Grande rigger Venstre for skjebnehelgen

Denne helgen blir det trolig avklart om Venstre innleder formelle regjeringsforhandlinger eller om partiet velger å fortsette som samarbeidsparti.

  Venstre-leder Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg (H) har en god tone seg imellom. Men når Venstres landsstyre i helgen diskuterer om partiet bør innlede regjeringsforhandlinger eller ikke, så er det politisk gjennomslag som avgjør.

Venstres skjebnehelg innledes fredag ettermiddag med at sentralstyret samles på Hotel Bristol i Oslo sentrum for å forberede helgens landsstyremøte samme sted.

– Vi skal ha en diskusjon om hvilken form og hvor forpliktende samarbeidet på borgerlig side skal være framover, sier partileder Trine Skei Grande til NTB.

– Det handler om hvor mye gjennomslag vi får for vår politikk og våre verdier, som respekt for enkeltmennesket, toleranse og mangfold, legger hun til.

Lytter til råd landet rundt

Etter høstens stortingsvalg har Venstres stortingsgruppe og sentralstyremedlemmer reist landet rundt og møtt fylkeslag og lokallag. Der har spørsmålet om fortsatt blåblå regjering eller en nydannet blågrønn regjering vært tema.

– Det har vært nyttig for partiledelsen og gruppa å få innspill. Diskusjonene har gått både om politiske saker, hvordan vi skal få gjennomslag for sakene og hvordan Venstre skal bidra til å forvalte samarbeidet i det borgerlige flertallet på Stortinget, sier Grande.

  • Venstre er delt i spørsmålet om delttagelse i Regjeringen:
Les også

Splittet Venstre foran skjebneuke: Han: Surrealistisk at mange vil regjere med Frp. Hun: Det gir størst gjennomslag.

Les også

Venstres farlige spagat

Har sondert med Høyre og Frp

Store deler av høsten er også gått med til sonderinger mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Partilederne, nestlederne og rådgivere har jevnlig hatt møter i statsministerboligen der både uenighetspunkter og felles politikk er blitt drøftet og luftet. Møtene har også pågått denne uken.

Grande oppsummerer det som «konstruktive samtaler».

Meningene om regjeringsdeltakelse eller ikke er delte innad i Venstre.

Fylkeslaget i Sogn og Fjordane er skeptisk til å gå i regjering med Frp, mens holdningen er mer positiv i nabofylket Hordaland. I Sør-Trøndelag så vel som i Oslo er man avventende, viser en ringerunde NTB foretok mandag.

Vurderer alternativer

Alternativene til regjeringsdeltakelse er en ny samarbeidsavtale eller en friere opposisjonsrolle, som den Venstre har inntatt etter valget.

– De siste årene med borgerlig samarbeid har gitt Venstre store gjennomslag i utdanningspolitikken, miljøpolitikken, fordelingspolitikken og gründerpolitikken. Vi kommer også i fremtiden til å samarbeide på borgerlig side, for det er her Venstre får gjennomslag, slår Grande fast.

Avgjørelsen tas

Drøftingene i landsstyret kommer til å skje bak lukkede dører.

Men på ett tidspunkt under møtet, trolig lørdag kveld eller søndag formiddag, kommer partilederen til å åpne dørene og oppsummere diskusjonen gjennom en kort tale, etterfulgt av en pressekonferanse.

– Da vil dere nok få svar på mye av det dere lurer på, sa Grande til NTB tidligere denne uken.

Formelt er det Venstres stortingsgruppe som tar stilling til om partiet skal ta steget fra sonderinger til forhandlinger. Men det er åpenbart at stortingsgruppen vil lytte grundig til føringene fra landsstyret. Dermed er det også underforstått at dersom forhandlinger innledes, er det med et klart mål om regjeringsdeltakelse som utgang.

  • Høyre-folk holdt seg for nesen og stemte Venstre for å redde Solbergs regjering:
Les også

Velgere fra Høyre reddet Skei Grandes parti. Tidligere V-velgere rømte til de rødgrønne

Høyre vil ha Venstre inn

Statsminister Erna Solberg (H) har ved flere anledninger understreket at døren til regjeringsdeltakelse står åpen dersom Venstre vil inn.

Under et frokostseminar med DN tidligere denne uken oppsummerte hun det på denne måten:

– Det lønner seg å sitte i regjering. Du kan få mye innflytelse på Stortinget i enkeltsaker, men hvis du virkelig vil være med på utviklingen av det norske samfunnet, så får du mer innflytelse i regjering.

Hun minnet om alle gjennomslag for Venstre i forrige stortingsperiode.

– Utfordringen var at de ofte følte de ikke nødvendigvis fikk æren for alle gjennomslagene, at det ikke var synlig nok hva Venstres bidrag til det borgerlige samarbeidet var.