Politikk

Enighet i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett - flytter på 257 millioner

F.v. Abid Raja (V), Henrik Asheim (H), Kjell Ingolf Ropstad (Krf) og Helge André Njåstad (Frp) feirer budsjettenighet med is og selfie på taket av Stortinget.

KrF har kommet til enighet med regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre om revidert nasjonalbudsjett. Avtalen presenteres på Stortinget klokken 18.30.

  • og NTB
  • Harald Stolt-Nielsen
    Journalist

Så å si mot normalt har budsjettpartnerne på borgerlig side klart å oppnå enighet innen den selvpålagte fristen fredag klokken 10.

Totalt flyttes det på 257 millioner kroner i forhold til regjeringens opprinnelige forslag.

Frp: – Et godt budsjett er blitt bedre

Torsdag kveld møtte representanter fra Høyre, Venstre, Frp og KrF pressen på Stortinget.

Høyres finanspolitiske talsperson, Henrik Asheim, beskrev samtalene med Frp, Venstre og KrF som konstruktive. Han beskrev et budsjett som lignet det nasjonalbudsjettet som regjeringen opprinnelig la fram, som han mente var godt innrettet for norsk økonomi.

– For Høyre var det viktig at hovedlinjene ble ivaretatt, og alle fire partiene har vært enige om å gjøre det, sa Asheim på en pressekonferanse etter enigheten.

– Vi har fått fjernet dødsgebyret, noe vi er glade for, sa finanspolitisk talsmann i Frp, Helge André Njåstad, og henviser til en avgift på skifteattest på 1.130 kroner som KrF har ønsket å skrote.

– Vi er glade for at et godt budsjett har blitt bedre. Vi har forhandlet ti ganger. Dette er første gang Abid og Henrik er med, og vi har hatt det gøy og hatt et godt samarbeid, sa han.

Bemanningsnorm

KrF har fått gjennomslag for kravet om å bruke 100 millioner ekstra på innføringen av en ny bemanningsnorm i barnehagene.

– Vi møter det behovet som kommunene sier de har, med 100 millioner kroner til bemanningsnorm for barnehagene for 2018, sa KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

Totalt sett skal de tre regjeringspartiene ha vært villige til å flytte på inntil 250 millioner kroner for å få på plass en budsjettavtale med det eneste av de fire partiene som nå ikke sitter i regjering.

Skroter «dødsgebyret» – sukkeravgiften består

KrF har i budsjettforhandlingene fått gjennomslag for å skrote det såkalte «dødsgebyret».

– Jeg skjønner ikke regjeringens prioritering av avgiftskutt for øl samtidig som de foreslo en ny avgift på skifteattest ved dødsfall. Nå har KrF stoppet avgiften på dødsfall, sier Ropstad i en pressemelding.

Den omstridte økningen i sukkeravgiften blir som varslet ikke reversert i budsjettavtalen mellom KrF og regjeringspartiene. Men justeringer kan komme.

I et av de ni såkalte verbalpunktene i avtalen om revidert nasjonalbudsjett går det fram at regjeringen skal «utrede en reduksjon av særavgiften på alkoholfrie drikkevarer».

Hensikten er å differensiere avgiften ut fra sukkerinnhold, med utgangspunkt i modellene fra Storbritannia, Irland og Finland.

Pensjonistene får slippen tilbake – veien til passkontoret skal kortes ned

Pensjonister som ønsker det, skal få tilsendt pensjonsslippen i posten. I tillegg endres grensen for hvor langt unna passkontoret kan ligge.

– Alle som trenger nytt pass i disse dager har merket køen for å få time, og mange har lang reisevei. KrF har nå fått gjennomslag for at avstanden til nærmeste passkontor skal være maks 45 minutter for 90 prosent av innbyggerne i hvert politidistrikt, og ikke 60 minutter som regjeringen la opp til, sa Ropstad

KrFs budsjettseiere er for små, ifølge Ap

– Dette er skuffende. Det er relativt små beløp i den store sammenhengen som KrF har fått flyttet på. Vår hovedkritikk av budsjettet består, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Rigmor Aasrud til NTB.

– Bemanningsnormen i barnehagene er fortsatt underfinansiert, sykehuskuttene er ikke rettet opp, og de fire partiene har ikke klart å komme med konkrete forslag for å hindre nedleggelse av norske arbeidsplasser på grunn av økt grensehandel, fortsetter Aasrud.

Også SV er skuffet over KrF.

– Denne våren har antallet fattige barn passert 100 000 og vi kjenner klimaendringene på kroppen med stadig nye varmerekorder. Da er det skuffende at KrF velsigner høyrepartienes budsjett uten å ta noe grep for de med minst, og ikke tar grep for å redde klima. En bortkastet mulighet, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski i en pressemelding.

– Så små som disse endringene er, virker det nesten ikke som om dette har vært virkelige forhandlinger. Regjeringens store satsing er fortsatt mer til de som har mest, og mindre til de som har minst, legger hun til.

Sp: Avgiftsdansen fortsetter

At den borgerlige budsjettavtalen ikke rører sukkeravgiften skuffer Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik.

– Avgiftsdansen fortsetter. Her er det få godbiter verken til norsk næringsliv eller til folk flest, sier Gjelsvik til NTB.

– De som har grunn til å smile bredest er svenske kjøpmenn, fortsetter han.

Les mer om

  1. Regjeringen
  2. Revidert nasjonalbudsjett
  3. Statsbudsjettet