Limi til topps i Frps stortingsgruppe etter fire år på Stortinget

Hans Andreas Limi ble mandag ettermiddag valgt til å lede Fremskrittspartiens stortingsgruppe de neste fire årene.

Frps nyvalgte parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, har bl.a. leder Akershus Frp.

Han har bare fire år bak seg på Stortinget, men lang farstid i partiet. Limi var med på å bygge opp Frp på 80- og 90-tallet da Carl I. Hagen var formann. Først var Limi generalsekretær i FpU. Deretter, fra 1986 til 1994, var han kontorsjef og så generalsekretær i Fremskrittspartiet.

– Det er jo med en viss skrekkblandet fryd man går til et slikt verv, men jeg må si jeg gleder meg veldig til å lede Fremskrittspartiets stortingsgruppe og jobbe for å sikre størst mulig politisk gjennomslag for Frp og regjeringen, sier Limi til NTB.

Etter nesten to tiår i næringslivet ble han valgt inn på Stortinget for fire år siden. Han var så medlem av Stortingets finanskomité og etter hvert Frps sjefforhandler i vanskelige budsjettforhandlinger. Det har ligget i kortene en stund at han var favoritt til å overta sjefvervet i Frps stortingsgruppe, og mandag ettermiddag ble han banket gjennom i egen gruppe på Stortinget.

Limi overtar som parlamentarisk leder etter Harald T. Nesvik, som sa nei til gjenvalg. Han er utnevnt til ny fylkesmann i Møre og Romsdal fra januar 2019.

Ulf Leirstein blir 1. nestleder, mens Helge André Njåstad blir 2. nestleder. Morten Wold blir partiets Frps i Stortingets presidentskap.

Hans Andreas Limi har vært stortingsrepresentant i fire år, men hadde før det lang fartstid i Frp.

Stor kabal som skal gå opp

Tirsdag morgen møtes alle de parlamentariske ledernetil et første måte om fordeling av viktige verv på Stortinget. Det er en stor kabal som skal gå opp.

De fire borgerlige partiene, Høyre, Frp, Venstre og KrF, er blitt enige om å stå sammen om konstitueringen. Det betyr bl.a. at de vil støtte samme presidentkandidat.

Høyre holder foreløpig kortene tett inntil brystet når det gjelder hvorvidt sittende president Olemic Thommessen skal gjenvelges.

Fortsatt uavklart hvem som blir president

Det har stormet rundt Thommessen, som i juni ble møtt med mistillitsforslag fra både Sp og SV på grunn av presidentskapets håndtinger av byggesaken på Stortinget.

Fra Sp er det kommet signaler om at de ikke vil stemme for gjenvalg. Også i SV gis det uttrykk for at de neppe vil bidra til å gjenvelge Thommessen i det det høyeste offentlige vervet i Norge etter Kongen.

Høyre har ikke offisielt kunngjort hvem som er deres kandidat, men Thommessen har uttalt at han stiller seg til disposisjon dersom partiet ønsker å bruke ham.

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) hilste til barnetoget fra Stortinget 17. mai i år.

Sp-debutant i presidentskapet

Valg av ny stortingspresident må avklares denne uken. Førstkommende lørdag skal nemlig Stortinget formelt konstitueres og nytt presidentskap velges.

Presidentskapet består av seks personer. Foruten Stortingets president, skal det velges fem visepresidenter. Tre visepresidenter er ute av Stortinget etter valget og må erstattes.

Mandag ettermiddag ble det ellers klart at Sps debutant fra Hordaland, Nils T. Bjørke, går inn i presidentskapet som en av visepresidentene. Bjørke, som har liten rikspolitisk erfaring, har vært leder av Norges Bondelag.

Det er lenge siden Sp har vært så stort at partiet har fått plass i presidentskapet.

Marit Arnstad fortsetter som parlamentarisk leder i Sp.

Mandag 9. oktober skal stortingspresidenten lede den høytidelige åpningen av det 162. storting. Det skjer som vanlig ved at Hans Majestet Kong Harald leser trontalen.

Har bedre tid med andre verv

Hvem som skal lede Stortingets finanskomité og de andre komiteene, blir avklart i den prosessen som starter med tirsdagens møte mellom de parlamentariske lederne. Det er tolv fagkomiteer, inkludert kontroll- og konstitusjonskomiteen, som skal besettes med ledere, nestledere og medlemmer.

Ut ifra valgresultatet blir antall lederverv partiene imellom slik: Ap tre, Høyre tre, Frp to, Sp ett, KrF ett, V ett, SV ett. De to minste partiene, Rødt og MDG, får ingen lederverv.

Det er allerede klart at Trond Giske blir Aps finanspolitiske talsmann. I går ble det også avklart at han får følge av Sps Trygve S. Vedum og Sigbjørn Gjelsvik.

Stor finanskomité grunnet to nye partier

Siden det ligger an til at både Bjørnar Moxnes (Rødt) og Une Aina Bastholm (MDG) skal sitte i finanskomiteen, medfører det at det blir mange medlemmer av denne. Det skyldes at de borgerlige partiene gjerne vil ha flertallet i denne viktige komiteen.

Rødt var ikke representert i det forrige Stortinget. Bastholms forgjenger, Rasmus Hansson, satt ikke i finanskomiteen. Når de nå skal inn i komiteen, må også de borgerlige partiene fylle opp med sine folk for å forhindre rødgrønt flertall.