Dagfinn Høybråten inviterer til fattigdugnad

–Hvordan skal man komme nærmere målet om å avskaffe fattigdommen? KrF-leder Dagfinn Høybråten inviterer de andre partiene til dugnad og starter med å be om innspill til avtalen om et inkluderende arbeidsliv.

Dagfinn Høybråten legger frem sine planer for å bekjempe fattigdom.

– Vil vil ta saken videre etter unnskyldningen fra SV-lederen, sier Høybråten og sikter til Kristin Halvorsens unnskyldning for ikke å ha levt opp til forventningene i fattigdomssaken. På Fattighuset vil KrF-lederen torsdag foreslå en rekke tiltak for å bekjempe fattigdom og ber om debatt der alle deltar for å komme nærmere målet.

– Vi vet at den resepten Regjeringen skrev ut og anvendte, ikke ga ønsket resultat. Det har faktisk gått feil vei. Men det virker som om Kristin Halvorsen har tenkt å bruke samme resept en gang til – bare med større dose, sier Dagfinn Høybråten som etterlyser en bred fattigdomsdebatt.

– En ting har vi felles, et sterkt engasjement. Men jeg tror de fattige er tjent med at vi bytter roller, sier han til Aftenposten.no.

Ikke verdensmester.

Den tidligere arbeids— og sosialministeren understreker at det å få folk i arbeid, er den viktigste strategien for å få folk ut av fattigdom.

– Regjeringen har ikke lykkes med å integrere folk i arbeidslivet. Det har Aftenposten dokumentert, sier han og viser til søndagens oppslag om at drøyt 18000 flere nå lever på uføreytelser, rehabiliterings- og attføringspenger enn for fem år siden.

– Nå begynner Regjeringen å erkjenne at den ikke er verdensmester på velferd. Det er bra. I 2005 ga de rødgrønne inntrykk av at det bare var de som fikset velferden, sier KrF-lederen og uttrykker håp om at ydmykheten er så stor at det kanskje er mulig å komme litt videre fra skyttergravskrigen om temaet. Han sier han ønsker å være konstruktiv og ber i første omgang om en dugnad for å forbedre avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen.)¨

Nye virkemidler

– Den har ikke gitt de resultatene Stortinget forutsatte. Derfor må vi skjerpe og endre bruken av virkemidler, sier han. Høybråten frykter at de rødgrønne – hvis de får fortsette i regjeringskontorene – bare kommer til å forlenge avtalen slik den fremstår.

– Regjeringen burde i stedet invitere til bred dugnad for å få opp de ulike partienes forslag til forbedringer – ellers blir avtalen bare politisk skuebrød, sier han og lufter følgende ideer på egne vegne for å inkludere flere i arbeidslivet:

  • Regjeringens innsats for langtids sosialhjelpsmottagere (Kvalifiseringsprogrammet) har vært bra, men vi savner et tilsvarende fokus på personer med nedsatt arbeidsevne. De har også har særlige utfordringer i dagens arbeidsmarked.
  • Kraftig økning i arbeidsmarkedstiltak spesielt rettet mot personer som har behov for lengre attføringsløp med mer individuell oppfølging.
  • Opptrapping av kvalifiseringsprogrammet – og garanti for at unge trygdede kan komme inn under ordningen.
  • Flere ansatte i Nav for å sikre en langt bedre oppfølging av blant annet langtids sykemeldte.
  • Bedre organisering og oppfølging av Nav-reformen.
  • Mer forpliktende regler for arbeidsgivere for å følge opp ansatte som blir syke eller har nedsatt arbeidsevne.
    – Noen bedrifter lykkes med å få ned fraværet og å inkludere folk. Hva med å premiere dem? spør Høybråten som håper på respons fra