Politikk

Ap tar omkamp for å skrote ny gigantregion. Håper å få KrF med på laget.

Arbeiderpartiet håper å få KrF med på å vrake vedtaket om å slå Akershus, Buskerud og Østfold sammen til Viken.

Ap-leder Jonas Gahr Støre håper det skal være mulig å få med KrF-leder Knut Arild Hareide på å gjøre om deler av vedtaket om et nytt kommune-og regionskart,
  • Karen Tjernshaugen
    Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef

Tirsdag morgen leverer seks stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet et privat lovforslag om å stoppe sammenslåingen av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold til en ny storregion.

– Vi mener den nye Viken-regionen, som skal strekke seg helt fra Halden til Hallingskarvet, ikke oppfattes som en naturlig bo- og arbeidsregion, sier forslagsstiller Stein Erik Lauvås til Aftenposten.

Han peker på at Viken vil få 1,2 millioner innbyggere og deles på midten av Oslo, som skal bestå som en egen fylkeskommune.

  • Les også om hvordan Ap nå kan tvinge regjeringen til å gi mer pappaperm: Venstre kan sikre flertall for Ap-forslag om økt fedrekvote

Håper på KrF-støtte

Det var i begynnelsen av juni at Stortinget fattet vedtak om hvordan de nye regionene skal se ut.

Det nye regionkartet ble banket gjennom av Høyre, Frp, KrF og Venstre.

Men Lauvås mener signaler KrF og partileder Knut Arild Hareide har kommet med etter at vedtaket ble fattet, gir håp om at det kan være mulig å få støtte fra partiet til å omgjøre Viken-vedtaket.

Hareide sa i valgkampen i Nationen at regionreformen er et «uferdig produkt» og at strukturen «vil ikke stå seg i det lange løp».

KrFs ferske kommunalpolitiske talsperson, Torhild Bransdal vil ikke gi noen signaler nå om hvorvidt Ap kan regne med støtte til forslaget.

– KrF har kjempet godt og lenge for gode formålstjenlige regioner. Vi er godt i gang, men ting kan alltid bli bedre. Jeg vil ikke ta stilling i dag til om vi vil dele Viken eller ikke, men vi er på generelt grunnlag åpne for forbedringer, sier Bransdal.

Alle de tre berørte fylkeskommunene har fattet vedtak om at de ikke ønsker å slå seg sammen.

Flere forslag om kommune-omkamp

Tirsdag er det trontaledebatt i Stortinget og første mulighet for representantene etter valget til å fremme konkrete forslag.

Senterpartiet fremmer fire forslag om reversering av ulike deler av kommunereformen, som de håper å få KrF med på, skriver NTB.

Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, stemte Kristelig Folkeparti imot sammenslåinger som ble gjort med tvang. Siden da er Stortingets sammensetning endret, slik at det i realiteten ikke lenger er flertall for kommunetvang.

KrFs kommunalpolitiske talsperson Bransdal sier KrF ikke har gått til valg på å reversere tvangsvedtak som allerede er banket gjennom i Stortinget, men at partiet vil legge frivillighet til grunn i fremtiden.

Vil stramme inn bruk av innleid arbeidskraft

Arbeiderpartiet fremmer også flere forslag tirsdag.

Mandag skrev Aftenposten at Ap kommer med et forslag om å øke fedrekvoten fra 10 til 14 uker. Venstres Guri Melby forventer at partiet hennes støtter forslaget, og det vil i så fall få flertall.

I tillegg fremmer Ap et forslag om å stramme inn bruken av innleid arbeidskraft. Også her håper Ap på KrFs støtte.

– Dette blir en første test på det nye Stortingets arbeidslivspolitikk, sier stortingsrepresentant Arild Grande.

Et siste Ap-forslag går ut på å be regjeringen legge frem tiltak som sikrer at alle kvalifiserte søkere med ungdomsrett sikres tilbud om læreplass etter Vg2.

Forslagene om fedrekvote, innleid arbeidskraft og læreplass er såkalte direkteforslag som det blir votert over allerede onsdag.

Les mer om

  1. Regionreform
  2. Stortinget
  3. Politikk
  4. Arbeiderpartiet (Ap)