Politikk

Høyres Trond Helleland utfordrer Støre: Hvilke reformer ønsker Ap?

Hvis Arbeiderpartiet mener det er behov for å reformere offentlig sektor, hvilke grep vil Arbeidspartiet da ta? Det vil Høyres parlamentariske leder Trond Helleland ha svar på.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland ønsker å vite hva Ap ser for seg av reformer i offentlig sektor hvis Ap vinner valget?
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Høyres parlamentariske leder frykter «reformtørke» dersom Ap igjen kommer til makten. Han er usikker på om det han mener er «ulne svar» om strukturreformer fra Ap, skyldes at partiet vil gjøre seg lekkert for Sp og SV, eller forklaringen er at Ap ikke har brukt tiden i opposisjon til å tenke ut nye ideer.

– Enten er det idétørke i Ap, eller så ligger partiet på været for i minst mulig grad å provosere potensielle samarbeidspartnere, sier Trond Helleland.

Høyres «partnere» mot mange av reformene

Helleland viser til at Jonas Gahr Støre har uttalt at «tiden for store reformer på ingen måte er over». Men de partiene Ap sier det er aktuelt å samarbeide med, har vært motstandere av mange av de viktigste strukturreformene Regjeringen har iverksatt.

For å vise hva han sikter til, lister han opp følgende:

 • Ap,Sp og SV var mot Regjeringens kommunereform
 • Ap, Sp, SV og MDG var mot Regjeringens jernbanereform (ny organisering og oppgavedeling, samt økt konkurranse på sporet).
 • Ap, Sp, SV og MDG var mot Regjeringens helsereform: fritt behandlingsvalg mellom offentlige og private tilbud.
 • Sp og SV var mot Regjeringens politireform: færre og større politidistrikter
 • Sp og SV var mot Regjeringens forslag til nasjonal helse- og sykehusplan (innebar bl.a. nedlagt akkuttkirirgisk beredskap ved noen små sykehus)
 • Ap, Sp og SV var mot Regjeringens veireform «Nye veier AS» - et statlig aksjeselskap som skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier.
Trond Helleland (t.h) ønsker å vite om f.eks. Sp, her representert ved parlamentarisk leder Marit Arnstad, får vetorett hvis Jonas Gahr Støre skal danne regjering neste høst. Sp er mot både kommunereformen, sykehusreformen, politireformen og høyskolereformen.

I tillegg kan det nevnes at Sp også var motstander av Regjeringens høgskolereform; en sammenslåing av høgskoler og universiteter.

– Motstanden mot noen av disse reformene skyldes også ideologisk uenighet om f.eks. konkurranseutsetting på jernebanesporet og fritt behandlingsvalg?

– Ja, det er ideologiske forskjeller. Det vil det alltid være, sier Helleland, men legger til at spørsmålet da må være hvilke andre svar motstanderne av reformene har på fremtidige utfordringer.

Helleland mener det Aps potensielle samarbeidspartnere har til felles er at de sier nei til reformene, samtidig som de har «fremmet lite felles tankegods om hvor de vil videre.»

Les også

Da den opprinnelige fristen for frivillig sammenslåing gikk ut, var det 41 færre kommuner. Gjett i hvilket fylket det ikke hadde skjedd noe.

Ønsker kommunereform - med en annen vri

Helland stiller seg undrende til at Ap-leder Jonas Gahr Støre denne uken gjorde det klart at hvis Ap vinner valget, er kommunereformen over.

Samtidig varslet han at Ap ønsker en kommunereform, men at det da skal brukes en annen tilnærming og en «annen oppskrift».

Hva den oppskriften går ut på, synes Helleland det er vanskelig å se. Han minner om at Ap var med på mange av de såkalte fellesmerknadene om reformbehov i kommunesektoren, da Regjeringen satte i gang reformen. Deretter karakteriserer han Aps holdning til reformen som en «glideflukt» vekk fra tanken om og behovet for en reform.

– Det er oppsiktsvekkende med tanke på tidligere utsagn fra Ap, sier han, og mener Ap mangler svar på hva slags kommunereform partiet nå støtter.

Etterlyser klare svar

Ifølge Helleland var det reformpause og få strukturendringer i offentlig sektor i løpet av de åtte årene de rødgrønne partiene styrte landet fra 2005- 2013.

– Det var derfor det var et stort behov for å gjøre noe, det er derfor vi har gjort så mye, sier han og legger til at fremtidsutsikter med mindre oljepenger tilsier at samfunnets ressurser må utnyttes bedre.

Les også

Uenighet om behovet for reformer i offentlig sektor fører til splid i sentrum: Sp-lederen om Skei Grande: – Hun har ofte en hatsk omtale av oss.

Vil samarbeidspartiene få veto?

Helleland minner om at Ap ofte har vært pådrivere for offentlige reformer. Nå ønsker han svar på hva slags reformer - med hvilke grep - Ap har planer om å gjennomføre hvis Ap igjen får makt.

Høyres parlamentariske leder lurer også på hvilke reformer Ap eventuelt har tenkt å reversere, selv om han har merket seg at Støre tidligere har uttalt at «reversering er et dårlig instinkt i politikken.»

– Det meste tyder på at en eventuell ny sosialistisk regjering betyr reversering eller stillstand for reformer – ettersom Ap må samarbeide med Sp, SV Rødt eller MDG. Dette er partier som vil at norsk politikk skal gå på tomgang i fire år, sier han.

Helleland ønsker å vite om Ap står ved det de har vært med på å vedta, eller om de vil la samarbeidspartier få veto.

Ap: Vi ønsker endringer

Nestleder Hadia Tajik, som svarer på vegne av Ap, skriver i en SMS at partiet ønsker endringer: En offentlig sektor som er smartere, mer digital, og i stand til å levere bedre tjenester til sine innbyggere. Vi har fremmet flere forslag som trekker i denne retning de siste årene.

Hun karakteriserer utfordringen fra Høyre som «et merkelig utspill».

– Offentlig sektor har aldri vært større enn nå, aldri har byråkratveksten vært større enn under dem. Dette er det viktigste resultatet av politikken deres, skriver hun.

Nei til «økonomisk tvang»

Helt konkret opplyser hun at Ap står fast ved at partiet ønsker endringer i kommunestrukturen.

– Men vi ønsker ikke Høyres forslag til kommunereform, som tvinger frem uhensiktsmessige løsninger hos kommuner som frykter for negative økonomiske konsekvenser. Vi vil heller bidra til slike endringer med utgangspunkt i behovene til innbyggerne, skriver hun i en SMS.

Les mer om

 1. Kommunereform
 2. Trond Helleland
 3. Jonas Gahr Støre
 4. Politikk
 5. Hadia Tajik