Professorer innen helse og smittevern: Nasjonal nedstengning må til for å slå ned mutert virus

Det er nødvendig å stenge ned landet, slik som i mars i fjor, for å unngå ukontrollert spredning av det muterte viruset og at det utvikle vaksineresistens.

En gruppe professorer fra det medisinske fagmiljøet mener en ny periode med nedstengning av hele landet må til. Her tomme gater i Oslo etter nedstengingen i mars 2020.

Det skriver en gruppe professorer og spesialister fra det medisinske fagmiljøet i en kronikk i VG.

– Hvis det ikke er klare tegn til redusert virusspredning i løpet av få dager, mener vi den norske regjeringen må iverksette nasjonal nedstenging til virusutbruddene er slått ned i alle deler av landet. Det bør innføres strenge nasjonale tiltak, reiserestriksjoner og strengere tiltak i skolen fram til påske, heter det i kronikken, som blant andre er signert av Dag Jacobsen, avdelingsleder ved Oslo universitetssykehus og professor ved institutt for klinisk medisin ved UiO.

Tisk ikke nok

I dag er smittebegrensende tiltak i stor grad basert på kommunenes tisk-strategi (testing, isolering, smittesporing og karantene), men det er ikke lenger nok, mener fagfolkene.

Dag Jacobsen er avdelingsleder på akuttmedisinsk avdeling på Oslo Universitetssykehus.

En full nedstengning av mange sektorer er nødvendig for å få lav nok sosial mobilitet til at spredningen stoppes.

Les også

Oslo varsler innstramming i skoletiltakene – lager «oransje» nivå

Det betyr nedstengning også i kommuner som ikke har stort smittetrykk, ifølge kronikken.

– Uten slike strenge nasjonale tiltak, som også må gjelde i områder med lave smittetall, er risikoen stor for at lokal smitte vil passere «under radaren» fram til store utbrudd oppdages, skriver kronikkforfatterne.

– Liten pris å betale

Kraftigere tiltaksnivå over hele landet vil også gi befolkningen tydeligere beskjed om alvoret i situasjonen.

– En nasjonal nedstenging på noen uker nå er en liten pris å betale i forhold til en ukontrollert spredning av muterte virus. En slik oppblomstring av epidemien vil føre til at mange mennesker, også i gruppen under 70 år, vil rammes av alvorlig sykdom og død, før også denne delen av befolkningen er vaksinert. Da er det også stor risiko for at de muterte virusene rekker å utvikle resistens mot vaksinene, heter det i kronikken.

Blant kronikkforfatterne er også overlege og professor Mads Gilbert fra Universitetssykehuset i Tromsø, professor i internasjonal helse Gunnar Kvåle, professor i informatikk Dag Svanæs, og professor i mikrobiologi og smittevern Jörn Klein.

Nakstad: Har ikke vært nok

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier i et intervju på VGTV fredag at de stigende smittetallene mange steder viser at det er behov for strengere tiltak.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Vi må nok nå bare erkjenne at det tiltaksnivået vi har hatt med tanke på utbrudd i kommuner hittil i pandemien, det har ikke vært nok, sier Nakstad.

Han sier at vi «står i fare for å stenge ned hele samfunnet på nytt» dersom man ser tendenser til en tredje smittebølge, og dersom tiltakene som nå innføres, ikke er tilstrekkelige.