Fedre kutter pappaperm etter at Regjeringen kuttet fedrekvoten

Nye tall fra Nav tyder på at fedre tar ut en mindre andel av den totale foreldrepengeperioden etter at Regjeringen reduserte ferdrekvoten fra 14 til ti uker.

Torsdag la Nav frem nye tall som viser hvordan det har gått med fedrenes pappaperm etter at Regjeringen reduserte kvoten fra 14 til ti uker.
  • Solveig Ruud

Etter at Høyre og Frp har inntatt regjeringskontorene og endret regelverket, tar fedre kortere permisjon i forbindelse med fødsel. Det viser ferske tall fra Nav offentliggjort torsdag formiddag.

I perioden fra januar til september i år viser tallene at ca 12,5 prosent av fedrene tok ut ti ukers fedrekvote. Statistikken viser en økning i antall fedre som velger ti ukers permisjon fra 529 til 6363 dersom man sammenligner årets tall med tilsvarende tall for samme periode i fjor.

— Antall fedre som tar ut ti ukers fedrekvote antas å øke og bli enda tydligere i statistikken ved utgangen av 2015, skriver Nav i en pressemelding.

Tallene viser samtidig at det fortsatt er mange som tar ut 70 dager (14) uker. Det skyldes at det ennå er mange fedre som tar ut permisjon etter det gamle regelverket. De rødgrønne økte fedrekvoten med to uker - til 14 uker - fra første juli 2013. 17 prosent av fedrene tok ut «den rødgrønne» permisjonen på 14 uker i første til tredje kvartal i år.

Lavere andel tar mer enn 50 uker

Men tallene viser at en langt lavere andel nå enn i fjor tar ut lenger permisjon enn ti uker. Nå er det bare 34 prosent av fedrene som tar ut mer enn ti uker, mot 44 prosent i fjor.

I rene tall viser Navs statistikk at ca. 5500 færre fedre i år enn i fjor tok mer enn ti uker. Og da er altså telleperioden de ni første månedene i år og i fjor.

Det er en ørliten nedgang i antall fedre totalt som har tatt ut foreldrepenger fra i fjor til i år. Den er imidlertid bare på ca 600.

Et svært hett politisk tema

Lengden på fedrekvoten var et hett tema i valgkampen i 2013.

Både Høyre og Frp har i gjeldende stortingsprogram tatt til orde for å fjerne fedrekvoten. Men i forhandlingene med KrF og Venstre i Nydalen ble konklusjonen at fedrekvoten ikke skulle fjernes, men reduseres fra 14 til 10 uker.

Husker du ikke debatten fra valgkampen? Her er Aftenpostens oppspill til debatten.

.

— Setter likestillingen i revers

— Det var denne utviklingen vi advarte mot. Svekket pappakvote betyr svekkede rettigheter og muligheter for menn, og svekket likestiling i hjemmet og i arbeidslivet, sier Anette Trettebergstuen, familie- og likestillingspolitisk talsperson i Ap.

Anette Trettebergstuen (Ap)

— Tallene viser at vi fortsatt trenger en stor pappakvote - vi er ikke der ennå at menn får velge fritt. For mange ser på barneomsorg som en kvinneoppgave. Å svekke kvoten er å sette likestillingen i revers, og svikte alle pappaer, mener hun.

Innførte kutt fra juli 2014

Høyre/Frp-regjeringen fremmet forslag om å redusere fedrekvoten i det første statsbudsjettet de la frem høsten 2013. Endringen trådte i verk for barn født etter 1. juli 2014.

Begrunnelsen var at regelverket var firkantet og ikke passet alle. Men protestene var mange, fra forskere til NHO. Og blant de rødgrønne politikerne mente flere at den nye regjeringen praktiserte en likestilling i revers.

Julie M. Brodtkorb (H)

Men Høyre og Frp forsvarte kuttet. Da Høyre i 2013 ble angrepet for forslaget om å ville fjerne hele kvoten, uttalte Høyres kvinnepolitiske leder, Julie Brotkorb, som nå er statssekretær ved Statsministerenes Kontor, at hun trodde fedre på sikt ville ta ut lengre pappapermisjon om fedrekvoten forsvinner.Dagens tall indikerer imidlertid at fedre tar ut kortere permisjon når antall uker øremerket far reduseres.

SV vil ha enda større fedrekvote

  • Dette viser at regjeringen setter likestillingskampen tilbake. Det er alvorlig at regjeringen ikke skjønner hvor viktig fedrekvoten er for at vi skal komme nærmere likestilling i Norge, sier Kirsti Bergstø, SVs talsperson for likestillingsspørsmål.
Kirsti Bergstø (SV)

Hun mener en enda større fedrekvote må til for at menn og kvinner skal få likere muligheter i arbeidslivet og flere fedre får mulighet til å ta del i ansvaret hjemme.— Mange menn opplever nok at det er for mange hindre i veien til at de tar ut mer enn sine 10 uker. Noen arbeidsgivere ser helst at fedrene er i jobb og presser nok på for at de ikke skal ta ut særlig lang foreldrepermisjon. Disse tallene viser at dette kan stemme, mener Bergstø.

Flere regelsett virker samtidig

Allerede i de tallene som ble publisert for første halvår i år, så man en antydning til endring. Antall fedre med permisjon i 50 dager (ti uker) økte da fra 2,0 til 4,3 prosent - når man sammenliget første halvår i år med første halvår i fjor.

Men det som forkludrer statistikken noe, er at mange fedre tar permisjon på slutten av foreldrenes totale permisjon og gjerne drar den ut over flere år, slik man har anledning til. Derfor er det uttak av fedrekvote etter tre regelendringer i 2015, blant annet fra den siste økningen til den rødgrønne regjeringen som ble iverksatt fra 1. juli 2013, da fedrekvoten ble økt til 14 uker (70 uker).