Over 100.000 kommuneansatte kan rammes om Regjeringen fjerner særaldersgrensene

– Særaldersgrensen har gått ut på dato, sier leder i KS, Gunn Marit Helgesen. Hun mener ordningen som gjør at en rekke yrkesgrupper pensjonerer seg før de er 65, bør avvikles.

65 år. Det er pensjonsalderen til kommunalt ansatte sykepleiere hjelpepleiere, hjemmehjelpere og renholdere. Brannfolk og ambulansesjåfører har enda lavere pensjonsalder: 60 år. Og en regel gjør at de kan gå av tre år før denne særaldersgrensen.

Alle disse vil også bli berørt når Regjeringen begynner med en gjennomgang av særaldersgrenser i staten, noe borgerlige partiene er enige om skal gjøres.

Les hele saken med abonnement