Politikk

Sp krever stopp i innføringen av EUs omstridte plan for jernbane etter valget

Jernbanepakke 4 kan bli en del av EØS-avtalen først etter valget. – Det vil være fullstendig uhørt, mener Senterpartiet.

Sigbjørn Gjelsvik og Trygve Slagsvold Vedums Senterpartiet gjør det svært godt på meningsmålingene om dagen.
  • Odd Inge Aas
    Odd Inge Aas
    Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Like før sommeren vedtok Stortinget å si ja til EUs omstridte jernbaneplan. Det vil i praksis si full konkurranse om hvem som skal kjøre tog i Norge. Til gjengjeld skal EU sørge for fri flyt av tog over landegrensene i Europa.

Målet er å gjøre det enkelt å bytte fra fly og bil til jernbane. Staten kan dermed kun i spesielle tilfeller gi en kontrakt til for eksempel Vy.

Regjeringen fikk støtte av Frp da Jernbanepakke 4, som planen heter, ble banket gjennom.

Partiene på venstresiden, som ser ut til å få flertall etter høstens valg, var motstandere av planen. De mener Norge gir fra seg for mye makt til EU.

Før planen blir gjeldende lov i Norge, må den gjennom behandling i EØS-komiteen. Det er samarbeidsorganet mellom EU og landene knyttet til EØS-avtalen.

Komiteens viktigste oppgave er å innlemme nye rettsakter fra EU i EØS-avtalen. De møtes normalt syv ganger i året i Brussel.

Krever umiddelbar stopp

Komiteen hadde siste møte før sommeren 9. juli. Planen ble imidlertid ikke vedtatt da. Det bekrefter John-Ragnar Aarset (Høyre), statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Neste møte i komiteen er ikke før 24. september, 11 dager etter stortingsvalget.

Hvis Jernbanepakken går gjennom i EØS-komiteen i det møtet, er det en beslutning som en ny regjering ikke kan gjøre om i november.

Da hjelper det altså ikke for Senterpartiet om de får regjeringsmakt.

Før møtet i september kan Norge ha fått en helt ny politisk situasjon. Det ser ut til å bli et klart flertall til partiene som stemte mot avtalen. Det bør få konsekvenser, mener Senterpartiet.

– Det må settes en umiddelbar stopp for denne saken når valget er gjennomført. Valget er et uttrykk for folkeviljen, sier Sigbjørn Gjelsvik, som er medlem av Stortingets delegasjon til Efta og EØS.

Gjelsvik mener regjeringen ikke kan gjennomføre noe det ikke lenger er flertall for i Stortinget.

– Det vil være fullstendig uhørt og manglende respekt for valgresultatet, mener Gjelsvik.

Les også

Skal EU eller Norge bestemme mest over norsk jernbane? Nå står slaget.

– Nødt til å lytte

Gjelsvik mener det vil være brudd på norsk tradisjon om hva en regjering kan inngå av internasjonale avtaler, i tiden etter et valg og før et nytt storting er innsatt.

– Det finnes en del spørsmål regjeringen har fullmakt til å gjennomføre. Det spesielle her er at det er en sak som trenger samtykke i Stortinget. Så hvis stortingsflertallet har endret seg, så mener jeg regjeringen er nødt til å lytte til det, sier Gjelsvik.

Det nye Stortinget blir imidlertid ikke satt før 1. oktober.

– Dermed har vel regjeringen formalitetene på sin side?

– Dessverre ga Frp som støtteparti til regjeringen samtykke til å behandle dette i Stortinget rett før sommeren. Vi mente at det beste ville være å avvente behandlingen til etter valget.

Les også

Norge sier ja til EUs omstridte jernbaneløsning

– Vår jobb å gjennomføre vedtak

Statssekretær Aarset sier ting tyder på at saken kan behandles 24. september. Det er tilbakemeldingene de har fått fra EU-siden.

Han mener ikke at valgdatoen har noe å si i så måte.

– Vår jobb er å gjennomføre Stortingets vedtak. Det er bare formalia som gjenstår for at jernbanepakken blir tatt inn i EØS-avtalen, sier Aarset.

Han sier pakken handler om å utvikle en jernbanesektor som styrker togets posisjon i hele Europa.

– Vi satser selvsagt på å vinne valget og fortsette moderniseringen av norsk jernbane. Skulle vi tape valget, får det være opp til en ny regjering, om man vil ta politikken i en annen retning. En ny regjering vil likevel måtte forholde seg Stortingets lovlig fattede vedtak.

Les mer om

  1. Samferdsel
  2. Jernbane
  3. EØS
  4. EU
  5. Senterpartiet (Sp)