Politikk

Norge og EU på kollisjonskurs om klimagrep

Regjeringen vil forsyne norske oljeplattformer med strøm fra land. EU vil motvirke det.

Klimaminister Sveinung Rotevatn (V) og olje- og energiminister Tina Bru (H) mener elektrifisering av norsk oljeproduksjon gir globale utslippskutt. EU vil styre europeiske investeringer bort fra dette.
  • Kjetil Magne Sørenes
    Journalist

EU er i gang med å rulle ut nye finansregler. Målet er å styre enorme mengder privat kapital til bærekraftige investeringer.

Bakgrunnen er Parisavtalen og EUs mål om netto null klimautslipp innen 2050.

Men for Norge kan reglene bety trøbbel.

Slik det ligger an nå, vil EU forsøke å styre den europeiske investeringsviljen bort fra et av de viktigste norske klimagrepene: å erstatte gasskraftverk på norske oljeplattformer med strøm fra land.

Dette grepet mener klimaminister Sveinung Rotevatn (V) og olje- og energiminister Tina Bru (H) er helt nødvendig for at Norge skal nå sine klimamål.

– Hvis vi ikke kutter utslippene fra vår største utslippskilde, er det ikke lett å nå noen norske klimamål, sier Rotevatn.

Oljebransjen er for selv

Det er dyrt å strekke strømkabler fra land til langt ut i Nordsjøen.

Oljebransjen har like fullt lagt frem omfattende elektrifiseringsplaner. Det skjer etter en økning i CO₂-kvoteprisen i EUs kvotehandelssystem og økt CO₂-avgift i Norge.

Dette gir lavere utslipp i Norge. Den globale effekten er mer usikker. Den frigjorte gassen vil selges og brennes andre steder, men en mekanisme i EUs kvotesystem kan sørge for global effekt.

De to statsrådene mener grepet uansett gir lavere utslipp, fordi man fjerner utslippspunkter, i dette tilfellet gasskraftverk.

– Hele poenget er å fortrenge den skitneste fossile kraften først. Og gass erstatter jo også mye skitten kraft i Europa, f.eks. kullkraftverk. Det skjer jo, det er én av grunnen til at de har klart å redusere utslippene sine. Jo mer fornybar du bygger, jo mer fortrenger du i andre enden, sier Bru.

Les også

MDG slutter seg til Frps slakt av oljenæringens viktigste klimagrep

Regjeringen ønsker at flere oljeplattformen, som for eksempel Sleipner, skal erstatte gasskraftverkene sine med strøm fra land. EU vil vri investeringsviljen over til noe annet.

EU enig med MDG

Men EU er så langt ikke overbevist.

Nå kommer vi til de nye finansreglene. Nylig sendte EU-kommisjonen rundt 500 sider med nye finansregler ut på høring.

De ventes å bli vedtatt av EU-kommisjonen tidlig i 2021 og skal etter planen tre i kraft 1. januar 2022.

EUs plan er å opprette et felles europeisk klassifiseringssystem som skal angi hvilke økonomiske aktiviteter som skal regnes som bærekraftige. Systemet har fått navnet EUs taksonomi.

Det som ikke blir tatt med i denne, vil regnes som ikke-bærekraftig.

Aftenposten har spurt EUs delegasjon i Oslo hvordan elektrifisering av norsk oljeproduksjon vil bli kategorisert.

Etter å ha forhørt seg med kolleger i Brussel svarer Thomas Berntsen ved delegasjonen:

«Taksonomien vil generelt ikke inkludere aktiviteter som vil forlenge levetiden for fossilt brennstoff, selv om de gir relative forbedringer.»

Det betyr at olje-elektrifisering er ute.

Tidligere har flere bærekraftseksperter kommet med samme konklusjon overfor NRK og Teknisk Ukeblad.

Les også

MDG slutter seg til Frps slakt av oljenæringens viktigste klimagrep

Klimaministeren: – Vi får se

Det bekymrer ikke regjeringen, forteller Rotevatn.

