Vil gjenreise SV med høyere skatter

Kristin Halvorsen åpner for høyere skatter.

Avtroppende SV-leder Kristin Halvorsen åpner for å øke skattene i Norge.

Avtroppende partileder Kristin Halvorsen vil øke skattene, og gå bort fra regjeringens nåværende skatteløfte.

Det gjorde hun klart på partiets landsstyremøte lørdag. Halvorsen varslet at hun gikk av på valgnatten. Partiet gjorde et elendig valg, og nå begynner diskusjonen om partiet skal reise seg.

Blant tiltakene som Halvorsen mener partiet må diskutere er å gå bort fra Regjeringens skatteløfte. Den rød-grønne regjeringen har i to perioder lovet velgerne å ikke øke skattene utover 2004-nivå.

Må diskutere skatteøkning

Det har skapt frustrasjon i deler av SV, men dette er første gang Halvorsen tar til orde for å gå bort fra løftet før neste valg.

— Hvis det er det som skal til for å få til en god velferdspolitikk, er det noe vi må diskutere, sier Halvorsen. Hun varslet også at det i høstens statsbudsjett vil være tydelig at statens inntekter må økes.

— Vi må tåle å ta den debatten, sier Halvorsen.

— Jeg er blant de som mener det har vært irriterende å ikke kunne diskutere skatt, sier Hallgeir Langeland.

Samtidig advarte Halvorsen mot å føre en politikk som fører til at de rødgrønne partiene taper under ett.

— Vi skal ikke ha en debatt som fører til at Arbeiderpartiet mister stemmer til Høyre. Vi må mobilisere halvparten av velgermassen, sa hun.

Samtidig vil det bli viktig å synliggjøre hvorfor skattene må opp.

— Folk må se hva pengene skal gå til, sier hun.

Feilslått strategi

Avskaffe fattigdom, var blant de viktigste løftene SV ga velgerne før de gikk inn i Regjering i 2005. Nå innrømmer Halvorsen at den strategien var feilslått.

— Vi hadde ingen strategi i forhold til hva det var å avskaffe fattigdom. Vi tenkte at det var viktig å ha en visjon som vi ikke kunne nå hudnre prosent. Men for folk så handler dette om tusenlapper.

Andelen fattige er like høy nå soM i 2005, sier Halvorsen. Hun sa at visjonen tok fokus bort fra enkelttiltak som har bedre situasjonen for enkelte fattige.

I sin tale til landsstyremøte lørdag tok hun selvkritikk etter partiets elendige valgresultat. Hun oppsummerte partiets seire i regjering, og sa at utfordringen blir å synliggjøre seirene.

— Vi kom inn i spor der Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk kreditt for det vi fikk til. Mens det som ikke var hundre prosent SVs politikk i Regjering, ble vår politikk. Det er helt umulig posisjon. Vi diskuterte først og fremst SV, våre egne smertegrenser, sa Halvorsen.

Hun mener partiet er blitt for pirkete om våre egne resultater, og viser til at partiet fokuserer for mye på egne tap.

- Vant kampen om å bli taperen

Hun gikk også langt i å si at partiet har lyttet for lite på velgerne.

— Vi kommer ikke til å ha troverdighet om vi ikke treffer det som er folks følelse av hvordan livet er. Vi må se om vi har de gode og mobiliserende svarene på det vi ser, sier Halvorsen.

Hun ba også partiet slutte å diskutere smertegrenser, og om hvor mye som skal til for at partiet skal ut av Regjering.

— Det var vi som vant kampen om å bli taperen i valget. Jeg er sikker på at de andre partiene som gikk tilbake er glade for det. Jeg skal ikke sutre over det.

— Politikk er ikke for noen som er ute etter rettferdighet her i verden, sa hun til latter fra salen.