Elvestuen glefser mot «rovdyrfiendtlig» Ap

Ap, Frp og Sp danner flertall mot å utvide ulvesonen og lage en buffersone for å verne en genetisk viktig ulv. Ap river i filler rovviltforliket, raser Venstre.

Statens naturoppsyn har tidligere merket og flyttet en genetisk viktig ulv i Engerdal for å skjerme den fra jakt. Ulven antas å være en innvandrer fra Finland eller Russland og blir betegnet som genetisk viktig fordi den tilfører nye gener til den innavlspregede skandinaviske ulvestammen.

Ola Elvestuen, Venstres tidligere klima- og miljøminister, mener Arbeiderpartiet nå er blitt et rovdyrfiendtlig parti på linje med Senterpartiet og Fremskrittspartiet.

– Dette river i filler rovviltforliket fra 2011 og det flertallet de selv har vært med på senere, sier stortingspolitikeren til NTB.

Venstre-toppen mener flertallet som nå avtegner seg, endrer hele praksisen som er etablert i ulvepolitikken.

– Dette bryter med Bern-konvensjonen, hvor vi har en egen forpliktelse, og det bryter med avtalen vi har med Sverige. Og det er dyreetisk helt forkastelig, sier Elvestuen og utdyper:

– Det de åpner for, er at dyr som tilfeldig går utenfor ulvesonen, skal kunne skytes.

«Stoppe utvidelse»

Aps Runar Sjåstad bekreftet overfor NTB søndag at partiet mandag vil stemme for et forslag fra Sp og Frp hvis Aps eget forslag ikke får flertall. I Sp/Frp-forslaget bes regjeringen «stoppe enhver utvidelse av ulvesonen, herunder midlertidig utvidelse».

«Med midlertidig utvidelse forstås vernesoner/buffersoner som verner et avgrenset område i beiteprioritert område utenfor ulvesonen der det vanligvis kan utøves lisensfelling», heter det.

Det presiseres at «eksisterende utvidelse av sonen oppheves fra og med 15. desember 2020».

– I dette tilfellet peker vi på at i jakten som er påbegynt, ønsker vi ikke en såkalt buffersone utover ulvesonen. Vi ønsker ikke at man unntar definerte områder utenfor ulvesonen, sier Sjåstad til NTB.

– Dette betyr helt tydelig at den fastsatte fellingskvoten skal kunne gjennomføres på alt areal utenfor den fast definerte ulvesonen.

Hastebehandling

Venstres Ola Elvestuen mener dessuten at saken aldri skulle vært hastebehandlet, noe han beskriver som uforsvarlig.

– Det er ingen dyr på beite nå midt på vinteren. Dette har så store konsekvenser at det skulle vært komitébehandling og uttalelser fra fagmiljøene, sier han.

Elvestuen går i rette med påstanden fra flertallspartiene om at det er snakk om å utvide ulvesonen. Det er helt vanlig at enkeltdyr fra flokker som holder til innenfor sonen, beveger seg ut av den – og omvendt, fremholder han.

– Derfor trenger du denne buffersonen. Slik ble det gjort i fjor, og slik er det blitt gjort tidligere. Flertallet overstyrer en enighet i forvaltningen mellom departementet og rovviltnemndene. Det er en detaljstyring som nesten er umulig å forholde seg til, sier Elvestuen.

Kan bli flyttet

Den finsk-russiske ulven som har skapt flokene, beskrives som genetisk viktig for ulvestammen og kan på sikt bedre tilstanden for den sørskandinaviske bestanden. Problemet er at den har vandret utenfor ulvesonen.

Flere ganger tidligere er ulven blitt flyttet, noe klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) åpner for også nå.

– Jeg ser problemstillingen når du får en fast reviretablering, med potensial for en såkalt fast buffersone. Det er grunnen til at jeg har fått en anmodning og vurderer mulig flytting av de ulvene det her er snakk om, sa han i Stortinget fredag.