Klart råd fra Grande til Solberg: Bytt ut europaministeren med en utviklingsminister

Venstre har alltid vært tilhenger av at Regjeringen bør ha en egen utviklingsminister. Kommer partiet i reelle regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp, vil partiet fremme krav om dette.

det et velment råd når hun anbefaler statsminister Erna Solberg om å skille bistandspolitikken og utenrikspolitkkk og gi ansvaret til to statsråder.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud

Fredag rykker sittende europaminister Frank Bakke-Jensen opp til å bli forsvarsminister. Signaler fra regjeringshold kan tyde på at det nå ikke vil bli utnevnt en ny europaminister, men at det eventuelt først skjer når Erna Solberg foretar større rokeringer i Regjeringen.

Det er ventet at det skjer oppunder jul eller på nyåret - avhengig av om Venstre skal inn i Regjeringen eller ikke.

Mener alle bør ha EU-ansvar

Uansett når Erna Solberg kommer til å legge en ny regjeringskabal, bør hun ikke utpeke noen nye europaminister, mener Venstre-leder Trine Skei Grande. Hun mener «alle statsrådene bør være europaministre».

– Jeg mener at alle bør være aktive overfor EU.

– Man trenger med andre ord ikke en egen?

– Nei, jeg ville gjort alle statsrådene om til europaministre og så hatt en egen utviklingsminister i stedet.

Brende har hatt «umenneskelig» oppgave

Venstre-lederen mener det vil være lurt å dele Utenriksdepartementet i to. Hun begrunner det med at departementet har ansvar for et svært stort felt, som krever svært mange avgjørelser.

– Børge Brende hadde vært en enda bedre statsråd enn han har vært, hvis han hadde hatt muligheten til å fordype seg mer i ett av de to feltene, sier hun og sikter til utenrikspolitikk og bistandspolitikk.

– Arbeidsmessig er det en ganske umenneskelig oppgave å ha ansvar for begge to.

Vil ta det opp i regjeringsforhandlinger

Det pågår allerede samtaler om hvordan de to regjeringspartiene Høyre og Frp skal samarbeide med Venstre den kommende fireårsperioden. Etter sonderinger om dette utover høsten, vil det trolig i slutten av november bli klart om Venstre ønsker å sitte i Regjeringen.

Blir det reelle regjeringsforhandlinger, blir en egen utviklingsminister et tema.

– Ja, vi har alltid vært for dette. Hvis det blir slik at vi havner i regjeringsforhandlinger, kommer dette til å være ett av ønskene vi har, sier hun.

– Er det uansett lurt av Erna Solberg å lytte til dere - for å få et godt forhold til sentrumspartiene?

– Dette er et velmenende råd om hvordan Regjeringen skal organisere seg. Det bestemmer dem helt og holdent selv, sier Trine Skei Grande.

Bredt ønske om utviklingsminister

KrF-leder Knut Arild Hareide deler Venstrelederens syn. KrF har programfestet at Norge bør ha en egen utviklingsminister.

– Vi mener det veldig sterkt, sier Hareide, som gjerne kommer med et «tydelig råd» til Erna Solberg om å gjeninnføre denne statsrådposten.

Han begrunner det med at en slik minister både kan sørge for at man hele tiden når målet om at én prosent av bruttonasjonalinntekten skal gå til bistandsformål, og at pengene «kommer frem og virkelig når verdens fattige.»

Hareide mener også at det er «naivt å tro at» utenriksministeren kan «ha full oppmerksomhet om utviklingspolitikken» og samtidig håndtere alt fra forholdet til Russland og en ny politisk situasjon i USA til utfordringene i Midt Østen, ISIL og en ny terrorsituasjon.

SV hadde ministerposten frem til 2009

Både Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre har flere ganger tatt til orde for det samme som Skei Grande. Hvis det hadde blitt en rødgrønne regjering i høst, ville europaministeren blitt droppet, mens det ville blitt utnevnt en utviklingsminister.

Den siste utviklingsministeren var Heikki Holmås fra SV.