Hareide og Grande etterlyser mer jobb med integrering fra Listhaug

KrF-leder Knut Arild Hareide mener Aftenpostens undersøkelse viser at det er behov for en integreringsminister. Venstre-lederen Trine Skei Grande stiller seg spørrende til Sylvi Listhaugs prioriteringer.

KrF-leder Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande er ikke fornøyd med prioriteringene til Sylvi Listhaug.

Sylvi Listhaug fikk to store, ferske forlik i fanget da hun tiltrådte som innvandrings- og integreringsminister 16. desember 2015: Et asylforlik med en rekke innstrammingsforslag, og et integreringsforlik med 64 punkter for å bedre integreringen.

– Det er vel ingen statsråd som har fått en så klar marsjordre noen gang idet hun har tiltrådt, sa Venstre-leder Trine Skei Grande da Listhaug fikk overrakt integreringsforliket.

Aftenposten har gått igjennom alle høringsforslag som er sendt fra Listhaugs avdelinger i Justis- og beredskapsdepartementet.

Konklusjonen er at Listhaug har vært 70 prosent innstrammingsminister og 17 prosent integreringsminister.

Hareide: «Ikke kapasitet» til integreringsdelen

– Dette viser i seg selv behovet for en egen integreringsminister, sier KrF-leder Knut Arild Hareide, som tirsdag morgen understreket poenget med å utlyse jobben som integreringsminister på KrFs Facebook-sider.

Flere av forslagene Listhaug har sendt på høring, stammer fra Stortingets asylforlik. Hareide peker på at Stortinget også har inngått et eget integreringsforlik.

– Det skulle vært viktig å følge opp den sektoren også, uavhengig hvilken person som er innvandrings- og integreringsminister. Innvandring og integrering er to ganske ulike oppgaver, sier Hareide.

Han mener Listhaug nok ikke har «hatt kapasitet til å følge godt nok opp» integreringsdelen.

– Vi ser veldig godt at hennes engasjement er sterkest på innvandringsdelen, og er bekymret for at integreringsdelen blir skadelidende. Integreringsfeltet har ikke fått den oppmerksomheten og drivkraften jeg hadde ønsket, sier han.

Skei Grande: Brydd seg mest om innvandring

Venstre-lederen Trine Skei Grande stiller seg også spørrende til Listhaugs prioritering av de to oppgavene hun er tildelt.

Grande understreker at det i integreringsforliket ligger mange tiltak som ikke er forskriftsendringer, og som dermed ikke blir sendt på høring.

Skei Grande og Hareide mener at innvandring- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) burde brukt mer tid på integreringsdelen.

Dermed blir det vanskelig å bedømme innsatsen til Listhaug på integrering basert på oversikten over høringer.

– Men jeg tror det er ganske klart at hun har brydd seg mer om innvandringsdelen enn integreringsdelen. Vi så også mange flere forslag fra henne i forbindelse med asylforliket enn på integreringsforliket, sier hun.

Listhaug: – Innstramminger har tatt mye tid

Til Aftenposten sier Sylvi Listhaug at hun er ikke overrasket over at innstramming dominerer i Aftenpostens gjennomgang.

– Jeg kom jo inn som statsråd rett etter at man fått kontroll på en enorm asyltilstrømning, der hovedfokuset var at vi måtte stramme inn politikken for å sikre grensene våre. Det arbeidet tok innledningsvis mye tid. Vi kom et steg på vei med integreringsmeldingen, men det er helt sikkert rom for mer, sier hun.

Dersom hun fortsatt blir sittende etter valget, varsler hun at hun vil vie mer tid på integreringsarbeidet.