Minst ni leger nekter å sette inn spiral

Aftenpostens kartlegging viser at minst ni leger praktiserer spiral-nekt, selv om helseministeren slår fast at det ikke er lov.

Leder i foreningen for reservasjonsrett for helsepersonell, Eilif Haaland setter av samvittighetsgrunner ikke inn kobberspiral hos sine pasienter. Kollega Gunhild Felde ved samme legesenter i Bergen har reservert seg mot henvisning til abort.

Eilif Haaland er en av legene som har reservert seg mot å sette i den tradisjonelle kobberspiralen hos sine pasienter. Han jobber til daglig som fastlege på legesenteret Helse + Gården senter i Bergen, og er leder i Foreningen for reservasjonsrett for helsepersonell.

— Hormonspiral har jeg ingen problemer med, men kobberspiral setter jeg ikke inn. Den ser jeg på som et abortmiddel, sier Haaland.

Befruktede egg

Aftenposten har sendt e-post til kommuneoverlegene i alle landets 428 kommuner. Fra omlag 60 prosent av kommunene har vi enten fått svar på e-post eller hentet inn informasjon om reservasjonspraksis på annet vis.

Kartleggingen viser at minst ni norske leger reserverer seg mot innsetting av spiral av samvittighetsgrunner. Noen har reservert seg bare mot den tradisjonelle kobberspiralen, mens andre også reserverer seg mot hormonspiral.

Årsaken er bekymring for at spiralen fører til at egg som befruktes i livmoren støtes ut av kroppen. Spiralnekterne mener dette er å ta liv, eller stoppe kimen til liv.

- Går på min integritet som lege

Harald Ramm Salbu jobber på Samnanger helsetun sør i Hordaland. Han henviser ikke sine pasienter til abort, og setter heller ikke inn spiral. Dette gjelder både hormonspiral og kobberspiral.

— Jeg har vært litt i tvil når det gjelder hormonspiral, fordi det har vært usikkerhet i forskningsmiljøene rundt hvorvidt det skjer en befruktning av egget før det støtes ut eller ikke. Men jeg har landet på ikke å sette inn noen typer spiral, sier Salbu.

- Jeg ville kommet i konflikt med en dyp overbevisning jeg har om livets ukrenkelighet. Jeg vil ikke kunne utføre handlinger som går på tvers av dette, utdyper han.

— Det går på min integritet som lege. Jeg ønsker å ivareta liv.

- I strid med regelverket

Helseminister Bent Høie har tidligere sagt til Aftenposten at fastleger ikke har anledning til å nekte å sette inn spiral eller skrive ut annen prevensjon av samvittighetsgrunner.

- Dette er i strid med regelverket, både sånn som det er i dag og sånn som det kommer til å bli, sa Høie til Aftenposten nyttårsaften.

Også fylkeslege i Oslo og Akershus Petter Schou – som skal kontrollere at kommunene følger reglene – er klar på at spiralreservasjon ikke er lov.

— Hvis en lege har inngått avtale med kommunen, skal legen gjøre alle tjenester. Da kan man ikke unnlate å gi prevensjonsveiledning. Det skal faglige grunner til for å unnlate å gi prevensjon, sier Schou.

Likevel ser flere av kommunene gjennom fingrene på praksisen.

I Vinje kommune i Telemark, der en fastlege reserverer seg mot både spiralinnsetting og utskrivning av p-piller, har kommunen til og med skriftlig avtale med legekontoret om hvordan reservasjonen skal foregå.

Formidler til kollega

I Åseral kommune i Vest-Agder er det kommuneoverlegen, Ann-Margret Haaland, som har reservert seg mot å sette inn spiral. I en e-post til Aftenposten skriver Haaland:

«Det er av samvittighetsgrunner at jeg ikke selv legger inn spiral, da jeg mener at spiralens tilstedeværelse kan føre til abortering av et allerede befruktet egg. Mitt private livssyn tillater ikke abort.»

Hun understreker at hun ikke bestrider kvinnens eget valg av en slik prevensjonsform, og at hun gir sine pasienter informasjon om spiral på linje med andre alternativer for prevensjon.

«Hvis hun velger spiral, formidler jeg henne videre til en av mine kollegaer som legger inn spiral slik at hun får den tjenesten hun har krav på», skriver Haaland.

- Tvilstilfelle

Fastlege Elin Eidskrem Moldsvor på Rauma legesenter i Møre og Romsdal er blant legene som reserverer seg både mot å henvise pasienter til abort og den tradisjonelle kobberspiralen.

— Ved bruk av kobberspiral er hovedeffekten at det skjer en befruktning, men at det befruktede egget ikke får festet seg på vanlig måte i livmoren. Dette er et tvilstilfelle for meg og mange andre leger, sier Moldsvor.

Mener du at det å bruke en slik spiral er det samme som å ta liv?

— Du forhindrer i alle fall en livsmulighet. Alt ligger til rette for liv når egget er befruktet, sier legen.

Moldsvor anslår at hun hadde pasienter som ønsket henvisning til abort to-tre ganger i løpet av fjoråret. Pasienter som ønsker å sette inn kobberspiral møter hun sjeldnere enn dette.

Flere i Telemark

Også to leger leger i Bø i Telemark har reservert seg mot å sette inn spiral, som Aftenposten omtalte i en artikkel for to uker siden. Ingen av disse har ønsket å la seg intervjue i Aftenposten til denne omgangen.

Sykkylven kommune i Møre og Romsdal rapporterer om en ikke navngitt lege som har reservert seg mot både henvisning til abort og innsetting av spiral.

En kartlegging Helsedepartementet gjorde i 2012 viser at også Fylkeslegen i Nordland kjente til en lege som reserverer seg mot spiral. Fylkeslegen har ikke greid å skaffe dokumunetasjon på hvilken kommune denne legen befinner seg i. Totalt kjenner altså Aftenposten til ni tilfeller av leger som reserverer seg mot spiral.

Skal endre loven

Dagens regelverk gir heller ikke fastleger mulighet til å reservere seg mot å henvise pasienter til abort.

Solberg-regjeringen har gjort en avtale med KrF om å endre regelverket, slik at fastleger skal få en slik mulighet. Etter det Aftenposten forstå, vil et slikt forslag bli sendt ut på høring om kort tid.

— Denne reservasjonsretten vil kun gjelde abort, ingen form for prevensjon eller henvisning til assistert befruktning, understreket Høie i intervjuet for tre uker siden.