Politikk

Over 100.000 kommuneansatte kan rammes om Regjeringen fjerner særaldersgrensene

– Særaldersgrensen har gått ut på dato, sier leder i KS, Gunn Marit Helgesen. Hun mener ordningen som gjør at en rekke yrkesgrupper pensjonerer seg før de er 65, bør avvikles.

  • Stine Barstad
    Journalist
  • Solveig Ruud
    Journalist

65 år. Det er pensjonsalderen til kommunalt ansatte sykepleiere hjelpepleiere, hjemmehjelpere og renholdere. Brannfolk og ambulansesjåfører har enda lavere pensjonsalder: 60 år. Og en regel gjør at de kan gå av tre år før denne særaldersgrensen.

Alle disse vil også bli berørt når Regjeringen begynner med en gjennomgang av særaldersgrenser i staten, noe borgerlige partiene er enige om skal gjøres.

Les hele saken med abonnement