Politikk

Klinikksjef: – Urealistisk å forby bruk av belteseng på psykiatriske sykehus

Klinikkdirektøren ved Sandviken i Bergen mener forbud mot å legge pasienter i belter, som et nytt lovforslag legger opp til, er helt urealistisk.

En reimseng av denne typen brukes til utagerende psykiatriske pasienter.
  • NTB

I fjor hadde Psykiatrisk klinikk en stor økning i antall tvangsvedtak. 92 pasienter var lagt i belter per august i år, mot 65 pasienter på samme tid i fjor, skriver Bergens Tidende.

Klinikkdirektør Brede Aasen sier til avisen at årsaken er at folk sykere enn før når de blir innlagt, og pasientene har ofte tilleggsutfordringer knyttet til rus, som gjør dem mer utagerende.

I juni ble det lagt fram en utredning der det ble foreslått endringer i tvangslovgivningen i helse- og omsorgssektoren. Ett av forslagene er å forby bruk av mekaniske tvangsmidler som beltesenger.

Lovforslaget har møtt motbør fra mange hold. Klinikkdirektør Aasen sier et forbud mot belter er umulig.

– Forbud mot mekaniske tvangsmiddel er ikke mulig å innføre. Mekanisk tvang skal brukes minst mulig og så kortvarig som mulig. Og den skal brukes riktig, det jobber vi med hver eneste dag. Men fjerner vi adgangen, vil det kunne føre til mer isolatbruk, fastholding og medikamentbruk, sier klinikkdirektøren.

Les mer om

  1. Bergen
  2. Psykisk helsevern
  3. Tvangsbehandling