Hemmelig rapport knuser Carl I. Hagens Nobel-drøm

Carl I. Hagens drøm om en plass i Nobelkomiteen knuses for andre gang av en hemmelig rapport fra Stortinget og en advarsel fra Nobelkomiteens sekretær Olav Njølstad.

Carl I. Hagen jublet da han vant nominasjonskampen til Stortinget i Oslo Frp. Nå velter seieren muligheten for plass i Nobelkomiteen.
  • Thomas Spence

Stortinget skal i løpet av de neste ukene oppnevne personer til en rekke verv, som medlemmer av Nobelkomiteen og vervet som riksrevisor.

I 2011 ønsket Frp-veteranen Carl I. Hagen seg en plass i den prestisjefylte komiteen, men ble vraket av sine egne til fordel for Inger-Marie Ytterhorn.

Den gang uttalte Hagen at han følte seg «ydmyket», og den tidligere partiformannen pakket seg straks ut av kontoret og trakk seg som partiets eldregeneral.

I år har han meldt seg på igjen i konkurransen. Denne gang er det imidlertid ikke bare konflikter med partileder Siv Jensen som svekker hans kandidatur: Hagen var fjerdemann på Oslo Frps stortingsliste, og ble derfor valgt som første vararepresentant for Christian Tybring-Gjedde og Mazyar Keshvari så lenge Siv Jensen er statsråd.

Frp ønsker nå å gjøre Nobel-valget til et prinsipielt spørsmål for å unngå en opprivende strid med Hagen i sentrum.

Hodebry og bekymrede rynker

Lederen i Frps valgkomité, Ulf Leirstein, har derfor bedt om en vurdering av valgbarheten til Nobelkomiteen for Stortingets vararepresentanter.

Det har utløst adskillig hodebry og bekymrede rynker i Stortingets korridorer: Det finnes nemlig intet krystallklart juridisk svar på spørsmålet.

Stortingets konstitusjonelle kontor har utredet saken for Leirstein. Han har ikke bedt om at dokumentet hemmeligholdes. Likevel er dokumentet unntatt offentlighet av konstitusjonell avdeling.

– Dokumentet du ber om innsyn i er internt og inngår i pågående saksbehandling. Innsyn avslås derfor i henhold til Stortingets dokumentinnsynsregler § 4, annet punktum, sier Siri Bentserud Wingerei i seksjon for presse og samfunnskontakt.

– Vi skal ha første møte i valgkomiteen onsdag. Innstillingen vil bli behandlet i Frps stortingsgruppe enten i neste uke, eller uken deretter, sier Leirstein.

Stortinget skal velge nye medlemmer til både riksrevisorkollegiet, Nobelkomiteen, Kringkastingsrådet, Norges Banks representantskap og Ombudsmannsnemnda for forsvaret.

Nobelkomiteens medlemmer. Fra venstre: sekretær Olav Njølstad, Tone Jørstad, Thorbjørn Jagland, Inger-Marie Ytterhorn, Henrik Syse (nestleder) og Berit Reiss-Andersen (leder).

Valgkomiteen i Frp har bedt stortingsgruppen om navn til alle verv.

– Vi har fått forslag på flere kandidater til alle verv, sier Leirstein, som ikke vil oppgi navn på kandidatene.

Stortingsrepresenter kan ikke sitte i Nobelkomiteen

Carl I. Hagen har på egen hånd gjort sine undersøkelser og spurt Nobelkomiteen om det finnes et klart regelverk som avklarer om stortingsrepresentanter kan velges.

Bakgrunnen er at direktør Olav Njølstad ved Nobelinstituttet har uttalt til Dagsavisen at «sittende stortingsrepresentanter» ikke kan velges til Nobelkomiteen, og at han fant det «vanskelig å forstå» at første varamedlem kan velges.

Etter en grundig gjennomgang i arkivene har Njølstad, som også er sekretær for Nobelkomiteen, likevel kommet til at det «strengt tatt ikke er vedtatt en regel eller beslutning i Stortinget om dette».

Historiker Olav Njølstad er direktør for Nobelinstituttet og sekretær for Nobelkomiteen.

Beskjeden reisevirksomhet og honorar

«Det er neppe noen tvil om at Stortinget siden 1977–78 har fulgt den praksis at sittende stortingsrepresentanter normalt ikke kan velges til medlem av Nobelkomiteen. Jagland ble likevel innvalgt fra og med 2009, men da etter at han hadde gjort det klart at han ikke ville søke gjenvalg til Stortinget fra høsten 2009», skriver Njølstad.

Etter det Aftenposten kjenner til, bygger Stortingets rapport på samme fakta, og peker i samme retning: Ingen krystallklar konklusjon, men en klar føring om at stortingsrepresentanter ikke kan velges til komiteen.

Overfor Aftenposten er Njølstad klar i sitt syn:

– Det vil gjøre det vanskelig for komiteen hvis det har et medlem som i lange perioder ikke kan fungere fordi vedkommende må møte på Stortinget.

– Det lyder som et klinkende klart råd om ikke å velge Carl I. Hagen til Nobelkomiteen?

– Den slutningen får andre trekke Det er Stortinget som bestemmer og tolker reglene. Jeg trekker bare slutningen om at rent praktisk vil det være vanskelig komiteen, slutter Njølstad.

– Ingen kommentar. Jeg ønsker ikke å delta i den offentlige debatten om Nobelkomiteen, sier Carl I. Hagen selv.

Komiteen har rundt syv eller åtte møter i året og begrenset reisevirksomhet til utlandet. Godtgjørelsen er 40 000 kroner årlig for medlemmer og det dobbelte for lederen.