Eiendomsskatt et hett tema i regjeringsforhandlingene

Frp kjemper for å fjerne eiendomsskatten i de pågående regjeringsforhandlingene. Venstre er sterk motstander av forslaget.

Siv Jensen og Frp ønsker å fjerne kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt. Venstres Trine Skei Grande mener kommunene selv må avgjøre om de ønsker å benytte seg av denne inntektskilden.

«En usosial form for skatt som rammer uavhengig av betalingsevne.»

Slik omtales eiendomsskatten i Frps program.

Siv Jensen og Frp heiste kampen mot eiendomsskatten som en av sine viktigste saker i fjorårets valgkamp. Nå er saken en het potet i regjeringsforhandlingene ifølge en velinformert kilde i ett av de tre partiene som forhandler om en ny regjeringsplattform på Jeløy.

Kilden omtaler tirsdag saken som vanskelig og uløst. Venstre og Frp står steilt mot hverandre.

Gradvis nedtrapping av skatten

Det er en utbredt oppfatning blant mange i Frp at partiet har få fordeler av å få Venstre inn i Regjeringen. Frykten er at partiet må gi for mye til Venstre, et parti mange av velgere deres misliker. Mange i Frp er derfor på jakt etter en vinnersak i de pågående regjeringsforhandlingene.

Sentralt i Frp omtales eiendomsskatt som en av de beste vinnersakene partiet kan få. Noen mener den realistisk sett er den beste Frp kan ha mulighet til å få Venstre med på.

Venstre: Kommunal selvråderett

I Venstre er motstanden imidlertid svært stor mot å frata kommunene muligheten til å kreve inn eiendomsskatt. Partiet er svært opptatt av det kommunale selvstyret. I tillegg påpekes det at skatten gir store inntekter som må kompenseres.

En kilde gir uttrykk for frustrasjon over at Frp ikke er så opptatt av det siste – og heller ikke andre løsninger som kan gi kommunene andre inntekter, f.eks. mulighet til å selv friere fastsette det lokale skattenivået.

Dessuten påpekes det at de er opptatt av en regjeringsplattform som får flertall på Stortinget. KrF gikk i høst motvillig med på å redusere eiendomsskatten på verk og bruk i løpet av en syv års periode.

Gradvis nedtrapping

I 2016 ga skatten kommunene inntekter på 12,3 milliarder kroner.

En sentral Frp-kilde sier de ikke vil fjerne skatten over natten, men via en gradvis nedtrapping, og at kommunene eventuelt kan få kompensert noe av tapet.

– De kommunene som allerede har innført denne skatten, skal få en nedtrappingsplan på maks fire år der de trapper ned med 2 promille av gangen, uttalte Siv Jensen i valgkampen.

Første skritt er allerede tatt

En annen Frp-kilde omtaler forslag i årets statsbudsjett som første skritt i retning av å fjerne skatten: En innstramming i kommunenes muligheter til å foreta rask økning i skatten, og fjerning av skatten på verk.

Kilder i Høyre som Aftenposten traff på NHOs årskonferanse tirsdag, ga uttrykk for ulikt syn på saken.

Tore Opdal Hansen er ordfører i Drammen der eiendomsskatten er avviklet.

Delte meninger i Høyre

– Jeg synes det er en skatteform vi godt kan være foruten, sier Tore Opdal Hansen (H), ordfører i Drammen. Han opplyser at det i kommunen var innført eiendomsskatt som ble fjernet på 90-tallet.

– Det var krevende der og da, sier han, men mener at det er mulig å klare seg uten eiendomsskatt hvis man bruker de pengene man har på en smart måte.

Ifølge Opdahl Hansen er det varierende begrunnelser i alt fra hytte- til bykommuner hvorfor de må innføre eiendomsskatt, men de vil til enhver tid bruke de pengene de har.

KS-leder Gunn Marit Helgesen, som også tilhører Høyre, sier det vil få «store konsekvenser for velferdstjenestene, i hvert fall i en overgangsperiode» om man fjerner skatten. Hun viser til at skatten er innført i svært mange kommuner, blant annet for å finansiere bedre velferdstilbud. SSB-tall viser at 366 kommuner hadde innført kommuneskatt i 2017.

– Kommunene krever ikke inn eiendomsskatt fordi de har lyst til å plage innbyggerne. De gjør det for å finansiere velferdssamfunnet og velferdsgodene, sier hun og presiserer at pengene går til skole, barnevern, eldreomsorg og annet.