Politikk

Direkteblogg: Følg høringen i trygdeskandalen

Hvordan kunne skandalen skje? Det er hovedspørsmålet som skal besvares i en to dager lang høring på Stortinget.

 • Alf Ole Ask
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist
 • Thomas Spence
  Journalist

Feiltolking av EØS-regelverket omtales nå som den største skandalen i det offentlige Norge etter krigen. 78 personer antas å ha blitt feilaktig dømt. 2400 personer kan ha fått urettmessige tilbakebetalingskrav.

Les også

Har du falt av trygdeskandalen? Vi guider deg gjennom det viktigste

Hele programmet for høringen finner du her.

Vi følger høringen tett. Hold deg oppdatert på alt det viktigste gjennom dagen her.

Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send inn
 • av Lars Inge Staveland
  DEL

  Vi avslutter nå direktebloggen fra Stortingets høring. Takk til alle som har fulgt oss! 

  God helg! 

 • av Lars Inge Staveland
  DEL

  Kommentar: Hvert parti, sin skandale

  Andreas Slettholm har fulgt høringen torsdag og fredag. 

  Her er hans analyse etter dagens høring. 

 • av Lars Inge Staveland
  DEL

  Kan Stortinget kreve innsyn i Regjeringens interne råd?

  Samtidig som Stortingets kontrollkomité har grillet de ansvarlige for trygdeskandalen, har debatten rast i Aftenposten om Stortinget kan kreve innsyn i interne råd. 

  Det er aktualisert i trygdeskandalen, der flere jurister mener regjeringsadvokatens råd til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie bør offentliggjøres dersom "alle steiner skal snus". 

  Først ut var professorene ​Christoffer Conrad Eriksen og Ingunn Ikdahl. De mener at Stortinget har rett til å begjære innsyn i interne dokumenter fra regjeringen og forvaltningen.

  Regjeringsadvokat Fredrik Sejerstad svarte med at dersom Stortinget skal kreve innsyn i interne dokumenter fra forvaltningen, må det etter Grunnloven treffe formelt vedtak om dette i plenum

  Fredag svarte  ​Christoffer Conrad Eriksen og Ingunn Ikdahl på Sejersted innlegg: Det er vanskelig å forstå hva regjeringsadvokaten mener.

 • av Lars Inge Staveland
  DEL

  Erna Solberg: - Feil å si at Haugli har stelt i stand rotet

  På gangen etter høringen fikk Erna Solberg flere spørsmål om hvorfor hun fortsatt har tillit til Anniken Hauglie.

  -Jeg mener Anniken Hauglie faktisk rydder opp, fastslo hun.

  Da en journalist fulgte opp med å spørre om det ikke er Hauglie som i hvert fall delvis har stelt i stand dette, reagerte statsministeren.

  -Dette har vært en utfordring som har skjedd fordi man i begynnelsen har implementert feil. Å si at hun har stelt i stand rotet, vil være veldig feil, sa Solberg og påpekte at roten til den feilaktige lovanvendelsen stammer fra mange år siden. Hun avviste at det sender dårlige signaler at hun fortsatt har tillit til Hauglie.

  Tvert imot mener hun at det "er et godt og viktig budskap om å rydde opp", og at Hauglie står fremst i rekken for å gjøre den jobben. 

 • av Thomas Dinning Spence
  DEL

  Den to dager lange høringen om trygdeskandalen er nå avsluttet. Nå vil komiteen arbeide videre med saken og vurdere de politiske konsekvensene  herunder tilliten til statsråd Anniken Hauglie.

  Granskningsutvalget fortsetter sitt arbeid og leverer sin rapport innen 1. juni. 

 • av Alf Ole Ask
  DEL

  SV: Mistilliten rykker nærmere

  – Forklaringsproblemet for Hauglie er ikke blitt mindre etter høringene, sier SVs medlem av kontrollkomiteen, Freddy André Øvstegård.

  – Mistillit rykker nærmere, særlig når hun innrømmer at Riksadvokaten burde vært orientert tidligere. Konsekvensene av at han ikke ble informert, var at flere ble urettmessig dømt, sier han, og legger til:

  – Mer alvorlig enn det, kan det i grunnen ikke bli.

 • av Thomas Dinning Spence
  DEL

  SVs Freddy Andre`Øvstegård tar opp at komiteen ikke får innsyn i møtedokumenter fra sentrale møter mellom departementet og Nav, blant annet første møte mellom statsråd Anniken Hauglie og Nav-sjef Sigrun Vågeng om skandalen.

  Statsministeren svarer med å lese opp på nynorsk fra et svar fra daværende statsråd ​Bård Vegar Solhjell til kontrollkomiteen. Han gikk imot å utlevere regjeringsnotater.

  Det provoserer saksordfører Eva Kristin Hansen til å gripe inn:

  - Jeg oppfatter her at statsministeren latterliggjør et medlem som forsøker å sette seg  inn i saken. Jeg synes at statsministeren skal holde seg for god til å latterliggjøre medlemmer i komiteen, sier Hansen.

  - Det er ikke forsøk på å latterliggjøre medlemmer. Det er et prinsippellt standpunkt som både Høyre og Arbeiderpartiet har stått bak.

