Ropstad åpner for at spillereglene kan endres dagen før landsmøtet

Mange på den blå siden i KrF frykter et rødt kupp, hvis fredagens valg er hemmelig. Torsdag kan landsstyret i partiet tvinge gjennom åpent valg.

Kjell Ingolf Ropstad og Knut Arild Hareide ønsker å ta partiet i hver sin retning.

Fredag skal KrF velge hvilken retning de skal søke regjeringssamarbeid. Det store diskusjonstemaet i partiet nå er om avstemningen skal være skriftlig og lukket eller åpen.

Landsstyret foreslo i slutten av september at den skal være skriftlig, stikk i strid med hva som er vanlig prosedyre.

Nå er kravene stadig flere om at den må være åpen.

Torsdag møtes landsstyret i partiet på nytt. Nestleder Kjell Ingolf Ropstad åpner nå for at avgjørelsen om valget kan tas der.

– Slik jeg opplever det så vil temaet bli tatt opp der. Praktisk er det kanskje like greit, for vi har ikke mer tid enn vi må på fredag. Hvis det er flertall i landsstyret for en åpen votering, så vil det også være et flertall som bestemmer det på landsmøtet, sier Ropstad til Aftenposten.

Frykten på blå side

Han ønsker at partiet skal gå i forhandlinger med dagens regjering. Mange på den blå siden har nå gitt uttrykk for at de ønsker åpen avstemning.

Frykten er at mange som er valgt inn på den blå siden vil endre mening i hemmelighet og stemme for Hareides forslag om å gå til Arbeiderpartiet og Senterpartiet hvis valget er skriftlig og hemmelig.

– Jeg har et avslappet forhold til dette, sier Ropstad, som ikke tror at måten valget gjøres på blir avgjørende.

– Min opplevelse er at delegatene kjenner på en lojalitet til det synet de er valgt inn på, sier nestlederen.

– Hva sier denne debatten om stemningen i partiet?

– Jeg synes det sier mer om stemningen i mediene og at det er et spennende, men det er klart at dette er et viktig valg for partiet, sier Ropstad.

Parlamentarisk nestleder, Hans Fredrik Grøvan sier at han ønsker en åpen avstemning.

Det samme sier KrFU-leder Martine Tønnessen, leder i KrF Kvinner Oddbjørg Minos, Agder KrF-leder Per Sverre Kvinlaug og sentralstyremedlem Tove Welle Haugland til Aftenposten.

Til VG tar også fem andre fylkesledere til orde for åpent valg.

Les også

KrF-topper varsler omkamp om stemmeregler – kan snu landsmøtet på hodet

Får Grøvan viljen sin med «det tredje alternativet»?

Parlamentarisk nestleder, Hans Fredrik Grøvan har foreslått at partiet skal bli værende i opposisjon og ikke gå inn i noen regjering.

I utgangspunktet har landsstyret lagt opp til at delegatene først skal stemme for om de vil gå inn i regjering eller ikke – for deretter å velge hvilken vei de skal gå.

Grøvan ønsker å endre dette, og at det i stedet blir tre likestilte alternativer som delegatene skal velge mellom. I utgangspunktet er ikke Ropstad for dette.

– Ledelsen vært tydelig på at partiet skal ta et valg. Det er derfor vi kaller inn til ekstraordinært landsmøte, sier han.

Han tror ikke voteringsrekkefølgen blir avgjørende for utfallet av valget, men er åpen for at også dette blir en diskusjon i landsstyret torsdag.