KrFs nestledere: Uaktuelt av Hareide å stille kabinettsspørsmål

Begge KrFs nestledere mener det er uaktuelt for partileder Knut Arild Hareide å true med å gå av før avstemningen fredag. Hareide er taus om sin fremtid.

Nestleder Olaug Bollestad, partileder Knut Arild Hareide og parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan.

– Dette er et retningsvalg og ikke et ledervalg, sier første nestleder Olaug Bollestad til Aftenposten.

Hun viser til at Hareide helt siden han startet debatten om regjeringsvalg 28. september, har understreket at temaet er partiets holdning til politikk og samarbeid, og ikke dreier seg om lederkabalen.

Knut Arild Hareide selv vil ikke svare konkret på spørsmål om han vil trekke seg hvis han taper avstemningen.

– Jeg ser frem til fredagen, utover det vil jeg ikke kommentere noe mer om det, sier han til Aftenposten.

Men NRK har tidligere rapportert at Hareide har sagt til sentralstyret at han ikke ser det som naturlig at han skal lede partiet inn i Solberg-regjeringen, og følgelig trekker seg hvis han taper.

Vil ikke svare

Spørsmålet nå er derfor om Hareide vil stille kabinettsspørsmål før avstemningen. Det innebærer i tilfelle at han setter stillingen inn for å få sitt syn gjennom, og trekker seg hvis han taper.

Selv avviser han å svare på dette.

En slik trussel kan bidra til å overbevise eller skremme delegater som er i tvil til å stemme for Hareides venstrevri.

Og flere på Hareides side håper at dette, sammen med skriftlig avstemning, kan føre til at en drøy håndfull tvilere snur og vipper flertallet i hans retning selv om alle opptellinger viser et blått flertall i dag.

Er med uansett

Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan understreker at Hareide har sagt «at han vil være med videre uansett resultat».

– Betyr det at du mener det er uaktuelt for Hareide å true med å gå av?

– Jeg har tolket det som det ja, svarer han.

– Noen mener Hareide bør si fra, hvis han har tenkt å gå av med tap?

– Det har jeg ingen kommentar til, svarer han.

Grøvan ønsker at avstemningen fredag skal være åpen, slik at medlemmene skal se hvem som eventuelt stemmer annerledes enn det fylkespartiet valgte dem for.

Uaktuelt spørsmål

Andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad er like klar:

– Dette er ikke et aktuelt spørsmål. Dette blir en viktig nok beslutning og viktig dag. Dette er ikke et lederspørsmål. Det har Hareide og jeg sagt hele tiden. Dette er et retningsvalg og ikke et personvalg, sier Ropstad.

– Så det er ikke aktuelt for Hareide å stille kabinettsspørsmål?

– Ja, så lenge det ikke er et lederspørsmål er ikke dette et aktuelt spørsmål, sier Ropstad.

Krever svar fra Hareide

KrFs kommunalråd i Trondheim, Geirmund Lykke, sentralstyremedlem Karin Bjørkehaug og fylkesleder i Trøndelag KrF, Jon Normann Tviberg, mener alle at Hareide bør si fra før landsmøtet hvis han vil trekke seg etter et nederlag.

Andre har pekt på at delegatene bør ha full informasjon om alle konsekvenser av det historiske valget før de avgir stemmen.

Endre voteringsreglene

Bollestad holder døren på gløtt for både å endre voteringsordenen og gå inn for åpen i stedet for skriftlig votering:

– Vi har et enstemmig sentralstyre og landsstyre som har vedtatt opplegget. Jeg forholder meg til det sentralstyret og landsstyret har sagt. Skal det endres, må landsstyret eller landsmøtet vedta det, sier Bollestad.

Hun vil høre argumentene fra Grøvan-fløyen før hun endelig bestemmer seg.

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold overlater til Hareide å bestemme om han skal stille kabinettsspørsmål eller ikke:

– Det er helt og holdent Knut Arilds ansvar, sier Bekkevold.

Han støtter også ledelsens forslag om voteringsorden og skriftlig avstemning.

– Jeg mener det samme som har vært landstyrets klare anbefaling: Det bør være skriftlig votering. Det handler litt om respekt for at man kommer som delegat uten bundet mandat