  - Vi holder fast på det, sier statsministeren.

 • av Thomas Dinning Spence
  DEL

  Statsminister Erna Solberg sier at det "ville krevd overmenneskelig kunnskap" om hun skulle ha grepet inn langt tidligere da hun fikk signaler om praksisendringen i Nav.

 • av Thomas Dinning Spence
  DEL

  Aps Magne Rommetveit spør hvem statsministeren mener skulle varslet riksadvokaten slik at man hadde unngått 33 feilaktige dommer.

  - Hadde man visst det man vet i dag, burde man selvfølgelig varslet riksadvokaten. Men man har en kultur hvor man ikke ser omfanget før i august 2019. Informasjonen kommer ikke videre, svarer Erna Solberg.  

 • av Thomas Dinning Spence
  DEL

  - Spørsmålet om vi har god nok EØS-kompetanse inn i etatene, er ett som vi må stilles nå, sier statsministeren.

 • av Thomas Dinning Spence
  DEL

  SVs Freddy Andre` Øvstegård spør hvorfor ikke justisdepartementets lovavdeling ble koblet på vurderingen av habiliteten til leder og ett medlem av granskningsutvalget.

  - Rutinene er at utvalget vurderer habiliteten når det er nedsatt. Det ble gjort med 22. juli-utvalget, sier Solberg.

  Hun viser til at lovavdelingen i etterkant har vurdert at to av granskerne er habile med unntak av i saker som angår høyesterettsdommen om trygdeeksport som de deltok i.

 • av Thomas Dinning Spence
  DEL

  Sps Nils T. Bjørke spør om statsministeren har full til til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

  - Jeg har full tillit til arbeids- og  sosialminister Anniken Hauglie. Det er et stort spørsmål å avgjøre, og man må ha et godt juridisk grunnlag, for å avgjøre om man over år har praktisert feil og dømt folk feilaktig  til fengsel, svarer statsministeren.

 • av Thomas Dinning Spence
  DEL

  Aps Eva Kristin Hansen spør statsministeren om hvorfor Stortinget ikke får "all dokumentasjon som vi trenger" for å opplyse saken. Det er spesielt regjeringsadvokatens råd og betenkninger hun har i tankene.

  - Dette er et viktig og stort spørsmål mellom Stortinget og regjeringen. Vi følger praksis som alle regjeringer før oss har gjort.

  - Grunnloven sier at Stortinget ved plenarvedtak (flertallsvedtak) kan få ut andre dokumenter. Det har ikke skjedd siden 1814. Det har noe med måten interne diskusjoner i regjeringen skal foregå på, svarer hun.

 • av Thomas Dinning Spence
  DEL

  Aps Eva Kristin Hansen sier at hun har inntrykk av at etatene skyver ansvaret  rundt og over på andre, og at det er vanntette skott mellom etatene.

  Hun spør hva statsministeren mener om dette. Solberg sier at hun har et annet inntrykk.

  - Jeg synes det er bra at alle har tatt delansvar. Men det er mange spørsmål som må besvares: Hva skjedde under implementeringen? Bør forordningene gå på høring?

  - Vi vet ikke per dags dato hvor det gikk feil, nevner Solberg.

 • av Thomas Dinning Spence
  DEL

  - Vi trenger et helhetsbilde før vi konkluderer om hva som har gått galt, sier statsministeren som avventer granskningsutvalget.

  - Saken har vært en vekker for alle oss som er stolt  av rettsstaten Norge og velferdstaten.

  - Det er vanskelig å forstå  at den kunne pågå så lenge. Saken blir en viktig test for rettsstaten Norge om vi kan rydde opp på en god måte, sier Solberg.

 • av Thomas Dinning Spence
  DEL

  Statsminister Solberg sier at det er "avdekket sårbarhet i lovverket når EØS-rett skal integreres" i norsk lovverk.

 • av Thomas Dinning Spence
  DEL

  - Statsministerens kontor ble varslet om trygdeskandalen fredag 18. oktober 2019, sier statsminister Erna Solberg.

  Nav har som ambisjon å behandle de feilaktige sakene i løpet av første halvår i år. 

 • av Thomas Spence
  DEL

  Statsminister Erna Solberg begynner sitt innlegg om trygdeskandalen straks.

 • av Alf Ole Ask
  DEL

  Ap: – Hauglie legger skylden på Nav

  – Det kom ingen nye svar. Det hadde jeg faktisk ventet, sier saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) etter statsråd Hauglies utspørring.

  – Er du nærmere å innstille på mistillit?

  – Vi skal fullføre hele høringen. Det skal vi i Ap drøfte, men for min egen del ble ikke jeg mer betrygget av denne runden. Statsråden legger skylda på Nav. Hun har åpenbart ikke forstått sitt konstitusjonelle ansvar overfor Stortinget, avslutter Hansen.

 • av Thomas Dinning Spence
  DEL

  Nå er det pause frem til klokken 1440. Da holder statsminister Erna Solberg innlegg og svarer på spørsmål om håndteringen av trygdeskandalen.

Les mer om

 1. Trygdeskandalen
 2. Trygdeskandalen