Politikk

Mens regjeringen eser ut, har 5477 statsansatte forsvunnet i løpet av ett år

Kommunalminister Monica Mæland (H) mener «ostehøvelkuttene» i staten virker: Antall byråkrater blir færre, mens det blir flere ansatte i politiet, Nav og barnevern. Samtidig blir det flere politikerne i regjeringen.

Kommunalminister Monica Mæland (H) la torsdag fram tall som viser at det har blitt færre statsansatte.
  • NTB
  • Eirik Husøy
    Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Regjeringen har fått kritikk for at med den nye regjeringsutvidelsen med KrF, har antall statsråder økt til 22, det høyeste antallet statsråder i Norges historie. Regjeringen har profilert seg på å være imot byråkrati.

De borgerlige skulle slanke regjeringsapparatet og «avbyråkratisere byråkratiet».

Torsdag kunne kommunalminister Monica Mæland presentere en ny kartlegging som viser at det er blitt færre statsansatte under den borgerlige regjeringen.

  • NHO-forening om rekordstor regjering: – Hvis hver ny oppgave skal ha en ny ansatt eller statsråd, forklarer det hvorfor offentlig sektor vokser

5477 færre statsansatte

Aftenposten har tidligere omtalt at Erna Solbergs regjering har fortsatt å ansette nye byråkrater, til tross for at de har lovet det motsatte. Men nå mener Mæland at det begynner å monne.

– ABE-reformen har bidratt til at vi har 5477 færre statsansatte i 2017 enn året før, sier Mæland (H).

I 2016 var det 170.435 ansatte i staten, mens antallet året etter var redusert til 164.941, viser en kartlegging gjort av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Makrotallene fra Statistisk sentralbyrå ble kjent i mai, men Difi har nå brutt dem ned på virksomhetsnivå.

Økning om man tar hensyn til omorganisering

Mæland mener de nye tallene viser at påstander om økt byråkrati og at Avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE) ikke virker, blir tilbakevist av de nye tallene.

– Jeg mener disse tallene viser at vi treffer på vårt mål om avbyråkratisering, effektivisering. Men vi er ikke ferdige. Statsforvaltningen er stor i Norge, og vi må hele tiden tenke gjennom hvordan vi tar i bruk fellesløsninger og ny teknologi, og hvordan vi bruker hoder og hender på rette måte, sier Mæland.

Samtidig viser tallene at justert for omorganisering ut av statsforvaltningen var det en økning ansatte på 889.

Økningen i antall ansatte om man tar hensyn til omorganisering er likevel lavere (+0.5 prosent) enn den generelle sysselsettingsveksten i samme periode (+1,3 prosent).

Forsvarer regjeringsveksst

NHO brukte onsdag Sveits som et eksempel på et land som har høyere befolkning, men lavere antall statsråder enn Norge. Sveits har syv statsråder i en befolkning på 8,1 millioner.

– Det er sikkert mye vi kunne gjort som Sveits, og så er det mye vi ikke kunne gjort som Sveits, som for eksempel å ha 120 handelsavtaler med EU, sier Mæland, som var næringsminister før hun var kommunalminister.

– Hva tenker du om signaleffekten overfor de ansatte i staten, når denne regjeringen har økt så mye i toppen, og de må fortsette å kutte?

– Jeg skjønner at det blir debatt av å øke en regjering med to statsråder, og det må vi stå inne for.

Erna Solberg utvidede regjering vil nå bestå av 93 statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere. Det er den største i norsk historie, og den årlige lønnskostnaden for alle disse vil bli over 93 millioner kroner i året.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sammen med sine 21 statsrådskolleger under blomsterseremonien på Slottsplassen tirsdag.

– Men økningen er på områder som beredskap og digitalisering, altså områder som er veldig viktig for oss. Jeg mener at det ikke undergraver behovet for at vi i Norge, hvor vi har en veldig stor statlig sektor, tenker gjennom hvordan vi bruker nye digitale løsninger, effektiviserer og prioriterer, sier Mæland.

Liten økning i Stortinget

Hovedtyngden av kuttene ligger i statsforvaltningen, der antall ansatte var 167.188 i 2016 og 161.711 året etter. «Statsforvaltningen» betyr Statsministerens kontor, departementene og deres underliggende etater.

Antall ansatte i Stortinget og Sametinget har naturlig nok lavest andel i oversikten over fordelingen av ansatte i staten, statsforvaltningen og sentralforvaltningen. Selv om endringen her er marginal, er dette den eneste gruppen ansatte som går motsatt vei, fra 1.246 i 2016 til 1.263 i 2017.

I sentralforvaltningen var det 22.627 ansatte i 2016, mens det var 22.181 året etter. I det ytre apparatet, det vil si det som ikke ligger i sentralforvaltningen, var tallet 144.561 ansatte i 2016, redusert til 139.530 året etter

Politiet økte

I sentralforvaltningen var det 22.627 ansatte i 2016, mens det var 22.181 året etter. I det ytre apparatet, det vil si det som ikke ligger i sentralforvaltningen, var tallet 144.561 ansatte i 2016, redusert til 139.530 året etter.

Politiet har fått 375 nye ansatte på ett år, ifølge regjeringen. Bildet viser politifolk i beredskap under Arendalsuka i august 2018.

Den virksomheten som hadde størst økning i antall ansatte i sentralforvaltningen, var Direktoratet for e-helse med 37 ansatte. Den største nedgangen i antall ansatte i perioden fant sted i Utlendingsdirektoratet med en reduksjon på 124.

I det ytre apparatet var den største økningen i politi- og lensmannsetaten med 375 personer og i Barne-, ungdoms- og familieetaten med 88.

Les mer om

  1. Monica Mæland
  2. Solberg-regjeringen
  3. Direktoratet for forvaltning og IKT
  4. Arbeidsliv