Politikk

Brexit vil gi Olje-Norge mindre innflytelse i EU

EU har ved flere anledninger forsøkt å blande seg inn i hvordan Norge forvalter olje- og gassressursene. Ofte har britene vært Norges beste allierte.

Ekofisk-feltet har hengt med siden starten av oljeeventyret i Norge.
 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask
  Journalist

– Når det gjelder spørsmål om nasjonal kontroll over ressursene har britene, som selv er produsenter av olje og gass, alltid vært vår beste allierte, sier professor Dag Harald Claes ved Universitetet i Oslo, som har fulgt forholdet Norge og EU på energiområdet i en årrekke.

Med det olje- og gassproduserende Storbritannia utenfor EU, mister Norge et land med felles interesser. Da er det bare land som er store importører av olje og gass og ingen store produsenter rundt bordet i EU. Det finnes en rekke tilfeller der EU, direkte eller indirekte, har fremmet lover som kunne gripe inn i norsk råderett over olje- og gassressursene.

Nestlederen i Stortingets miljø- og energikomité, Espen Barth Eide (A) sier at det er en høyst reell problemstilling at Norge nå mister en alliert ved EUs bord.

– Det viser at vi har nok en grunn til å være bekymret for brexit, sier han.

Eriksen Søreide: Ny situasjon

Også i Utenriksdepartementet er man klar over problemstillingen.

– Både vi og andre land må tilpasse seg en ny virkelighet når britene forlater EU. Vi har tradisjonelt utviklet et godt samarbeid med Tyskland og Nederland på dette området, men når et tungt land går ut, må vi tilpasse oss og finne nye allianser, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Storbritannia og Norge på linje

Helt siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994, har energipolitikk vært kimen til strid mellom Norge og EU.

 • Aker BP-sjefen: Vi er stolte av å utvinne olje og gass

Norges holdning har vært at virksomheten på sokkelen, produksjonen av olje og gass, ikke er omfattet av avtalen. Dette har EU utfordret flere ganger.

Ine Eriksen Søreide.

Det såkalte Lisensdirektivet på 1990-tallet, ville fastsette kriterier for tildelingen av olje- og gasslisenser. Men Norge argumenterte for at dette ikke var en del av EØS. Det ble funnet en løsning der det norske konsesjonssystemet ble ansett som tilpasset EU. Etter dette kunne ikke Norge lenger gi fordeler til daværende Statoil eller andre norske selskaper.

Fortsatt er det ikke avklart om Norge skal omfattes av EUs direktiv for sikkerhet offshore, forhandlingene har pågått i årevis. Det vil bety at EU-kommisjonen kan overprøve norske sikkerhetsmyndigheter. Et direktiv Norge mener ikke omfattes av EØS-avtalen.

Utvider område

Professor Claes viser til at det ofte er slik at EU mener reglene de legger frem omhandler hvordan unionen organiserer sitt indre marked for energi.

Men at det i slike saker kan være gjemt lovgiving som påvirker oppstrømsvirksomheten, det vil si produksjon av olje og gass.

En slik mulig sak er den såkalte «Vinterpakken,» en rekke nye energilover, som er på trappene i EU. Denne legger rammen for energipolitikken for årene frem mot 2030. Dette er regler som kan få konsekvenser for norsk gass. Fremover blir gass viktigere enn olje for norsk sokkel. Nesten all gass som produseres på norsk sokkel selges til EU.

Indre marked en styrke

– Det gjør at Norge fremover blir mer avhengig av EU, minner Eide om.

Eide sier at det fremover vil være en styrke for Norge at vi er med i det indre markedet for energi, herunder EUs energibyrå Acer.

Espen Barth Eide.

– Olje og gass er helt avgjørende sektor for Norge. Her er nasjonal kontroll og offentlig eierskap viktig. Men det er også viktig å sikre våre interesser som en del av EUs indre marked. I motsetning til Russland og Algerie er vi en del av dette indre markedet som en troverdig langsiktig leverandør. Det er en plass som må brukes. Brexit gjør det bare viktigere, sier Eide.

Økt nærvær i Brussel

– Hva må Norge konkret gjøre – styrke nærværet i Brussel

– Ja, og fordi EØS-avtalen endres ikke, men EU endres ved at britene går ut. EU delen av EØS blir endret og der vi hadde sammenfallende synspunkter med britene må vi kompensere for, sier Eide.

Utenriksministeren sier at det kan bli resultatet, men vi vet foreløpig ikke hva slags tilknytning britene får til EU.

– Som en av de største eksportørene av gass til Europa, er det mange land som har felles interesser med oss. Derfor må vi jobbe mer med de mulighetene som finnes for å knytte nye allianser, understreker hun.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Norge
 2. Brexit
 3. Europapolitikk
 4. Storbritannia
 5. EØS
 6. Brussel
 7. Norsk sokkel