Spørsmålet om Norge skal slutte seg til Acer, har skapt kraftig debatt. Men hva betyr det, egentlig?

Her er elleve spørsmål og svar om vårens heteste EU-debatt.

Arbeiderpartiet er dypt splittet, men flertallet sørget torsdag for at Stortinget sa ja til at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke.

Torsdag vedtar Stortinget at Norge skal tilsluttes EUs tredje energimarkedspakke, noe som innebærer at Norge blir underlagt EUs energitilsyn Acer.

Men saken skaper politisk strid.

1. Hvorfor er motstanderne av medlemskap i EUs energiunion så kritiske?

Motstanderne av EUs tredje energimarkedspakke er bekymret for mulig tap av kontroll over egne naturressurser, særlig vannkraften. De advarer også om at det kan blir høyere strømpriser i Norge dersom det bygges flere kabler for å eksportere strøm til utlandet.

Tilhengerne mener dette er ubegrunnede bekymringer, og at energimarkedspakken ikke berører kontrollen med de norske energiressursene eller hvor mange utenlandskabler som bygges.

2. Hva er EUs tredje energimarkedspakke?

Norge sluttet seg til EUs første energimarkedspakke i 1996 og den andre i 2003. Den tredje energipakken inneholder blant annet tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger, og pakken etablerer for første gang et samarbeidsorgan mellom landenes reguleringsmyndigheter – Acer.

3. Hva står forkortelsen Acer for?

Agency for the Cooperation of Energy Regulators, altså EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer.

4. Hva driver dette byrået med?

Acer skal sikre et integrert energimarked i EU ved å harmonisere medlemsstatenes regelverk på dette feltet.

5. Hvorfor kommer debatten opp nå?

Åtte år etter at EU vedtok sin tredje energimarkedspakke, ble Norge, Island og Liechtenstein i fjor enige med Kommisjonen om betingelsene for innlemmelsen i EØS-avtalen. Norge har aldri tidligere brukt reservasjonsretten i EØS-avtalen mot et EU-direktiv.

6. Hvem avgjør om Norge skal slutte seg til?

Dette er opp til Stortinget. Justisdepartementets lovavdeling har tidligere kommet til at norsk deltagelse i Acer ikke innebærer myndighetsoverføring, noe som i henhold til Grunnloven ville krevd tre fjerdedels flertall i Stortinget.

Torsdag sikret Ap, MDG og regjeringspartiene flertall for at Norge skal slutte seg til Acer.

7. Hvem er imot?

Sp, Rødt, SV og KrF går imot. Aps stortingsgruppe er delt, men denne uken gikk flertallet inn for å støtte Acer – på flere betingelser.

LO og AUF har meldt seg på neisiden. I Frp ba noen fylkeslag partiet si nei.

8. Hvilke krav stilte Ap for å si ja?

Flertallet i Aps landsstyre sa i midten av mars ja til Acer, så sant åtte krav ble innfridd. Kravene går blant annet på at det skal være nasjonal kontroll over vannkraftressursene, at det offentlige eierskapet skal ligge fast og at beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler fortsatt skal være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og at erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes.

9. Har Ap fått disse kravene innfridd?

Her er det ulike versjoner. 18 stortingsrepresentanter sa nei til Acer på partiets gruppemøte denne uken, mens 26 sa ja. Blant dem var tunge navn som Trond Giske og Martin Kolberg.

Striden internt i Arbeiderpartiet dreier seg i stor grad om prosjektet «NorthConnect».

10. Og hva er «NorthConnect»?

NorthConnect er en planlagt undersjøisk kraftkabel mellom Norge og Skottland.

Motstanderne frykter blant annet at denne kabelen vil føre til dyrere strøm i Norge på grunn av økt eksport, noe som i så fall ville ramme både husholdninger og kraftkrevende industri. Tilhengere avviser dette.

Acer-motstanderne i Ap mener landsstyrets vedtak innebærer at en tredje utenlandskabel – NorthConnect – ikke kan vurderes på flere år. Onsdag sa imidlertid både statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Terje Søviknes at NorthConnect kan bygges uavhengig av hva Aps landsstyre har vedtatt.

Ap-leder Jonas Gahr Støre hevdet torsdag at bygging av NorthConnect uansett ikke vil bli aktuelt før godt ute på 2020-tallet, ifølge NTB.

11. Er saken nå endelig avgjort og lagt død?

Et forslag om å utsette saken ble nedstemt av Stortinget torsdag. Dermed ble tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke vedtatt. Men debatten om Acer-saken og håndteringen av denne kan like vel leve videre, blant annet internt i Arbeiderpartiet og fagbevegelsen.

Kilder: Lovdata, Acer, Store norske leksikon, Wikipedia, Stortinget, NTB