Politikk

SV og Frp ber Brende svare på om Norge stemte Saudi-Arabia inn i FNs kvinnekommisjon

– Jeg begriper det rett og slett ikke, sier Christian Tybring-Gjedde om at Brende ikke vil svare på hva Norge stemte da Saudi-Arabia ble valgt inn i FNs kvinnekommisjon.

SV-leder Audun Lysbakken (t.v.) og utenriksminister Børge Brende (H) på Stortinget.
  • Stine Barstad
    Journalist
  • NTB

– Stemte Norge for eller mot at Saudi-Arabia skulle få denne plassen, spør SV-leder Audun Lysbakken, som ber utenriksminister Børge Brende (H) svare på spørsmålet i Stortinget.

Han peker på at Saudi-Arabia er et land som er kjent for ekstrem kvinneundertrykking, men at landet på tross av dette nylig ble valgt inn i FN-kommisjonen som har som oppdrag å fremme likestilling og å styrke kvinners stilling.

Også Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide ber om åpenhet om Norges stemmegivning.

– Jeg synes det er helt naturlig at Norge, som ønsker åpne og gode prosesser rundt FN, forteller hva vi gjør, sier Hareide til NRK.

Regjeringen vil ikke svare på om de stemte på Saudi-Arabia

World Economic Forum utgir årlig en rapport om den globale likestillingens kår. I fjor lå Saudi-Arabia på 141. plass av 144 undersøkte land.

Saudi-Arabia ble stemt frem av medlemmene i FNs økonomiske og sosiale råd, og Norge var blant landene som avga stemme. Utenriksdepartementet ville mandag ikke svare på om Norge stemte for at det kvinnefiendtlige regimet skulle få en plass i FNs kvinnekommisjon.

I Saudi-Arabia må kvinner ha en mannlig verge som gir dem tillatelse til å gifte seg, reise, jobbe eller ta ta utdannelse. Her er kvinner fotografert i en butikk i Riyadh.

– Stemmegivning i forbindelse med kandidaturer i FN-sammenheng er ikke offentlig, i tråd med prosedyreregel om hemmelig valg, skriver kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammen Ekker i en epost til Aftenposten.

«En parodi»

– Jeg synes det er en selvfølgelighet at UD må opplyse om dette, og jeg registrerer at SV mener det samme, sier nestleder i utenrikskomiteen på Stortinget, Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Han kaller Saudis inntreden i komiteen «en parodi».

– Her kjemper man for likestilling både i Europa og andre steder, også klarer man å fremme Saudis kandidatur til dette. Ingen kan si at Saudi-Arabia har noe å bidra med når det gjelder å fremme likestilling mellom kjønnene, sier Tybring-Gjedde.

Ville uansett fått plass

Det var USA som tok initiativ til at avstemningen skulle hemmeligholdes. Saudi-Arabia er, til tross for sin katastrofale menneskerettighetsstatus, en nær alliert av USA og flere andre vestlige land.

Saudi-Arabia ville uansett fått en plass i kommisjonen, fordi det var fremmet like mange kandidater som det var ledige plasser i kommisjonen.

Av 54 land var det 47 som stemte på Saudi-Arabia da landet ble valgt inn.

De øvrige kandidatene som var fremmet fikk alle et sted mellom 54 og 52 stemmer.

  • Her er Aftenposten-saken fra mandag, der UD ikke vil svare.

Saken har gitt storm også i Sverige, der flere i opposisjonen krever at regjeringen svarer om hva de stemte i saken.

UD: – Fast praksis

På nytt spørsmål fra Aftenposten tirsdag vil UD fortsatt ikke svare på om Norge stemte for Saudi-Arabias kandidatur, og gjentar svaret som ble gitt på epost mandag om at stemmegivningen ikke er offentlig.

– Dette er fast praksis som følges av de fleste land og som har vært fulgt av Norge gjennom vekslende regjeringer, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammen Ekker.

Hun understreker at Norge generelt er en av de sterkeste pådriverne for kvinners rettigheter i FN og i Kvinnekommisjonen, og at Norge har vært tydelige på at kvinners posisjon og status i Saudi-Arabia er uakseptabel.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Saudi-Arabia
  2. Audun Lysbakken
  3. Likestilling
  4. Børge Brende
  5. FN