Unge Venstre-lederen: – Vi burde oppfordre folk til å være lykkejegere

Norge bør gi folk som flykter fra tørke og oversvømmelser asyl, mener Sondre Hansmark.

Sondre Hansmark ønsker en asylpolitikk som står svært langt fra samarbeidspartner Frps.
  • Solveig Ruud
  • Alf Ole Ask

Lederen i Unge Venstre ønsker en tydelig profilering av partiets liberale innvandringspolitikk. Han har fått partiets landsmøte i Stjørdal med på å behandle en uttalelse som går mye lenger enn det Venstre har fått gjennomslag for i regjeringen. Det kan øke spenningen mellom Venstre og Frps innvandringspolitikken.

Ett av forslagene som ungdomslederen vil ha partiet med på, er at partiet skal «arbeide for at klimaflyktninger kan oppnå flyktningstatus i Norge.»

Frps innvandringspolitiske talsmann har allerede kalt klimaforslaget for «bare tull» og sablet ned flere av de andre forslagene til Unge Venstre.

Et foregangsland for klimaflyktninger

En undergruppe på landsmøtet har allerede gitt sin tilslutning til dette forslaget, som skal opp til endelig avstemning søndag.

– Det er viktig å få i gang en internasjonal debatt om hva man skal gjøre med klimaflyktningene, sier Hansmark.

Han foreslår at Norge på eget grunnlag endrer utlendingsloven slik at folk kan få asyl fordi de må flykte fra klimakatastrofer.

– Vi kan være et foregangsland, sier han og fortsetter:

– Når folk må flykte fra hjemmene sine fordi de er oversvømt eller fordi det er tørke, så bør det være et selvstendig grunnlag for opphold i Norge. De kan ikke leve gode liv i nærområdet, når de mister alt de har. Da synes jeg vi kan ta vare på dem her i Norge, sier han.

På spørsmål om det vil føre til en enorm økning i antall flyktninger som kan komme til Norge, påpeker han at det allerede er 68 millioner mennesker på flukt i verden.

– Det antallet kommer til å vokse hvis klimaendringene blir verre, innrømmer han og påpeker at det da vil være viktig å få på plass et felles europeisk asylsystem som skal bidra til mer rettferdig fordeling av flyktninger.

Lykkejeger et positivt ladet ord

– Men nå kommer det jo nesten ingen asylsøkere til Norge, fordi hele Europa har strammet inn på flyktningpolitikken sin. Så vi har rom til å ta imot ganske mange flere.

– Vil det ikke være vanskelig å trekke grense mellom en som er en klimaflyktning og en som bare ønsker et økonomisk bedre liv?

– Jeg tror nok vi skal klare det. Jeg har alltid ment at lykkejegere er et positivt ladet ord. I motsetning til store deler av de norske partiene, mener jeg vi burde oppfordre folk til å prøve seg som lykkejegere.

Hansmark minner om at det er tilsvarende grenseoppgang når det gjelder dem som flykter fra krig, konflikt eller individuell forfølgelse og at Landinfo da vurderer hvilke land og landområder det er trygt å sende folk hjem til.

– Jeg tror Landinfo klarer å gjøre den samme vurderingen når det gjelder hvor man kan anerkjenne klimaflyktninger fra, sier Hansmark.

Leder Trine Skei Grande og nestleder Terje Breivik på landsmøtet som kan skjerpe Venstres innvandringspolitikk.

Skei Grande ønsker definisjon

Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun mener partiet må se på om det kan lage «en definisjon knyttet til klimaflyktninger.»

– Hvis vi ikke får gjort noe med klimautfordringene, kommer det til å føre til store flyktningbølger, og da må vi forberede oss på hvordan vi skal forholde oss til utfordringene i kjølvannet av det, sier hun.

Hun sier det er soleklart at klimakrisen kan komme til å legge press på flyktningpolitikken.

Ønsker å fremstå som motvekt mot Frp

Hansmark mener det er viktig for Venstre å vise frem hva som er Venstres «drømme-asylpolitikk» før valgkampen. Han mener det gjør partiet bedre rustet til en debatt mot de partiene som ønsker innstramminger.

– Vi bør være det partiet som gir tydelig beskjed om at norsk innvandringspolitikk er for streng. Derfor har vi laget en lang liste med liberaliseringen vi mener regjeringen kan være med på.

Flere av forslagene har gått glatt gjennom første gruppebehandling på Venstres landsmøte, der slike uttalelser behandles i to fora.

Her er forslagene:

  • Papirløse (innvandrere uten lovlig opphold i Norge) bør få rett til nødvendig helsehjelp.
  • Flere asylsøkere fra greske leire bør få søknaden sin behandlet i Norge.
  • Praksisen med å trekke tilbake flyktningstatus på grunn av endrede forhold i hjemlandet må stanses.
  • Det må bli slutt på at enslige mindreårige asylsøkere får midlertidig opphold.
  • Alle enslige asylsøkere under 18 år skal tas hånd om av barnevernet.
  • Norge bør ta imot så mange kvoteflyktninger som FNs høykommissær ber om: 5000
  • Det såkalte rimelighetsvilkåret for internflukt må gjeninnføres. Det betyr i praksis at det vil bli vanskeligere å returnere afghanske flyktninger til et annet sted i Afghanistan enn der de kommer fra, når det ikke er trygt på deres tidligere hjemsted.
  • Norge må ikke være med på et «race to the bottom» der målet er å gjøre hverdagen så vanskelig som mulig for flyktninger, for å avskrekke folk fra å søke en trygg havn i Europa.