Den store ulvejakten endte i tåken

RENDALEN/OSLO (Aftenposten): Rundt 30 personer gikk torsdag i sving med å radiomerke ulv på oppdrag fra Vidar Helgesen. Pressen var til stede. Men hvor var ulven?

Presseoppbudet var solid da Statens Naturoppsyn gikk i gang med merking av17 ulver i Hedmark torsdag.

– Det er så godt som optimale forhold, så vi har godt håp om å finne spor raskt, sa leder Lars Bendik Austmo i rovviltseksjonen i Statens Naturoppsyn.

Klokken er 12, solen skinte og det ligger et fint lag med nysnø i skogen øst for Storsjøen i Rendalen i Hedmark. Er helt kobbel av pressefolk har møtt opp for å dokumentere starten på Regjeringens første svar på ulvestriden: Radiomerking av ulv.

– Vi har jobbet på spreng for å rigge opp mannskap, sier Austmo.

Rundt 30 personer startet torsdag morgen arbeidet med å merke ulvene i Osdalsreviret og Slettåsreviret i Hedmark. Åtte personer sporer ulven ute i terrenget, med støtte fra to helikopterteam.

– Det er gode sporforhold, men det er ingen garanti. Kanskje ligger flokken på en elg. Da kan de ligge stille i flere dager, og da blir de vanskelige å finne, sier ansvarlig veterinær Jan Martin Arnemo.

Skal merke 17 ulver

Merkingen starter først av ulvene i Osdalreviret, som ligger utenfor ulvesonen. Det antas at det er rundt åtte ulver i flokken, som består av et voksent alfapar, noen seks måneder gamle hvalper, og antagelig to unge hannulver, som man venter snart vil bryte ut av flokken.

Fredag starter merking av de rundt ni ulvene i Slettåsreviret. Disse ulvene har vært rapportert å være svært nærgående og lite sky, og skal merkes med spesielle halsbånd som kan programmeres til å sende ut signaler ekstra hyppig når de nærmer seg bebyggelsen.

Ulven skal skytes med bedøvelsespiler og fraktes med helikopteret til et merkested der åtte personer fra Statens Naturoppsyn, Miljødirektoratet og et kobbel av pressefolk venter. Her får den får påført radiohalsbånd før den blir målt veid og tatt prøver av.

To helikoptre lettet i 12-tiden fra en skogsbilvei øst for Storsjøen.

Et par timer senere la tåken seg over området, og helikoptrene, Statens Naturoppsyn og pressen måtte returnere uten å ha sett snurten av ulven.

Odalsreviret ligger utenfor ulvesonen, og ifølge Austmo har SNO ikke mottatt meldinger om at denne flokken har vært nærgående mot mennesker eller tatt beitedyr.

- Vi har jobbet på spreng for å rigge opp mannskap, sier leder Lars Bendik Austmo i rovviltseksjonen i Statens Naturoppsyn.

Får hangover

Radiomerkingen er omstridt. Kritikerne mener den er unødvendig, og med tvilsom dyrevelferd.

Ansvarlig veterinær Jan Martin Arnemo understreker at merkingen innebærer en viss risiko for ulven.

– All anestesi innebærer en risiko, for ulver som for mennesker. Og når du flytter et hospital ut i skogen er risikoen høyere, sier han. Han sier dødeligheten under merking av ulv er på rundt 2 prosent.

– Plages ulven på noen måte av merkingen?

– Det er helt åpenbart at det er en påkjenning å bli jaget av helikopter og lagt i narkose. Og de har nok en hangover etterpå der de føler seg utkjørt og føler ubehag, sier Arnemo.

Dødligheten for ulv under radiomerking er rundt 2 prosent. - Jeg har selv seks ulv på samvittigheten, sier ansvarlig veterinær Jan Martin Arnemo.

Merker for å kunne skyte

– Det er for å få muligheten til å ta ut mer ulv vi gjør dette, sa Erna Solberg til Aftenposten i etterkant av spørretimen i Stortinget onsdag.

«Formålet er å dokumentere områdebruk med bakgrunn i ulvenes skadepotensial på husdyr og tamrein, samt som oppfølging i forbindelse med at lokalbefolkningen oppfatter at særlig ulvene i Slettåsreviret har en spesielt nærgående adferd mot mennesker,» heter det i bestillingen Miljødirektoratet har fått fra fra Klima- og miljødepartementet.

Dersom radiomerkingen viser at ulven er blitt mindre sky og mer nærgående mot mennesker, kan det åpnes for skadefelling av ulven.

– Det skal tas veldig raske beslutninger på å ta ut ulv som oppsøker og begynner å være tett på folk i lengre tid og oppføre seg annerledes og mindre sky, sa Erna Solberg etter spørretimen.

Radiomerking av ulv har tidligere blitt brukt kun i begrenset omfang til forvaltningsformål. Ifølge seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet har de radiomerket 6–7 ulv siden 2000.

Sistemann ut var lederhannen i Slettåsreviret, som ble merket våren 2015. Her sviktet senderen, og de mistet kontakten med ulven etter ganske kort tid.

– Nå skal dere radiomerke flest mulig ulv i ulvesonen – hvor dramatisk er dette tiltaket?

– Det er klart det er et annet omfang enn tidligere. Det er et resultat av et ønske om å få informasjon raskere og mer presist enn det vi får via overvåking gjennom sporing på snø og DNA-analyser, som vi bruker i normalsituasjoner, sier Vangen.

Tåken reddet Osdalsflokken fra å bli merket torsdag.

Ser ingen åpenbare negative effekter

Han sier KLD ikke har spurt direktoratet til råds i forkant av merkevedtaket.

– Har slik omfattende merking noen negative sider?

– Jeg kan ikke se noen åpenbare negative effekter. Merkingen gjøres på en dyrevelferdsforsvarlig måte og i henhold til protokoller som gjelder for slik merking, sier Vangen.

– Hvorfor har man da ikke radiomerket flere ulv tidligere?

– Praksis har vært at det benyttes i unntakstilfeller. I en normalsituasjon er det ønskelig å benytte seg av en metodikk som ikke er så inngripende, sier Vangen.

Grunneiere varsler helikopternekt

Regjeringens håp var at radiomerking skulle bidra til å roe ned bekymrede folk som lever tett på ulven. I stedet har det bidratt til å øke konfliktnivået ytterligere, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Flere grunneiere tilknyttet Norges Skogeierforbund har varslet at de vil nekte Statens Naturoppsyn å lande på deres eiendommer, fordi de mener man vet mer enn nok om ulven og at slik radiomerking bare er en avsporing av debatten.

– Jeg føler at dette er et tiltak man gjør for å vise at man gjør noe. Det er politikken på sitt verste, sa Slagsvold Vedum etter spørretimen onsdag.

– Jeg tror nesten bare det er konfliktøkende at man skal ha helikoptre flyvende på kryss og tvers over husene til folk for å bedøve ulv og sette dem ut igjen, i stedet for at man tar ut ulv og bidrar til å dempe trykket, sier han.

Erna Solberg har liten forståelse for kritikken av radiomerkingen.

– Lokalt burde man samarbeide godt om dette. Dette er ikke hovedsvaret, men det er det raskeste svaret vi kan gi for å få gjort noe, sier hun.