De lavtlønte rammes hardest av pandemien. Nå får de nok en dårlig nyhet før lønnsoppgjøret.

Lavlønnsbransjene hotell, restaurant og reiseliv er hardest rammet av koronapandemien. – Det er åpenbart et svært krevende bakteppe for vårens tariffoppgjør, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

– Lønnsevnen i de næringene som har flest lavtlønte er svak, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum foran vårens tariffoppgjør.

Deler av næringslivet «har fått seg en ny nesestyver på bakgrunn av den siste innstrammingen», ifølge Dørum.

– Deler av næringslivet står fortsatt i en dramatisk situasjon. Og deler av næringslivet vil slite enda mer fremover. Men det har ikke skjedd en dramatisk forverring i næringslivet som helhet så langt i 2021, sier Dørum.

En fersk medlemsundersøkelsen blant NHOs medlemsbedrifter bekrefter bildet vi er blitt vant til det siste året: Luftfart, transport, hotell og reiseliv sliter spesielt hardt.

Og det kommer til å kaste lange skygger inn foran vårens tariffoppgjør. Tirsdag 16. februar vedtar LOs representantskap hovedkravene foran årets mellomoppgjør. Det betyr at det i vår bare skal forhandles om kroner og øre, og ikke endringer i tekst og avtaler om ferie, permisjon og lignende.

Men NHO er ikke i tvil om at det blir krevende.

– De som sliter mest nå, er bedrifter med mange lavtlønnede. Her er krisen dypest, konkursfrykten mest påtagelig og lønnsevnen svakest. Jeg tror begge parter kjenner på det. Det er lavlønnsyrkene som er hardest rammet av koronapandemien, sier Dørum.

Han peker på at «det er en ekstrem skjev belastning av virkningen av pandemien.» Ifølge Dørum er det spesielt unge, innvandrere og personer med kort eller ingen utdanning i de utsatte bransjene.

Innenfor overnatting og servering viser tallene en produksjonsnedgang på over 40 prosent.

– Mange tjener ikke penger og mange går med underskudd. Lønnsevnen i de næringene som har flest lavtlønte, er svak. Det er de økonomiske realitetene, sier han.

– Hva betyr dette for årets lønnsoppgjør?

– Det må forhandlingene få avgjøre, sier Dørum.

13 tror på konkurs

Hovedtrekket i medlemsundersøkelsen er at andelen bedrifter som planlegger å gå til oppsigelser går nedover. Andelen bedrifter som har permittert er stabilt, men noen flere kommer til å permittere fremover. Men det er store variasjoner mellom bransjene.

På spørsmål om «Vurderer du at det er reell risiko for at din bedrift kommer til å gå konkurs som følge av koronaviruset?», svarer 13 prosent av alle medlemsbredrifter ja. Svarene varierer mellom bransjene:

 • NHO Reiseliv: 41 prosent
 • NHO Luftfart: 25 prosent
 • NHO Service og Handel: 16 prosent
 • NHO Transport: 15 prosent
 • Norsk Industri: 10 prosent

Dørum er ikke i tvil om at pandemien vil påvirke økonomien i lang tid. Hvor sterkt og hvor lenge avhenger av tempo for vaksinering, hvor effektive de er og hvordan viruset oppfører seg.

– Og om det lar seg nedkjempe, eller danner nye mutasjoner og er med oss kanskje for bestandig, sier han.

Når brorparten av smitteverntiltakene forhåpentlig er fjernet en gang til sommeren, «vil en god del av etterspørselen som er holdt tilbake ta seg opp igjen.»

– Noen steder, som i barer og restauranter, vil den ta seg opp raskt. Andre steder vil det gå tregere. I luftfart vil det ta lang tid før nivået fra før koronaen er tilbake, sier Dørum.

Reiselivet: Hver tredje planlegger oppsigelser

På spørsmål om din bedrift har gjennomført oppsigelser som følge av koronaen, er svarene:

 • NHO Luftfart: 58 prosent
 • NHO Reiseliv: 27 prosent
 • Norsk Industri: 18 prosent
 • Norsk Olje og gass: 29 prosent
 • NHO Transport. 25 prosent

På spørsmål om din bedrift har planer for oppsigelser som følge av koronaviruset, er svarene:

 • NHO Luftfart: 42 prosent
 • NHO Reiseliv: 32 prosent
 • NHO Service og Handel: 17 prosent
 • NHO Transport: 25 prosent
Bedriftene som er hardest rammet av pandemien har også svak lønnsevne, påpeker NHOs sjeføkonom Øystein Dørum (t.v.) og adm.dir. Ole Erik Almlid foran lønnsoppgjøret.