Aftenposten at Rygge-styrets beslutning tydelig bekrefter det hele norsk luftfart har advart mot hele tiden, at den nye flypassasjeravgiften ville få dramatiske konsekvenser.

Han tror politikerne håpet på at Ryanairs uttalelse om at de vil legge ned basen på Rygge bare var en bløff, og at selskapet spilte et spill og brukte en retorikk for å få stanset avgiften.

– Nå får de se at det ikke er slik selskapet opptrer. Vi skal huske at Ryanair var tidlig ute og gjorde det klart at de kom til å legge ned basen på Rygge hvis norske politikere gjorde alvor av å innføre avgiften. De viser i denne saken at de gjør akkurat det de hele tiden har sagt at de kom til å gjøre, sier Lothe.

Rygge-eier Orkla: – Vi er ikke blitt lyttet til

Orkla, som eier 40 prosent av Rygge sivile lufthavn, beklager at det nå går mot avvikling av flyplassen, melder NTB.

Orkla sier selskapet har forsøkt å påvirke regjeringen til å omgjøre beslutningen om å innføre en flypassasjeravgift fra 1. juni.

– Det er meget synd. Vi har forsøkt siden årsskiftet å jobbe på en systematisk måte for å få regjeringen til å endre sin beslutning. Vi har ikke blitt lyttet til, sier konserndirektør for kommunikasjon, Håkon Mageli, til NTB.

Han varsler at Orkla ikke har noen planer om å foreta seg noe i den situasjonen som nå har oppstått.

– Det siste vi trenger

Innføringen av flypassasjeravgiften ble tidligere i år utsatt fra 1. april til 1. juni, noe som gir 250 millioner kroner i mindre inntekter til staten enn forutsatt i budsjettforliket i fjor høst.

Trass i utsettelsen har finansminister Siv Jensen (Frp) hele tiden vært tydelig på at stortingsvedtaket fra i fjor høst skal følges opp. Den 13. mai ble forskriften formelt fastsatt av Finansdepartementet, etter at en disputt med EFTAs overvåkingsorgan ESA foreløpig er ryddet av veien.
– Dette er det siste vi trenger i en situasjon hvor arbeidsledigheten stiger i norsk økonomi, sier førstesekretær Peggy Hessen Følsvik i LO til NTB.
Men også eierne og styret ved Moss lufthavn Rygge må ta sin del av ansvaret, mener hun:

– Om man går i seng med djevelen, så risikerer man å våkne opp i helvete. Ryanair er et selskap som er beryktet for sin hensynsløse forretningspraksis. Det har man visst i mange år, likevel har man valgt å knytte seg så ensidig til dette selskapet. Da bør det faktisk ikke komme som en overraskelse at dette skjer.

Siste håp = revidert nasjonalbudsjett

Motstandernes siste håp for endring er nå at avgiften vil bli strøket under forhandlingene på borgerlig side om revidert nasjonalbudsjett. Flere kilder i forhandlingsrommet avviser imidlertid dette som helt uaktuelt overfor NTB.

Men KrFs Østfold-representant Line Henriette Hjemdal åpner for å ta avgiften med inn i forhandlingene.

– Jeg beklager det vedtaket som styret i Rygge sivile lufthavn, sier Hjemdal til NTB.

Vedtaket om å avvikle den sivile driften på Rygge etter 1. november dersom Ryanair holder fast på å legge ned sin base der, kom få timer etter at en samlet transportkomité på Stortinget vedtok å be regjeringen foreta en uavhengig kartlegging av flyplasskapasiteten på det sentrale Østlandet.

– En utredning er den lange veien å gå for å sikre fortsatt drift ved Moss lufthavn Rygge. Men så må det også kortsiktige tiltak til, sier Hjemdal.

– Hva innebærer det?

– Vi har en avgift som har sine utfordringer, nå må vi se på helheten.

– Kan dette få konsekvenser for forhandlingene som nå pågår i Stortinget om revidert budsjett?

– Jeg vil ikke utelukke at styrevedtaket kan bli tema i forhandlingene. KrF har tatt på alvor det som er kommet fram i høringen om avgiften. Vi har fått konsekvensene, og da må vi lytte og gjøre endringer. Men det er også sånn at alle avtalepartnerne må være enige, sier Hjemdal til NTB.

Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet synes ikke det er noen grunn til å gråte over at Ryanair trapper ned sin virksomhet.

Naturvernforbundet bekymret over "vingling"

Han synes det er oppsiktsvekkende at KrF ser ut til å "vingle" i saken.

– Vi anser KrF som et parti som genuint er opptatt av miljø. At Hjemdal nå vil vurdere å gi etter for press fra et aggressivt flyselskap som prøver å presse myndighetene for å få best mulig rammebetingelser for økt forurensing, det er bekymringsfullt. Vi tar for gitt at dette er et soloutspill fra Hjemdal, som i denne saken tenker på velgerne i sin valgkrets, sier Schlaupitz.

Les også

  1. Flere ruter kuttet på Torp, avgift kan stenge Rygge

  2. Konkurransetilsynet: Flyseteavgiften må utsettes

Les mer om

  1. Rygge
  2. Ryanair
  3. Moss