Sykehusene må stramme inn på pengebruken, sa helseministeren. Nå reagerer opposisjonen.

Opposisjonen reagerer på sykehustalen til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), der hun varsler strammere budsjetter i år. – Hinsides og uforståelig, mener Frp.

Det var flere partier som var misfornøyde med signalene fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i årets sykehustale.

I årets sykehustale ber Kjerkol sykehusene om blant annet å vurdere utfasing av enkelte behandlingstilbud og -metoder. I talen slår Kjerkol fast at sykehusene må stramme inn økonomien i 2023 for å håndtere økte priser og lønninger. Det betyr at større investeringsprosjekter og vedlikehold kan måtte utsettes.

– Jeg vil be sykehusene se på hva de kan gjøre mindre av, sa hun fra talerstolen på sykehuset St. Olav i Trondheim.

Årets sykehustale kommer samtidig med at sykehus over hele landet har måttet heve beredskapen på grunn av mye korona, influensa og RS-virus.

Yngre legers forening frykter at budsjettkutt på toppen av høyere priser og lønninger vil svekke sykehusene dramatisk. Sykehusene må kompenseres fullt ut for kostnadsveksten, mener de.

– Skjer ikke dette, risikerer vi at de offentlige sykehusene sendes ut i en dyp kapasitetskrise med uante konsekvenser for pasientbehandling og pasientsikkerhet, sier leder Kristin Kornelia Utne til NTB.

Også opposisjonen reagerer. Frp stiller seg kritisk til at sykehusene underfinansieres til tross for milliardoverskudd i olje- og gassnæringen i fjor.

– Det er både hinsides og uforståelig, sier Bård Hoksrud, som er helsepolitisk talsperson for partiet.

Bård Hoksrud i Frp mener det er hinsides at helseministeren kutter i sykehusbudsjettet nå.

– Slag i ansiktet

– Kjerkol leker limbo med sykehusbudsjettene, og det ser ikke ut til å være noen grense for hvor lavt hun kan gå. Sykehustallene er blodrøde, og helsekøene er enorme. Kjerkol må flytte fokuset vekk fra økonomi og over på pasientene, mener han.

Også Høyre setter et stort spørsmålstegn ved Kjerkols budsjettkutt.

– Det er ingen tvil om at sykehusøkonomien er for svak, og jeg stusser over at helseministeren sier det skyldes uventet prisstigning. Vi er bekymret for hvordan det vil påvirke helsepersonells arbeidshverdag og pasienters ventetid, sier helsepolitisk talsperson for Høyre, Tone Wilhelmsen Trøen.

– Det er viktig å ta den økonomiske situasjonen på alvor, men vi må passe på at vi ikke sparer oss til fant, sier hun.

Helsepolitisk talsperson Tone Wilhelmsen Trøen i Høyre advarer om risikoen ved å spare seg til fant, etter å ha hørt Kjerkols sykehustale tirsdag.

– Oppsiktsvekkende

KrF mener på sin side det er «oppsiktsvekkende» at Kjerkol ber sykehusene se på hva de skal gjøre mindre av.

– Situasjonen i helsevesenet er i ferd med å bli kritisk. Ventetiden øker, store IKT-prosjekter forsinker behandling hos mange, og jeg møter mange som kjenner på en økende uro. Etter å ha hørt Kjerkols tale er jeg ikke beroliget, tvert imot, sier KrF-leder Olaug Bollestad.

Hun mener også det er kritikkverdig at regjeringen bare har som mål at ventetidene ikke skal øke.

– Altfor mange venter for lenge på behandling allerede, sier hun.

Leder Olaug Bollestad i KrF synes det er oppsiktsvekkende at helseministeren ber sykehusene se på hva de kan gjøre mindre av når helsekøene allerede er lange.

– Galskap

Også SV mener at helseministeren kommer med tomme løfter.

– Vi kan ikke ha verdens beste helsevesen, hvis det er umulig å stå i jobb der, sier SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein.

Hun tror på Kjerkols intensjon om å styrke bemanningen ved sykehusene. Men:

– Det er galskap av Kjerkol å ha så stor tiltro til helseforetakene når Riksrevisjonen allerede i 2019 fastslo at helseforetakene ikke legger godt nok til rette for å skape en heltidskultur og beholde helsepersonell, sier hun.

Haster med konkrete tiltak

Sykehustalen blir holdt hvert år i januar i forbindelse med at helseministeren møter ledelsen i de fire helseregionene. På møtet overleveres oppdragsdokumentet for det kommende året – altså styringssignaler og forventninger til hva sykehusene skal prioritere.

Rødt mener Kjerkol kommer med tafatte signaler. Det haster med å sette i verk konkrete tiltak, sier helsepolitisk talsperson Seher Aydar.

– Kjerkol møter kriser med å be om gjennomganger av ting vi allerede vet mye om. Men det hjelper lite å si til utslitte helsearbeidere som har vært i unntakstilstand i tre år, at det kommer mer utredning. Det brenner i sykehusene. Vi trenger faktisk endringer, sier hun.

Rødts Seher Aydar mener Kjerkol kommer med tafatte signaler i årets sykehustale.