Politikk

Hun får MDGs eneste sikre stortingsplass - i Oslo

Miljøpartiet De Grønne har kun ett stortingsmandat som antas å være sikkert i valget neste år, nemlig i Oslo. Det går til trønderen Une Aina Bastholm (30).

Une Aina Bastholm
 • Robert Gjerde
  Journalist

Une Aina Bastholm er én av MDGs to nasjonale talspersoner, sammen med Rasmus Hansson.

– Hvorfor skal oslofolk stemme på deg?

– Først og fremst fordi De Grønne har politikken for vår tids største utfordringer. Og er jeg utålmodig. Jeg tilhører generasjonen som skal ta vare på et økende antall eldre samtidig som vi blir tvunget til å gjøre noe med klimautfordringene, og jobben blir større jo lenger vi venter. Jeg mener jeg er en politiker som er god til å få partier og folk til å samarbeide. Jeg kjenner det politiske systemet godt og kan navigere godt, sier Bastholm.

Bastholm takket dermed nei til bli nominert i hjemfylket Sør-Trøndelag, og ja til Oslo. Det er nominasjonsmøtet 11. november som avgjør hvem som skal toppe Oslo-listen, men en ringerunde bekrefter at det er solid oppslutning om Bastholms kandidatur.

Une Aina Bastholm

Slik skal de få inn flere på tinget

Etter nøye vurdering har MDG landet på å konsentrere mye av innsatsen i landets to mest folkerike fylker - Akershus og Oslo - og plassere partiets lederduo der:

 • For å øke muligheten til å få to direktemandater på Stortinget.
 • Men også for å øke sjansene for å komme over sperregrensen på 4 prosent nasjonalt, og slik sikre seg en stortingsgruppe med utjevningsmandater fra resten av landet.
Les også

Ledelsen i MDG har vært lammet av personlige konflikter siden 2014

MDG kom ikke over sperregrensen i 2013 - 2,6 prosent oppslutning ga kun ett direktemandat. Men oppslutningen på fem prosent i
fylkestingsvalget hadde gitt MDG en stortingsgruppe på inntil ti mandater - hadde det vært stortingsvalg.

De Grønnes oppslutning har imidlertid vært synkende siden valget i fjor. Snittet på meningsmålingene, ifølge valgforsker Bernt Aardals utregninger, gir partiet en oppslutning på 3,0 - 3,2 - 3,5 og 2,9 prosent de siste månedene.

Les også

Valgforsker: - MDG er reelt blokkuavhengig

Hoppet av AUF

Bastholm er allerede - i MDG-sammenheng - en veteran. Hun ble med i Trondheim MDG i 2010, og satt i partiets sentralstyre fra 2012 og som leder i Oslo MDG i 2013. Etter valget i 2013 ble hun politisk rådgiver på Stortinget for MDGs énmannsgruppe.

Hun er også vara for Hansson på Stortinget, har møtt ved flere anledninger, og fremmet egne forslag om alt fra oljesubsidier og kjøpepress til pelsdyroppdrett og fri rettshjelp

Men hun begynte sin politiske karriere i AUF, og har vært tre somre på Utøya.

– Men da jeg skjønte jeg drev valgkamp for Arbeiderpartiet, og ikke AUF, som faktisk er noe helt annet, meldte jeg meg ut.

Det var kampen for internasjonal solidaritet og rettferdighet som fikk henne inn i politikken, ikke miljø- eller klimasaken.

Mener klimaendringene vil skape ulikhet

Hun sier hun fortsatt drives mest av «verdier og helhetssyn i politkken», fremfor enkeltsaker. Hun bruker begrepet «økologisk borger» for å beskrive det grønne menneskesynet.

– Vi er ikke bare del av et nasjonalt eller globalt «menneskesamfunn», vi er også del av en økologisk helhet, og vi er avhengige av å ta vare på naturen rundt oss. Dette bryter med industrialderen og de gamle ideologiene, og gjør at miljø eller bærekraft ikke bare sees som et avgrenset politikkfelt. Respekt for dyr, natur og menneskene som kommer etter oss ligger til grunn for all vår politikk.

Les også

MDG tetter stort, grønt hull i partiprogrammet

Hun mener klimaendringene vil være den største driveren for ulikhet globalt fremover.

Det er den utløsende motivasjonen for meg for å jobbe for reduserte klimautslipp, sier hun, og fyrer løs mot Regjeringens ferske invitasjon til oljeselskapene om nye letearealer i den 24. konsesjonsrunden.

Les også

MDGs programforslag: – Norge skal bli verdens første fossilfrie land

– Regjeringen gambler rett og slett på at verden ikke greier å nå målene i Paris-avtalen. Verden vil nemlig ikke ønske å brenne denne oljen hvis verden setter alle kluter til for å nå Paris-avtalen, sier hun.

– I stedet for at vi tilbyr risikokapital til oljeselskap for å lete etter mer olje, kunne vi brukt pengene på å investere i næringer som skal erstatte oljeindustrien. Det er en rekke bedrifter som driver fornybar innovasjon som trenger risikokapital når de skal ut på markedet. Slik kunne Norge ha blitt verdensledende på noe annet enn olje, om noen år.

Les også

Framtiden i våre hender-leder inn i MDG

– Du kunne aldri kjørt en diger diesel-SUV, slik Rasmus Hansson gjør?

– Nei. men jeg bor ikke langt inni marka, som Rasmus, og faktisk sykler han mest av alt.

– Og det sies at du hverken spiser kjøtt eller fisk?

– Ja, det er riktig. Men det er et personlig valg. Jeg jobber jo mye med landbrukspolitikk i dag, og mener det er viktig at Norge bidrar til den globale matproduksjonen. Da må vi et spredt norsk landbruk, hvor dyra er mer utendørs og også får ha det bedre enn i konvensjonell produksjon i dag. Det har vi råd til å betale for som forbrukere.

Les også

MDG-forslag: Forby SAS og Norwegian å reklamere for flyreiser

Une Aina Bastholm

– Du har nå takket nei til å stille på stortingslisten for MDG i ditt hjemfylke Sør-Trøndelag, og sagt ja til Oslo. Hvorfor det?

– Det er ikke til å komme vekk fra at det er mye større sjanse for å komme inn på Stortinget fra Oslo enn det er fra Sør-Trøndelag. Jeg er en del av ledelsen, og mange i partiet mener det er viktig at både Rasmus og jeg er representert på Stortinget. Dessuten er jeg veldig glad i Oslo og har bodd her lenge. Oslo er også den første byen i verden som har en vedtatt klimaplan i tråd med Paris-avtalen, fordi velgerne ga oss mandatet til å være ambisiøse. Og Oslo MDG er et stort lokallag med mange dyktige medlemmer og politikere.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Une Aina Bastholm
 2. Rasmus Hansson
 3. Miljøpartiet De Grønne (MDG)
 4. Klimautslipp
 5. Stortinget
 6. Klimaendringer
 7. Stortingsvalg