Venstre lar Anundsen slippe mistillit

Justisministeren får sterk kritikk fra kontrollkomiteen i asylbarnsaken, men unngår mistillit etter at Venstre sa nei.

Venstre-leder Trine Skei Grande, her etterfulgt av partifellene Abid Raja og Terje Breivik (bakerst), freder justisminister Anders Anundsen (Frp) - i alle fall i denne omgang.

Det ble klart etter at Venstres stortingsgruppe fattet sin beslutning mandag ettermiddag.

Fredag ble det kjent at heller ikke KrF støtter mistillit mot justisminister Anders Anundsen (Frp) etter hans håndtering av asylbarnsaken.

Dermed er det ikke flertall i Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité for å uttrykke mistillit mot Anundsen, selv om Ap, SV og Sp ønsker dette.

Justisministeren får likevel sterk kritikk for sin opptreden i denne saken.

— Det var et vanskelig tvilstilfelle, men vi lot tvilen komme Anundsen til gode, sier Venstres mann i kontrollkomiteen Abid Q. Raja.

Forhandler på bakrommet om asylbarn

Parallelt med kontrollsaken om asylbarna pågår det forhandlinger mellom de fire partilederne på borgerlig side om en løsning for de 80 lengeværende asylbarna som ble tvangsreturnert fra Norge i 2014.

KrF og Venstre ønsker at disse barna skal å en ny behandling av sine saker etter den nye forskriften som ble vedtatt i desember.

Mandag samlet alle fylkeslederne i Venstre seg bak en sterk oppfordring om å ta sakene til alle de 80 barna opp til en ny behandling.

Sendt ut etter 1. juli

Venstres stortingsgruppe sluttet seg mandag til dette kravet.

- At Staten har gjort feil som rammer enkeltindivider er ikke til å leve med at ikke blir gjenopprettet. Eventuelle feil må gjenopprettes, og det er en del av det som inngår for tillit til statsråden, sier Raja.

Venstre-leder Trine Skei Grande sier til Aftenposten at det er lengeværende asylbarn som ble sendt ut i perioden mellom 1. juli 2014 - da den såkalte «engangsløsningen» trådte i kraft - og desember 2014 - da den nye, permanente forskriften for behandling av asylsaker trådte i kraft - partiet mener bør få en ny behandling.

Vil sikre seg mot feilaktig utsending

På denne måten vil partiet forsikre seg om at ingen asylbarn som kunne fått et annet utfall av saksbehandlingen om de hadde fått saken sin prøvd opp mot det nye regelverket fra desember er blitt sendt ut av Norge.

Nøyaktig hvor mange av asylbarn med familier som vil få en ny saksbehandling med den nye avgrensningen i datoer har ikke Venstre tall for.

- Har du inntrykk av at kravet deres møtes med forståelse hos regjeringspartiene?

— Vi har ikke hatt noen reelle forhandlinger på partiledernivå, men jeg tror Frp og Høyre vet godt hva som er Venstres utgangspunkt: De må sørge for at ingen er sendt ut feilaktig, og at de ikke bare har fulgt det gamle, rødgrønne regelverket, sier Grande.

Kritikk fra Ap og SV

Arbeiderpartiet og SV kritiserer Venstre for å forsøke å bytte en fredning av justisministeren mot en løsning på asylbarn-konflikten – i kontrollkomiteen.

I en merknad til saken foreslår Raja at kontrollkomiteen forutsetter at det blir en løsning for asylbarna.

– En uryddig sammenblanding av oppgavene til de ulike komiteene, sier Arbeiderpartiets Jette Christensen til NTB.

– Et underlig forsøk på å skjerme en statsråd i håp om bedring for fremtiden, sier SVs Bård Vegar Solhjell, som er saksordfører for kontrollsaken mot Anundsen.

Ultimatum fra KrF-lederen

Aftenposten har tidligere skrevet at justisministeren ikke nødvendigvis sitter trygt selv om han unngår mistillit i kontrollsaken. For KrF og Venstre handler asylbarnsaken også om partiene har politisk tillit til justisministeren og hans oppfølging av samarbeidsavtalen om innvandrings- og asylpolitikk.

KrF-leder Knut Arild Hareide gikk fredag langt i retning av å stille et ultimatum om ny saksbehandling for de 80 utsendte asylbarna.

– Vi har gitt et utrolig tydelig signal til regjeringen om at de må rydde opp overfor asylbarna. Og ja, jeg har forståelse for at dette oppfattes som et ultimatum, sa Hareide på Politisk kvarter i NRK mandag morgen.