Barnehagebyggingen i revers - 1600 på venteliste bare i Oslo

Flere barn går i barnehage, men antallet barnehager synker.

1604 barn står på venteliste til barnehage i Oslo. Dette er barn som har oppgitt ønske om plass innen 31.desember 2011. Flest på venteliste er det i bydel Frogner, der hele 153 barn som ønsker en barnehageplass står uten noe tilbud.

— Alle som har lovfestet rett til plass, har fått tildelt en. Tallet viser dem som ikke har retten, men ønsker en plass likevel. Mitt mål er imidlertid at alle som har barn mellom 1 og 6 år og som har ønske om det, skal få en barnehageplass, sier barnehagebyråd Torger Ødegård (H).

Det er muligens et hårete mål. Fra neste år av vil trolig etterspørselen stige ytterligere, når

Les også

Barn mellom 2 og 3 år mister kontantstøtten

.

Det bekymrer imidlertid ikke byråd Ødegård.

— Oslo vokser med en liten kommune i året, og det er ingenting som tyder på at veksten vil avta. Men vi har bygget mange tusen barnehageplasser i året, og vi skal fortsette å bygge, sier Ødegård.

Stadig færre barnehager

I 2010 gikk 277.139 barn i barnehage i Norge. Tallet har økt med flere tusen barn år for år, siden 2000.

Å tilby en kommunal kontantstøtte i en overgangsperiode, som KrF har lansert muligheten for, avviser Ødegård at kan bli aktuelt.

Antall barnehager er imidlertid blitt kraftig redusert siden 2009. Trenden går mot færre, større barnehager - og en lavere andel private.

Hele 90 færre barnehager var det i fjor i forhold til i 2008. Reduksjonen gjelder både offentlige og private barnehager.

— Regjeringens barnehagepolitikk har ført til en sementering av barnehagesektoren. I praksis er hele det private initiativet man heiet frem helt frem til i fjor, lagt dødt. Det skal svært mye til for å få på plass nye private barnehager, eller utvidelser av eksisterende, nå, sier kommunikasjonsdirektør Jørn-Tommy Schjelderup i Private barnehagers Landsforbund (PBL).

Urimelig takk for sist

For selv om dekningsgraden øker, mener PBL at større, kommunale barnehager er det motsatte av hva foreldre ønsker.

— Kommunene er i sin fulle rett til å verne rundt kommunale barnehager, men man greier ikke samtidig en stadig fornying og utvikling av barnesektoren. Utfra vårt synspunkt har de på mange måter lukket og låst sektoren for tidlig. De har ennå ikke innfridd barnehageløftet til alle foreldre, sier Schjelderup.

Private barnehager sto for en svært stor del av veksten i barnehagetilbudet da behovet var som størst. Fra 2001 til 2008 ble 825 private barnehager åpnet, mot drøyt 100 kommunale.

Vi har ikke mottatt én eneste henvendelse om utbygging eller nybygging i hele år.
Kommunikasjonsdirektør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL

Schjelderup mener overgangen til kommunal rammefinansiering, som gir mange private aktører lavere inntekter, er et urimelig takk for sist fra en regjering som har nytt godt av private initiativ.

— Det er bare allerede etablerte private barnehager før 1.1. 2011 som har krav på tilskudd til etablering og drift. Dermed blir dette et regime de færreste orker å begi seg inn i. Vi har ikke mottatt én eneste henvendelse om utbygging eller nybygging i hele år, sier Schjelderup.

Blir verre

Ifølge Husbanken er årets tall for barnehagebygging foreløpig enda dårligere enn fjorårets. Hittil i år er det mottatt søknad om barnehagelån til bygging av 2089 nye barnehageplasser, mot 3423 på samme tidspunkt i fjor. Tallene for innvilgede lån er henholdsvis 2027 og 3159.

Ifølge PBL representerer søknader til Husbanken om lag 80 prosent av den reelle barnehagebyggingen.

Leder Leder Trine Hofseth i Torshovkirkens barnehage er blant dem som har forståelse for at byggingen stopper opp. Den private barnehagen med kun 20 barn er åpen for alle, og helt avhengig av tilskudd for å få det til å gå rundt.

— Tilskuddssatsene våre ble redusert med 255.000 kroner fra i fjor til i år. Hadde vi ikke hatt areal og bemanning til å ta inn to ekstra barn, hadde vi trolig måttet legge ned. I tillegg er det fullstendig innkjøpsstopp. Vi har det trangere enn før, men vi skal klare oss, sier Hofseth.

Trenger mer penger og forutsigbarhet

Hun synes det er en god idé å la kommunene ta over finansieringen av barnehagene, men sier at de både trenger mer penger og større forutsigbarhet.

Hun legger til at det er paradoksalt at Oslo kommune har lagt seg på laveste tilskuddssats når vi har landets høyeste lønninger å utbetale, sier Hofseth.

Også Linda Cathrine Hofstad Helleland (H) er skeptisk til innføringen av ny finansieringsordning.

— Høyres stortingsgruppe mener at det var en forhastet prosess da barnehagefinansieringen ble overført til rammer. Arbeidet bar preg av hastverk, og vi stiller spørsmål ved om man også gjorde kommunene i stand til å håndtere overføringen, sier Helleland.