– Uavhengig av taksonomien og hvilke retningslinjer den gir for private investeringer, kommer vi uansett til å satse på lavutslippsteknologi, også inn mot offshore. Det er viktig for å redusere norske nasjonale utslipp og for norske underleverandører og arbeidsplasser.

Han understreker at EU-reglene ikke er endelig vedtatt. Mye skal landes de neste månedene.

Klimaministeren vedgår at det «pågår en diskusjon» i EU om hvorvidt er problematisk å kutte utslipp i produksjonen av fossil energi.

– Vi får se hvordan den debatten ender i EU, det er ikke gitt at det er der den havner.

– Jobber norske diplomater med dette på høygir i Brussel nå?

– Vi jobber alltid på høygir i Brussel med alle saker som involvere norske interesser. Men vi er først og fremst veldig støttende til taksonomi-tankegangen.

Kan få store konsekvenser for Norge

Andreas Lowzow er partner og leder for bærekraftsavdelingen i advokatfirmaet Schjødt.

Han bekrefter at elektrifisering av norsk oljeproduksjon ikke ligger an til å bli klassifisert som «grønn» etter de nye EU-forskriftene.

Forskriftene fastslår for eksempel at skip laget for å frakte olje og gass ikke skal regnes som grønne – selv med nullutslipp.

– Det samme kan anføres for kraftproduksjon som kun går til drift av oljeplattformer. Det bidrar neppe til vesentlig til overgangen til et nullutslippssamfunn globalt sett og vil kunne forlenge tiden det produseres olje og gass på norsk sokkel.

Lowzow mener konsekvensene for Norge kan bli store. I første omgang vil reglene gjelde for finansaktører og børsnoterte foretak. Disse vil bli pålagt å rapportere offentlig hvor mye de omsetter eller finansierer i «grønn» virksomhet.

Samtidig skal EU ta opp en ny stor obligasjonsgjeld for å stimulere økonomien i etterkant av koronapandemien. EU legger nå opp til at en tredjedel av denne skal brukes etter taksonomiens grønne kriterier.

Men dette er bare starten. Lowzow beskriver taksonomien som et veikart for hvilke aktiviteter og næringer EU ønsker og ikke ønsker i de neste tiårene.

  • Det kan bli dyrere og vanskeligere for ulike næringer å få lån.
  • Avskrivningsregler kan endres for grønne investeringer.
  • Rentebetingelser kan skrus på.
  • Det kan bli vanskeligere å få forskningsmidler.
  • Offentlige innkjøpsregler kan endres.
  • Det kan bli vanskeligere å få støtte til prosjekter som ikke er grønne.

Og så videre. EUs sentralbank og banktilsyn vurderer allerede å lempe på egenkapitalkrav for bankenes finansiering av grønne aktiviteter.

– Effektene av dette har vi ennå ikke sett i kapitalmarkedene, men EUs ambisjon er å flytte ca. 260 milliarder euro i året de neste til årene til grønne investeringer.

Men han er nokså sikker på at aksjer i «brune selskaper» vil falle i verdi.

Les også

Olje- og energidepartementet om elektrifisering av norsk sokkel: Dyrt og usikker klimaeffekt.

Equinor har ikke oversikt

Equinor satser tungt på elektrifisering for å nå sine klimaforpliktelser. Selskapet har så langt ikke oversikt over hvordan EU-reglene vil ramme dem.

– Vi ser nå på utkastet for EUs taksonomi som er på høring. Det er et omfattende arbeid, og det er for tidlig å konkludere om hvordan dette vil påvirke Equinor, sier pressekontakt Rikke Høistad Sjøberg.

Hun legger til at selskaper har ambisjon om klimanøytrale operasjoner innen 2030.

– Elektrifiseringsprosjektene våre er et viktig ledd i arbeidet med å redusere utslippene.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. EU