Politikk

H og Frp om Venstres budsjett: Fantasifullt. Urealistisk

Selv om ingen spår en like vanskelig budsjetthøst som i fjor, er det én stor og vanskelig nøtt som skal knekkes før jul: Hvordan skal KrF og Venstres hjertesaker finansieres?

Trine Skei Grande og Terje Breivik presenterte mandag Venstres alternative budsjett. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud

I morgen begynner høstens budsjettmaraton. I år er det nye fjes i tre av de fire hovedrollene: Høyres finanspolitiske talsmann Nicolai Astrup, Frps finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad og KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad.

I to uker fremover vil de gå inn og ut av dører med alvorlige miner. Rundt 20. november skal de være ferdige, ifølge en allerede forskjøvet timeplan.

 • Disse fire mennene kan få jobben med å løse høstens budsjettfloker.

Penger nok til KrF og Venstres hjertesaker

Den største utfordringen de får i fanget når de setter seg rundt forhandlingsbordet, blir ikke først og fremst hva KrF og Venstre ønsker penger til.

Det blir hvordan de fire partiene skal bli enige om hvordan de to sentrumspartienes hjertesaker skal finansieres. Derfor blir ordet «inndekning» en gjenganger denne høsten.

KrF la frem sitt forslag i slutten av forrige uke. Venstre la frem sitt budsjettforslag i dag.

Venstre: gründere, klima, skole og barnefattigdom

– Vi legger ikke frem noe ultimatum, og har heller ikke fått noe ultimatum, så vi har håp om gode forhandlinger med regjeringen, sa Venstre-leder Skei Grande.

Venstres alternative budsjett har blant annet disse overskriftene:

 • Bedre betingelser for gründere.
 • Økt satsing på digitalisering.
 • Grønn omstilling i næringslivet og samferdselssektoren og grønt skatteskifte.
 • Økt satsing på skolen (mer til videreutdanning, økt lærertetthet, IKT-undervisning).
 • Differensiert betaling for SFO.
 • Gratis barnehage til en større gruppe lavtlønnede.
 • Et krafttak for integrering.

Sammen med finanspolitisk talsmann Terje Breivik presenterte Skei Grande et budsjettforslag der partiet bruker drøyt 15 milliarder kroner mer på utvalgte saker og skattelettelser. Dette finansieres mer enn fullt ut, slik at partiet bruker rundt 600 millioner kroner mindre i oljepenger enn Høyre/Frp-regjeringen.

Men måten det finansieres på, fører til hoderisting i de regjeringspartiene.

Derfor blir det vanskelig

– Det er ikke realisme i dette, sier en sentral Frp-politiker.

En sentral Høyre-politiker karakterisert de samme forslagene som «fantasifulle».

De mener Venstres forslag til «kutt, omprioriteringer og økte inntekter» er vanskelig å gjennomføre, enten fordi de selv og eller KrF er helt uenige, eller fordi forslagene er umulige å gjennomføre på kort tid. Noen av dem vil f.eks. involvere partene i arbeidslivet.

Her er 15 Venstre-forslag til inndekning som partiet vil slite med å få de andre partiene med på: Oversikten viser også innsparing/økte inntekter (ca.- tall i kroner):

 1. Avvikling av kontantstøtten: 1,2 milliarder kroner.
 2. Reversering av «Frps gavepakke» til gifte/samboende pensjonister: mindre avkorting av pensjonen: 1,3 milliarder.
 3. Avvikling av Frps «hjertebarn», forsøk med statlig finansiering av eldreomsorg: 1,3 milliarder.
 4. Kutt i subsidiering av bompenger: 516 milliarder kroner.
 5. Halvering av statens bidrag til AFP-ordningen: 1,4 milliarder.
 6. Kutt i tilskudd til sysselsetting av norske sjøfolk (nettolønnsordningen): 500 millioner.
 7. Endringer i arbeidsgivernes ansvar i sykelønnsordningen: 1,9 milliarder
 8. Bortfall av ekstra ferieuke for alle mellom 60 og 65 år: 630 millioner.
 9. Kutt i riksveiinvesteringer: 750 millioner.
 10. Økt avgift på diesel (+60 øre): 1,4 milliarder.
 11. Ny avgift på gruveavfall: 500 millioner.
 12. Økte tobakksavgifter (+10 prosent): 515 millioner.
 13. Avvikling av taxfree-ordningen for tobakksvarer: 650 millioner.
 14. Økt avgift på CO₂-utslipp: Venstre foreslår en rekke endring i bil/miljøavgifter for å få ned CO₂-utslipp. Det dreier seg om alt fra en generell CO₂-avgift på 500 kroner pr. tonn til endringer i engangsavgiften inkludert campingbiler: 1,5 milliarder.
 15. Sammenslåing av to egenandelstak til ett: Grense på 3000 kroner før man får frikort hos lege: 230 millioner.

Les mer om

 1. Statsbudsjettet
 2. Terje Breivik
 3. Klima
 4. Digitalisering