Politikk

Mener tunnelvedtaket kan erklæres ugyldig

Høyre-medlem i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Michael Tetzschner, sier det rødggrønnes tunnelvedtak kan bli omgjort.

Høyres stortingsrepresentant Micael Tetzschner.
  • Geir Salvesen

Liv Signe Navarsetes tunneldrøm i hjemkommunen kan briste dersom Kontrollkomiteen på Stortinget mener den politiske prosessen har vært for uryddig.

— Det er avdekket at Navarsete har tatt en telefon for å påvirke en prosess hos en kollega, da må vi sikre oss at det ikke er vennetjenester det er snakk om – når det er brukt 400 millioner kroner på et alternativ som Veivesenet selv ikke ønsket. Da er det klart at det er mer enn vanlig saksbehandling vi snakker om, sier Tetzschner til Aftenposten.

Til komiteen

Han mener beslutningen om hvorvidt E16 gjennom Lærdal burde gå gjennom bebyggelse eller i tunnel ikke burde vært tatt av den forrige regjeringen, når de var fullt klar over at den nye regjeringen innen kort tid skulle overta.

— Ja. Regjeringen vet at den ikke fortsetter, at den er et forretningsministerium. Da opphører kompetansen til å fatte vidtrekkende beslutninger og det å ta en merkostnad på 400 millioner er klart utenfor hva et forretningsministerium bør gjøre, sier Tetzschner.

Han varsler nå at Høyre støtter forslaget fra Venstre og Frp om å reise saken i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

— Først må man se på grunnlaget for avgjørelsen. Hvis man snakker om inhabilitet som har påvirket utfallet av forvaltningsavgjørelsen, vil vedtaket være ugyldig – med mindre man da har forpliktet seg overfor godtroende tredjemann.

- Mener du saklighetskriteriene ikke er fulgt her?

— Det gjenstår å se. Vi får gå inn i habilitetsspørsmålet. Ikke bare spørsmål om å kjempe for lokale interesser, men hvorvidt dette har med egne grunneierinteresser å gjøre. I Stortinget utspiller konkurransen om interesser seg i åpenhet. Men når man utøver en statsrådsmyndighet skjer det i lukkede rom, sier Tetzschner.

Hvorvidt kontrollkomiteen åpner en formell kontrollsak vil bli avgjort i komiteen.

Forsvarer seg

Sp-leder Liv Signe Navarsete avviser at eiendommen hennes hadde tapt seg i verdi dersom E16 gjennom Lærdal ikke ble lagt i tunnel.

Det var valgforsker Frank Aarebrot som påsto at Navarsete hadde en personlig økonomisk interesse av vedtaket.

– Huset hennes ville kunne falle i verdi om veien ikke ble lagt i tunnel, hevder Aarebrot overfor NTB.

– Med respekt å melde: Dette har den godeste professoren ingen greie på. Han får ta turen til Lærdal så skal han få se selv, sier Navarsete til NTB.

Hun avviser at trasévalget påvirker verdien av eiendommen og peker på at det er snakk om et gårdsbruk, ikke en enebolig eller leilighet. Navarsete angrer ikke på at hun engasjerte seg i saken eller tok en telefon til statsrådskollega og tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).

– Dersom det blir aktuelt, er jeg selvsagt beredt til å forklare meg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Der skal jeg gjøre greie for hvordan politikere best kan følge opp lokale vedtak, sier hun.

Som samferdselsminister fikk Navarsete selv en rekke telefoner fra folk som engasjerte seg i lokale veisaker.

– Jeg har ikke tall på hvor mange telefoner som kom – også fra statsråder og stortingsrepresentanter. At noen framstiller det som uryddig av politikere å overprøve byråkratiet er forunderlig, sier hun.

Til kritikken mot henne har hun følgende å si:

– Jeg registrerer at mye handler om meg som person og ikke om politiske saker. Utover det har jeg ingen kommentar.

Sjelden regjeringen avgjør

I Veidirektoratet, som i utgangspunktet ville ha en annen løsning enn den man endte med, vil de ikke kommentere saken direkte.

- Hvor vanlig er det som har skjedd i Navasete-saken?

