Politikk

Høyres Henrik Asheim vil vise frem skolene med høyest fravær

Høyre vil at fraværet i alle videregående skoler skal offentliggjøres. – Vil skape usunn konkurranse, mener Elevorganisasjonen.

Høyres Henrik Asheim mener offentliggjøring av fraværstall på de enkelte videregående skoler vil skape god debatt i lokalmiljøet.
  • Lorns Bjerkan

Får utdanningspolitisk talsmann Henrik Asheim det som han vil, skal du kunne sammenligne hvordan fraværet er på ulike videregående skoler.

Du skal også kunne få se hvordan fraværet på skolen har utviklet seg over tid.

– Etter fraværsgrensen ble innført har vi jobbet med å få tall på hvordan fraværet er på de ulike skolene. Informasjonen vi får varierer, forteller Asheim til Aftenposten.

Det var i fjor at regjeringen innførte en fraværsgrense i videregående skole på 10 prosent udokumentert fravær, med mulighet for å utvise skjønn opp til 15 prosent.

  • Elevene hadde mange spørsmål om fraværsgrensen: Slik svarte kunnskapsministeren

– Kan skape debatt

Asheim mener det er relevant at man skal kjenne til hvilken «tilstedeværelseskultur» det er på ulike skoler.

Derfor mener han Utdanningsdirektoratet skal gi beskjed til fylkeskommunene om å åpne fraværsstatistikken til videregående skoler, og at dette eksempelvis offentliggjøres på fylkeskommunens nettsider.

– Jeg mener dette er interessant for folk å vite om. For dem som jobber på skoler kan det være greit å vite at fraværet er en tredjedel på en annen skole. Ved å gjøre dette offentlig kan pressen i et lokalmiljø skape debatt om nærværet på skolen, ikke bare på prestasjoner, sier stortingsrepresentanten.

Elevorganisasjonen kritisk

Sylvia Lind, leder i Elevorganisasjonen, er kritisk til forslaget fra Asheim.

– Det vil skape usunn konkurranse, og dessuten kan ikke fraværstall alene vise om en skole er god.

– Det finnes en del andre tall som offentliggjøres om enkeltskoler?

– Vi er ikke for å offentliggjøre nasjonale prøver eller resultater fra elevundersøkelsen på skolenivå heller. Skolene bør ha innsyn i egne resultater slik at de kan forbedre seg, men offentligheten har ikke behov for innsyn.

– Kan være ulike begrunnelser

Samtidig påpeker Lind at det kan være ulike begrunnelser for fravær.

– Tvinger man skoler å offentliggjøre tall på fravær, vil de gjøre alt sin makt på å senke fraværet, for eksempel ved å ikke føre det skikkelig. Skolene bør heller jobbe for å få lavest mulig frafall og bedre skolemiljø, sier hun.

Asheim er enig i at det kan være gode forklaringer på hvorfor fraværet kan være høyt på enkelte skoler.

– Hvis vi vet at fraværet er høyt fordi mange pendler, så må man være åpen på det. Så kan man finne ut hva man må gjøre for at de skal kunne møte på skolen, sier han.

Her er flere Si D;-innlegg om fraværsgrensen:

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Henrik Asheim
  2. Fraværsgrense
  3. Høyre (H)
  4. Videregående skole
  5. Skole