Politikk

Sponheims politiske milepæler

Her er Lars Sponheims politiske liv fra 1983 til 2009.

1983-1981: Kommunestyret

Lars Sponheim blir valgt til Ulvik kommunestyre og blir medlem av formannskapet.

1987-1991: Ordfører Sponheim

Ordfører i Ulvik kommune

1990-1992: Sentralstyre

Medlem i Venstres sentralstyre

1991-1993 : Fylkestinget

Medlem i Hordaland fylkesting

13. september 1993: Til fots til Stortinget

Lars Sponheim blir første Venstre-representant på Stortinget siden 1985.

Han holder sitt valgløfte og gikk på bena fra hjemkommunen Ulvik og til Stortinget i Oslo.

Turen over fjellet tok ti døgn.

Den forrige stortingsmannen fra Ulvik gikk også til "tinget" til fots — i 1815 - så nå må dette regnes som en tradisjon blant Ulvikinger.

23. mars 1996 : Partileder Sponheim

Sponheim velges til Venstres partileder etter Odd Einar Dørum.

Sponheim signaliserer overfor valgkomiteen at han ville stille som motkandidat mot Dørum, Dørum velger deretter å trekke seg til fordel for Sponheim.

15. september 1997 : Seks på tinget

Venstre får 6 representanter på Stortinget.

17.oktober 1997: Næringsminister Sponheim

Nærings- og handelsminister i regjeringen Bondevik fra oktober 1997 - mars 2000.

10. september 2001: Tilbakeslag

Venstre går tilbake i valget, og får to representanter på Stortinget.

19. oktober 2001 : Landsbruksminister Sponheim

Landbruksminister i Bondevik II-regjeringen.

Odd Einar Dørum blir justisminister og Torhild Skogsholm samferdselsminister, og Venstre har dermed flere statsråder enn representanter på Stortinget.

10. september 2004 : Kommandør Sponheim

Utnevnes til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

12. september 2005 : Vinner valg, mister post

Venstre gjør et brakvalg, og får 10 representanter på Stortinget, men Sponheim mister statsrådposten da de rød-grønne overtar regjeringsmakten.

14. september 2009 : Taper valget, går av

Lars Sponheim mister plassen på Stortinget, og varsler at han går av som Venstre-leder til våren.

Les mer om

  1. Politikk