— Det er en politisk beslutning som er blitt gjort. Hvilke uformelle kontakter man har internt i en regjering vet ikke vi noe om, sier Gyda Grendstad, avdelingsdirektør for planlegging og grunnerverv i Vegdirektoratet.

- Finnes det en oversikt over hvor mange planer som blir endret?

— Det er gjort en undersøkelse rundt omfanget av innsigelser. Vi fremmer ca 200 planer i året (snitt for perioden 2010-2012). 27 prosent av dem er det noen som har innsigelser mot. Etter at innsigelsene er fremmet, er det forhandlinger og diskusjoner, og så er det bare to prosent som kommer til megling hos fylkesmannen. Omtrent én plan i året går til regjeringen for beslutning

- Er det eksempler på at innsigelser fører til rimeligere prosjekter, eller er alle innsigelser fordyrende?

— Det har vi ikke noen systematisk oversikt over.

- Hva sier magefølelsen?

— Magefølelsen er nok at prisen stiger. Hvis vi unngår innsigelser, er det nok praksis å legge inn avbøtende tiltak, for eksempel i form av lengre broer og lengre tunneler. Eller at det velges et alternativ uten innsigelser, noe som ikke trenger å være dyrere, sier Grendstad til Aftenposten.

Kritikk fra Frp

Tirsdag var det flere som reagerte på saken, også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Det regjeringen her har gjort, er å gå ut over normal kutyme, spesielt i en sak hvor man utøver ren politikk når et annet politisk flertall er på vei inn. Det tror jeg mange reagerer på, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Aftenposten.

Frp-statsråden kritiserer det han omtaler som hastverk fra den foregående regjeringen, men kommer ikke til å forsøke å omgjøre beslutningen om E16 gjennom Lærdal.

Regjeringen kommer trolig ikke til å plukke opp saken på eget initiativ.

— Det er ikke på bakgrunn av dette grunn til noen ny behandling. Det må være faglige grunner for hvordan de valgene gjøres, så det må i så fall samferdselsministeren gjøre. Kontrollspørsmålet er for Stortinget, ikke for en ny regjering, sier statsminister Erna Solberg til NTB.

Hun sier at hun ikke har noen prinsipielle synspunkt på hvordan dette er håndtert av regjeringen.

— Jeg tenker at det får Stortinget grave i, det skal ikke en ny statsminister gjøre på bakgrunn av en behandling som er gjort i forrige regjering, sier Solberg til NTB.

Forsvares av jurist

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen mener lite tyder på at Navarsete har gjort noe som strider med reglene.

Han sier til Bergens Tidende at han mener saken ikke er noe for kontroll- og konstitusjonskomiteen å bruke tid på.

— Det er åpenbart at dette er en rent politisk henvendelse fra henne til en annen statsråd, og ikke noe ledd i en formell saksbehandling. Her opptrer hun som en lokalpolitiker som fremmer lokale interesser.

Om henvendelsen har påvirket prosessen på en uheldig måte, går an å diskutere, mener Bernt.

— Men jusen er klar her. Dette er bare en variant av at politikere snakker sammen, det er en del av spillet. Kanskje er det kritikkverdig, men det er i så fall en politisk diskusjon. Er Navarsete inhabil, så har hun fremdeles lov å mene noe og si noe om saken.

— Jeg er for øvrig usikker på om hun ville ha vært inhabil til å delta ved behandlingen av denne saken. Det er så vidt jeg forstår ikke personlige særinteresser som er bakgrunnen for hennes engasjement, men fellesinteressene til et grendelag som et helt kommunestyre stiller seg bak, sier professoren til BT.

Hun fikk også støtte fra blant andre tidligere SV-leder Kristin Halvorsen, som brukte sin Facebook-side til å ta et kraftig oppgjør med den gamle regjeringskollegaens kritikere onsdag formiddag.

Les også

  1. Liv Signe Navarsetes ektemann var inhabil i veisaken

  2. Solvik-Olsen reagerer på Navarsetes vei-telefon

  3. - Skal det «kriminaliseres» å fremme lokale interesser?

  4. Raja vil ta E16-saken til kontrollkomiteen

  5. Flere ordførere mener Navarsete må gå i år

  6. Navarsete ringte Solhjell for å flytte ny europaveitrasé

Les mer om

  1. Politikk