Abid Raja om Mongstad: - Trist at vi ikke får noe mer ut av dette

Eksstatsråd Ola Borten Moe ble grillet under Stortingets høring om Mongstad-prosjektet i dag.

Tidligere statsråd Ola Borten Moe avviste kategorisk å gå inn på interne diskusjoner i den rødgrønne regjeringen.

Saksordfører for kontroll— og konstitusjonskomiteens behandling av Mongstad-prosjektet, Abid Q. Raja, forsøkte å kjøre tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe hardt under høringen i Stortinget i dag, men må kaste inn håndkleet:

Abid Q. Raja

— Det er trist at vi ikke får noe mer ut av dette, sa Raja, og ga klubben videre til komiteens leder, Martin Kolberg (Ap).Da hadde Raja boret i påstander om at Borten Moe flere måneder før den rødgrønne regjeringen skrinla fullskalrensingsprosjektet, skulle ha sittet med informasjon som gjorde det klart at prosjektet måtte skrotes - men uten at Stortinget ble informert.

- Tilbakeholdt informasjon

Raja mener den rødgrønne regjeringen allerede i revidert budsjett i mai 2013 burde ha informert Stortinget om skrinleggingen. Den ble først offentliggjort etter valget i september, i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2014.

Borten Moe avviste kategorisk å gå inn på om den rødgrønne regjeringen allerede før valget i realiteten hadde bestemt seg for å vrake fullskalarensing på Mongstad

- Når skjønte du at fullskaladelen av Mongstad-prosjektet måtte stoppes, spurte Raja

— Jeg vil ikke gå inn på interne vurderinger i regjeringen.

— Dette var et dynamisk prosjekt, med stadig ny kunnskap. Og så var det naturlig å fatte en slik beslutning i forbindelse med statsbudsjettet, svarte Borten Moe.

- Noe må ha skjedd?

- Men i revidert skriver regjeringen at det vil gå med mer penger til fullskalarensingen. Noe må jo ha skjedd i mellomtiden, eller?

— Ja, og det er arbeidet med statsbudsjettet. Da gjør man en overordnet vurdering: Er dette sunt og bra for Norge og verden? Hadde vi gått videre med fullskalarensing hadde vi bare demonstrert at vi hadde veldig mye lenger, ikke at vi satt på løsningen for fangst og lagring av CO2.

En tydelig iiritert Michael Tetzschner (H) borret ogaå videre på dette:

Michael Tetzschner (H)

— Er virkelig disse opplysningene regjeringens private eiendom, spurte Tetzschner.

— Stortinget har fått all den informasjonen Stortinget skulle ha og hadde krav på, svarte Borten Moe.

Ifølge Dagens Næringsliv skal Borten Moe og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) allerede i mars i 2013 ha argumentert for at fullskalarensingen burde skrinlegges. Det skjedde da også, men beslutningen ble først kunngjort 20. september i fjor, etter valget.

- Avisen DN skrev at du i mai ville stanse prosjektet. Er det riktig?

— Det ble fattet en beslutning i september, sa Borte Moe, før Raja avbrøt.

- Dette er uinteressant

- Men det jeg spurte om var om du i mai ville gå inn for å stoppe prosjektet.

— Det ble fattet en beslutning i september, ikke før. Du får ikke meg til hverken å bekrefte eller avkrefte slike opplysninger. Dette er uinteressant.

- DN skrev også at beslutningen ble utsatt, bl.a. fordi SV krevde en miljøpolitisk erstatning for å kunne gå med på en skrinlegging. Hvis det er riktig, burde ikke Stortinget blitt informert?

— Igjen, beslutningen ble fattet i forbindelse med statsbudsjettet for 2014.

Lojalitet

- Er lojaliteten din til din egen regjering større enn ønsket om å opplyse denne saken for Stortinget?

— Min oppgave er å informere om regjeringens beslutninger. Det er vanskelig praksis, og jeg antar at det også vil være en praksis for regjeringer fremover.

Riksrevisjonen var knusende i sin dom over Regjeringens prestisjeprosjekt, i en rapport som ble offentlig kjent først én uke etter valget i fjor - selv om den var klar i juni, tre måneder tidligere.

Jens Stoltenberg

Mandag sa tidligere statsminister Jens Stoltenberg at han ikke angrer på at den rødgrønne regjeringen satte i gang det store Mongstad-prosjektet i 2006. Han forsvarte også skrinleggingen av fullskalarenseanlegget i september i fjor, rett etter valget.

Bellona-leder Frederic Hauge la ikke fingrene imellom da han forklarte seg i Mongstad-høringen tidligere i uken. Han anklaget Jens Stoltenberg og hans regjering for å ha feilinformert Stortinget.

Borten Moe forsvarte også pengebruken på Mongstad, der 7,4 milliarder kroner til nå er brukt på teknologiutvikling og teknologikvalifisering.

– Dette er vel anvendte penger. Vi snakker ikke om standard hyllevare.

-Umodent av Raja og Tetzschner

Leder i komiteen, Martin Kolberg (Ap), brukte sterke ord på å karakterisereRajas og Tetzschners utspørring av Borten Moe.

Martin Kolberg

-De har begge en umoden konstitusjonell forståelse når de mener atStortinget skal informeres fortløpende om diskusjoner internt i regjeringen, saKolberg etter høringen.

-Det har aldri noe regjering gjort. Heller ikke den nye regjeringen vil haen slik praksis.

-Men bør ikke velgerne få vite, før et valg, hvis regjeringen har bestemtseg for å avvikle «månelandingen»?

-Vi kan ikke gjøre annet enn å legge regjeringens svar til grunn om at ingen beslutning før iforbindelse med statsbudsjettet for 2014.

Raja irritert

Raja ble kraftig irritert over Kolberg uttalelser.

-Det overrasker ikke meg at Kolberg ikke ønsker å komme til bunns i dennesaken. Dette bidrar til å svekke tilliten til politikerne. Som erfaren advokatkjenner jeg igjen når folk bevisst dekker over og ikke ønsker å fortelleufordelaktige ting om seg selv.

-Fullskala innen 2020

Nåværende olje— og energiminister Tord Lien (Frp) var sistemann som måtte svare for seg overfor kontroll- og konstitusjonskomiteen under høringen. Han holdt fast ved Solberg-regjeringens løfte om å etablere et anlegg for fullskalarensing innen 2020.

Olje- og energiminister Tord Lien

– Vi må starte på nytt igjen og utvikle en ny strategi for karbonfangst og lagring. Vi må få noe mer tid før vi presenterer dette i detalj, sa han.

Han ville ikke svare på om dette fullskalaanlegget skal etableres i Norge eller andre steder, men sa at teknologiutvikling knyttet til karbonfangst og -lagring er viktig for den nye regjeringen.

-Dette er heller ikke noe verdensmesterskap i karbonfangst, men heller snakk om en dugnad.