EOS-utvalget om Frode Berg-hemmelighold: – Vi ønsket mest mulig offentlighet

Forvaltningen nekter EOS-utvalget å offentliggjøre en rapport om Frode Berg-saken. Det får de ikke lov til: Det er bestemt at alle opplysningene er sikkerhetsgradert.

Frode Berg ble dømt til 14 års fengsel i Russland for spionasje.

– Utvalgets primære ønske har vært mest mulig offentlighet om innholdet i rapporten, og vi har i flere omganger tatt opp med forvaltningen om hele eller deler av den kunne tas med i en ugradert melding til Stortinget, sier EOS-utvalgets leder Svein Grønnern til NTB.

Torsdag gikk utvalget ut med en melding til Stortinget der de skriver at forvaltningen har bestemt at alle opplysningene i rapporten der utvalget har undersøkt Frode Berg-saken, er sikkerhetsgradert. Det gjelder også om det er uttalt kritikk eller ikke i rapporten.

Dermed får ikke utvalget offentliggjøre noe som helst av rapporten. Beslutningen er tatt av Forsvarsdepartementet, skriver VG.

Fikk to år i fengsel

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg ble arrestert av russisk sikkerhetspoliti 5. desember 2017.

Han ble anklaget og dømt til 14 års fengsel for spionasje og tilbrakte nesten to år i fengsel før han ble benådet i november 2019 som en del av en spionutvekslingsavtale. Til sammen satt han 711 dager i fengsel i Moskva.

Berg har innrømmet at han jobbet for norsk etterretning, men har fremholdt at han ikke innså rekkevidden av det han var med på og risikoen han tok gjennom sine kureroppdrag i Russland.

Norske myndigheter har aldri villet bekrefte eller avkrefte hvorvidt Frode Berg jobbet på oppdrag fra myndighetene. Berg fikk likevel 4,3 millioner kroner i erstatning.

Egen komité i Stortinget

EOS-utvalget er Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene. Trass i hemmeligholdet oppfordrer utvalget i den særskilte meldingen Stortinget om å gjøre seg kjent med innholdet i rapporten.

– Hensynet til Stortingets kontroll med forvaltningen tilsier at Stortinget bør gjøre seg kjent med sikkerhetsgraderte opplysninger, heter det i meldingen.

EOS-utvalget ledes av Svein Grønnern.

Ifølge stortingspresident Tone W. Trøen (H) vil det allerede torsdag kveld bli opprettet en særskilt komité som skal behandle saken. Komiteen vil bestå av medlemmene i kontroll- og konstitusjonskomiteen, samt en representant fra hver av partigruppene til KrF, Rødt og MDG.

Vil ikke si hvem som sa nei

Det er drøyt 15 måneder siden EOS-utvalget offentliggjorde at de ville starte en undersøkelse av Frode Berg-saken. Utvalget ga sin avsluttende uttalelse i saken 14. desember i fjor.

Ifølge Grønnern er utvalget etter loven forpliktet til å følge avgjørelsene til forvaltningen. Han vil likevel ikke si hvem i forvaltningen som har tatt avgjørelsen om at rapporten skal hemmeligholdes.

– Samtidig har vi en sikkerhetsventil i at vi, slik vi har gjort nå, kan sende en særskilt melding om at Stortinget bør gjøre seg kjent med innholdet i rapporten, sier han.

Har kun skjedd én gang tidligere

Ifølge Grønnern har det kun har skjedd én gang tidligere i utvalgets 25 år lange historie at forvaltningen har nektet offentligheten innsyn i en EOS-rapport.

– Det var i Berge Furre-saken, sier Grønnern.

Berge Furre var på 1990-tallet medlem av Lundkommisjonen, som gransket overvåkingen av den politiske venstresiden under den kalde krigen. I samme periode ble han selv etterforsket for samarbeid med det østtyske sikkerhetspolitiet Stasi.

– Den gangen nektet forvaltningen å avgradere meldingen som vi ønsket å avgi til Stortinget. Vi gikk til Stortinget med en gradert melding, hvorpå stortingspresidenten gikk til ansvarlig statsråd. Neste dag kom meldingen om at rapporten var avgradert, sier Grønnern.

– Ikke sammenlignbar

Tone Trøen mener at denne saken og Frode Berg-saken ikke er sammenlignbar. Hun sier til NTB at hun ikke vil be ansvarlig statsråd i saken, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), om å avgradere EOS-utvalgets rapport, fordi det vil være opp til den særskilte komiteen å håndtere saken.

– Vi har fått en ugradert melding fra EOS-utvalget, slik lovverket krever, og vil behandle denne i tråd med Stortingets regler. Det vil bli opp til den nye komiteen å gå nærmere inn på de problemstillingene som reises i saken og bestemme videre behandlingsmåte, sier hun.

– Kan komiteen ta en ny vurdering på om deler av rapporten kan offentliggjøres?

– Dersom komiteen mener dette bør vurderes, må Stortinget eventuelt ta det opp med informasjonseier, sier Trøen, som ikke ønsker å kommentere kritikken rundt hemmeligholdet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener det er nødvendig å hemmeligholde rapporten.

Forsvarsministeren forsvarer hemmelighold

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) står fast på at EOS-utvalgets rapport om Frode Berg-saken må sikkerhetsgraderes i sin helhet.

– Det er en krevende balansegang mellom åpenhet og sikkerhet. Ved å organisere kontrollen på denne måten sikres det at EOS-tjenestene kontrolleres av et organ som er uavhengig av forvaltningen, samtidig som informasjon som kan skade rikets sikkerhet, ikke kommer ut, sier Bakke-Jensen.

Han viser til at EOS-utvalget, som er Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, har hatt tilgang til informasjon om metoder, kapasiteter og aktiviteter som er sikkerhetsgradert.