Her er kamelene Hareide og KrF har svelget

TRONDHEIM (Aftenposten): Kort tid etter Knut Arild Hareide heiet Høyre og Frp frem til makten, begynte kamelene å vandre over åskammen.

KrF-lederen ønsket regjeringsskifte i 2013 og har bidratt til at det partiet som befinner seg lengst til høyre i norsk politikk, Frp, har inntatt regjeringskontorene.

Selv om KrF kan skryte av gjennomslag for bl.a. økt kontantstøtte, har partiet måttet svelge unna en lang karavane av små og store kameler.

Og flere kameler er på vei, blant dem noen riktig store:

  • Regjeringen ønsker å åpne for økt handel på søndager – forslag om endringer i lov om helligdagsfred er sendt på høring.
  • Videre er forslaget om å justere iskantenog dermed tillate oljeaktivitet litt lenger nord – sendt til Stortinget.
  • Snart kommer også en høyskolereform og en politireformtil behandling – begge reformene kan innebære mer sentralisering enn sentrumspartiet til Hareide ønsker.
  • Familiepartiet KrF liker heller ikke statsråd Solveig Hornes forslag om delt samvær som hovedregel etter skilsmisse.
    Samtidig som landsmøtet starter i Trondheim i dag, kommer en fersk kommunemåling Respons har gjort for Aftenposten. Den viser at Hareides parti bare ville fått støtte fra bare 4,7 prosent av velgerne, dersom høstens kommunevalg var denne uken.

De ekleste kamelene

KrF har klart å berge Regjeringens forslag til kutt i bistandsmidlene. Men en rekke andre forslag som går på KrF-sjelen løs, har partiet ikke klart å forhindre.

Flere saker med pukler som har vært til dels svært vanskelige å fordøye, har måttet gli ned:

Tiggeforbud. Innstramminger i innvandringspolitikken. Mer søndagsjobbing. Endret taxfreekvote. Kutt for uføre med barn. Poker, pengespill og proffboksing.

Forsvarer samarbeidsavtalen

I dag landsmøtet – uten KrF-leder Knut Arild Hareide på talerstolen. Han er hjemme for å få med seg fødselen av sitt andre barn.

På en pressekonferanse tirsdag understreket Hareide at samarbeidsavtalen med regjeringspartiene har stor oppslutning i KrF.

— Avtalen gir oss betydelig politisk gjennomslag. Vi er et betydelig annerledes KrF som samles nå sammenlignet med for to år siden. Den gangen var vi et opposisjonsparti uten innflytelse. Nå har vi innflytelse i samtlige viktig, politiske saker i Norge, sa han.

Partilederen gjorde det samtidig klart at flere av regjeringens vurderinger og forslag skaper frustrasjon i partiet.

Venstre-kameler

Også Venstre har måttet sluke kameler gjennom samarbeidsavtalen med Høyre/Frp-regjeringen. Venstre og KrF er blant annet helt på linje når det gjelder motstand mot innstramninger i innvandringspolitikken og ønsket om en mer offensiv miljøpolitikk.

Men KrF sliter i tillegg med en del saker der de er det eneste av de fire borgerlige partiene som ikke er på linje.

Dette gjelder blant annet motstanden mot søndagsåpne butikker, deler av oppmykningene av arbeidsmiljøloven og alkoholpolitikken.

Prioriteringer

Også i skattepolitikken har prioriteringen av store kutt i det samlede skatte- og avgiftsnivået med vektlegging av de med formue smertet mer for KrF enn for Venstre.

Partiet ønsket ikke å gi lettelser i summen av skatter og avgifter i år, og foreslo det motsatte. Men de to første årene har KrF tilsammen akseptert at staten tar inn rundt 12 milliarder mindre i skatter og avgifter.

— Regjeringen prioriterer store skattelettelser til dem som har mest gjennom kutt i formuesskatten, heter det i det forslaget til alternativt budsjett for i år som KrF la frem.