Betaler 400 kroner for å bli trillet på tur

Flere eldre på sykehjem betaler private firmaer for å komme ut på tur. Dette skjer til tross for at det i verdighetsgarantien tydelig sies at «adgang til å komme ut» skal være en del av omsorgstilbudet.

Gratis tur med Røde Kors. Reidun Næss (97) blir tatt med ut på tur av besøksvenn Anna Fiske. –Det er så deilig med frisk luft, og godt å komme utenfor de fire veggene, sier Næss.
  • Stein J. Bjørge
    Stein J. Bjørge

Les også:

En rekke private firmaer har kunder på offentlige sykehjem. Årsaken til at mange eldre og deres pårørende ønsker tjenester ut over det sykehjemmet kan gi, er blant annet at de ansatte har for mye å gjøre til at de rekker å gå tur med pasientene.

Aftenposten har vært i kontakt med flere private omsorgsfirmaer, og samtlige forteller at de har oppdrag for beboere på sykehjem.

Mer aktivitet

— Vi har mange vi besøker på sykehjem. Ofte er bestillingen at de vil komme seg ut og gå tur i frisk luft, forteller Vibeke Bugge, leder i Omsorgsspesialisten. Omsorgsspesialisten og de andre firmaene Aftenposten har snakket med, tar rundt 400 kroner i timen.

Omsorgsspesialisten har inntrykk av at dette er penger pårørende og de eldre synes det er verdt å betale for at de eldre skal få en hverdag som inneholder mer aktivitet.

— Det er viktig å si at de pårørende ofte står på veldig i tillegg. De kommer på besøk, tar sine eldre med ut og gjør sitt beste for dem. Men en dag er lang, og en uke er lang. Så for mange hjelper det hvis de kan «spe på» med litt ekstra en gang i blant, sier Bugge.

Stor kundegruppe

Kenneth Sørheim i det private omsorgsfirmaet Kamfer forteller at også de har flere brukere som bor på sykehjem.

— Dette er en stor kundegruppe for oss. Vi går turer med dem, kommer på besøk for at de skal ha noen å prate med, og tar dem med på aktiviteter de ønsker, sier han.

Aftenposten har i løpet av valgkampen forsøkt å få intervjuet noen av dem som betaler for disse tjenestene. Men flere forsøk har strandet fordi de eldre er redd en slik opptreden skal tolkes som kritikk av de ansatte på sykehjemmet. Enkelte firmaer frykter også at de kan få et dårligere forhold til sykehjemmene de utfører slike tjenester på, dersom de stiller opp i Aftenposten.

Verdighetsgaranti

I den etterhvert mye omtalte verdighetsgarantien, som trådte i verk fra 1. januar år, slås det fast at det å komme ut er en del av et verdig tjenestetilbud.

— Verdighetsgarantien gir dessverre ikke de eldre noen rett. Den er vag, og den sier bare noe om hvordan man kan forvente at en tjeneste skal være, sier helse- og sosialombudet i Oslo, Anne-Lise Kristensen.

— Det er ikke tilstrekkelig ressurser til å gi et optimalt tilbud med aktiviteter og en meningsfull hverdag. For mange eldre er det langt fra nok at de kan trilles ut på en terrasse. Det handler om å komme seg ut til nye områder og nye omgivelser, sier hun.

For få ansatte

— Det er sjelden tid til overs for å sørge for at pasientene kommer ut i frisk luft, opplyser forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund. Også hun tror dette oftest begrenser seg til en tur på terrassen.

Hun begrunner dette med altfor få sykepleiere og for lav bemanning totalt på landets sykehjem. Samtidig har beboerne ofte sammensatte og kompliserte lidelser. Det fører ifølge Normann til at det går mye tid med til sårstell, hjelp til å ta medikamenter og hjelp for å få god ernæring. Hun karakteriserer verdighetsgarantien som en forventning det er umulig å innfri.

— Hvor godtroende går det an å være? spør hun og sikter til politikere som formulerer en verdighetsgaranti og dermed tror eldre skal få frisk luft når de trenger det, bare fordi det er formulert i en forskrift.