Sp la seg ut med storbyene i 2019. Nå har partiet snudd.

Sp ville ta 12 milliarder kroner fra byene og gi til bygdene. Dette var Sps store sak i 2019-valgkampen. Nå har partiet snudd. Jan Bøhler puster lettet ut.

Jan Bøhler, førstekandidat på Sps Oslo-liste foran kommende valg, er glad for at Sp ikke vil ta penger fra avtaler som gir penger til kollektivtrafikk i byene.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

Under tittelen «Sp vil ta fra by og gi til land» prydet Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum to helsider i Aftenposten i august for to år siden. De to Sp-toppene stilte velvillig opp foran byggekranene i Bjørvika. Budskapet var at det gikk for mye penger til vekst i byene fremfor næringsutvikling i bygdene.

Derfor ville Sp ta 12 milliarder fra storbyenes byvekstavtaler og dele ut i nye «bygdevekstavtaler.» Via byvekstavtalene samarbeider stat, fylkeskommuner og kommuner om å finansiere mer miljøvennlig transport i storbyområdene.

Bøhler: For meg er det en lettelse

Men nå har partiet foretatt en helomvending. Partiet vil ikke lenger finansiere bygdesatsingen ved å ta penger fra avtalene om byvekst. Det oppdaget Aftenposten i arbeidet med en sak der Høyre ville angripe Sps «raid» av storbyene.

Parlamentarisk leder Arnstad opplyste da at Sp har forlatt standpunktet fra valgkamputspillet i 2019.

– Vi har hatt en grundig prosess med programarbeid og veid ting litt for og mot hverandre, sier hun.

Arnstad leder komiteen som jobber med nytt stortingsprogram for Sp.

En av dem som nå puster lettet ut, er partiets nykommer i Oslo, Jan Bøhler.

– For meg er det en lettelse, sier han til Aftenposten.

Han meldte overgang til Sp 1. oktober i fjor. 31. oktober ble han valgt til Sps toppkandidat foran kommende stortingsvalg.

Litt ulike forklaringer om prosessen

Så sent som i september i fjor, da Arnstad lekket nyheter fra andre utkast til nytt stortingsprogram for Sp, ville hun ta penger fra byvekstavtalene.

– Byvekstavtalene har en ramme er på over 60 milliarder kroner, noen av disse bør omprioriteres og komme resten av landet til gode, sa hun til VG.

Partiets helomvending kan ikke leses ut av programforslaget. Der foreslår partiet å programfeste 12 milliarder kroner til bygdevekstavtaler. Men det sies ikke noe om hvordan disse skal finansieres.

Hva slags prosess som har ført til Sps helomvending, gis det litt ulike forklaringer om. Bøhler signaliserer at det er han som har fått partiet til å snu.

Oslo Sp vil ikke ta æren

Leder i Oslo Sp, Bjørg Sandkjær, har en litt annen forklaring. Hun er medlem av Sps programkomité. På spørsmål om det er hun og Bøhler som skal ha æret for denne endringen, svarer hun slik:

– Nei, her har det kommet innspill til programkomiteen fra byer og distrikter i hele landet. Det har vært en entydig tilbakemelding.

Hun mener det ikke er noen motsetning mot å satse på byvekstavtaler og bygdevekstavtaler.

– Jeg er glad for at vi støtter begge deler. Byvekstavtalene handler om å støtte kollektivtrafikken. Og så bruker vi samme modell til bygdevekst. Det er en vinn-vinn-situasjon.

Sandkjær sier det «finnes finansiering for bygdevekstavtalene andre steder.»

– Sp har fått ordførere i flere bykommuner og mer makt i en del bynære kommuner. Kan det ha påvirket stemningen i partiet?

– Det er ikke godt å si. Det blir en spekulasjon, sier hun.

Sp gjorde et svært godt kommunevalg i 2019 og fikk en rekke nye ordførere. Partiet har kapret ordførere i flere bykommuner, i kommuner rundt storbyer og i gamle industrikommuner som Sauda. Sp sitter nå med ordføreren i Kongsberg, Halden, Kongsvinger, Kragerø, Gjøvik, Levanger og Steinkjer.

– Byene bør unne bygdene at vi nå satser på dem, sa Sp-toppene Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad i 2019.

Bøhler: Tok det opp med en gang

Bøhler ble konfrontert med Sps ønske om å strippe byvekstavtalene for penger samtidig som det ble kjent at han meldte overgang til Sp.

– Det var en sak jeg var spent på, sier han.

Han forteller at han tok opp saken internt så fort Sp begynte arbeidet med alternativt budsjett for 2021.

– Da opplevde jeg å få veldig gehør. Jeg vil ikke kalle det en kamp, sier han og forteller at både Arnstad, Vedum og Sps samferdselspolitikere var lydhøre.

– Så det gikk veldig bra. Det var oppe på gruppemøtet og, sier han.

Bøhler påpeker at han var glad for å «få så godt gjennomslag». Han forteller at han og Oslo Sp også tok kontakt med Sp-politikere i andre byer for å ha dem på laget.

– Det var samme meningen der, sier han.

Han mener det er viktig «ikke bare for min del», men for Oslo at byvekstavtalene følges som planlagt.

Hvor skal pengene tas fra?

På spørsmål om hvordan Sp skal få råd til å beholde pengene i byvekstavtalene og samtidig sette av 12 milliarder kroner til bygdevekstavtaler, svarer Arnstad slik:

– Dette er 12 milliarder kroner over ti år, og det skal vi finne rom til i de årlige budsjettene. Det bør ikke bli noe mer krevende enn at Høyre «plutselig» fant rom for 1,3 milliarder til lettelser i formuesskatten i fjor vår.

– Men dere gjør nå som Ole Brumm – sier ja takk til begge deler?

– Vi sier som Brandtzæg-utvalget og Norman-utvalget: at det er viktig å satse sterkere på norske distrikter, sier hun.

Arnstad sikter til to offentlige utvalg. Det ene har studert distriktsnæringer, det andre distriktsdemografi.

– Men de to utvalgene har vel ikke studert helheten i Sps program?

– Det som er viktig i de utvalgene, er analysen av at det trengs nye virkemidler. De skal vi klare å innpasse i de årlige budsjettene, og vi skal klare å komme i gang raskt.

– Dere vil jo nå også gi folk i distriktene gratis ferger – noe som ikke foreslås i programutkastet? Det koster også penger?

– Etter åtte år der Høyre har neglisjert distriktspolitikken, er det et stort behov for å satse på distriktene. Bygdevekstavtaler er en slik satsing. Det er og Norman-utvalgets forlag om gratis ferger. Sp mener dette er helt nødvendig for å få fart på distriktspolitikken, og det skal vi klare, sier hun.

Les mer om

  1. Stortingsvalget 2021