Ble lenge holdt utenfor trygdeskandalen. I dag vil han utdype kritikken mot Nav.

Hadde han blitt koblet tidligere inn, kunne færre ha blitt fengslet på feilaktig juridisk grunnlag. I dag vil tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch utdype kritikken han har kommet med om at Nav informerte ham sent.

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch har stort sett forholdt seg taus etter pressekonferansen om trygdeskandalen i slutten av oktober i fjor.

Først to uker før «alle» fikk kjennskap til at en rekke folk var dømt og fengslet på feilaktig lovgrunnlag, ble Riksadvokaten formelt orientert om saken.

– Da trygderetten begynte å stille spørsmål i noen saker i 2017, kunne jeg tenkt meg å høre det allerede da, uttalte tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch samme dag som trygdeskandalen ble kjent.

Har mer på hjertet

Han ga tydelig uttrykk for at han mener han også i 2019 burde blitt informert om skandalen på et tidligere tidspunkt.

Etter den tid har han sagt lite om skandalen. Men han har gitt tydelige signaler om at han har mer å si – om flere ting.

«Jeg har tidligere gitt uttrykk for at det ville vært en fordel om Riksadvokatembetet hadde blitt orientert tidligere, og det fastholdes og vil bli utdypet under en høring,» skrev han i en e-post til Aftenposten og Bergens Tidende før jul.

Ble bevisst ikke orientert skriftlig

Aftenposten og Bergens Tidende avslørte i slutten av november at Nav bevisst unnlot å informere Riksadvokaten skriftlig om trygdeskandalen på et bestemt tidspunkt i fjor høst – fordi «Riksadvokaten praktiserer full offentlighet.»

I den forbindelse kom han med noen antydninger om hva han ville utdype, hvis han ble innkalt til høringen i regi av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

I e-posten gir han uttrykk for at han ikke tidligere er blitt informert fra NAV Kontroll eller Arbeids- og velferdsdirektoratet om at de ikke har ønsket å gi skriftlig informasjon fordi at embetet «praktiserer full offentlighet».

«Mine betraktninger og vurderinger i den anledning bør også utstå til en høring,» skriver han.

Unnlot å røpe noe da han etterlyste «siste nytt»

I informasjon en redegjørelse i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, har det også kommet frem at Nav holdt tilbake informasjon for Busch på et møte med Nav og flere andre etater 26. september i fjor.

Dette var nesten én måned før trygdeskandalen ble offentlig kjent, men etter at Nav hadde sendt brev til politidistriktene om å stille anmeldte saker om arbeidsavklaringspenger og opphold i EØS-området i bero.

På møtet deltok den daværende riksadvokat Busch sammen med Navs ytelsesdirektør Kjersti Monland og flere andre etatsledere. Ifølge møtereferatet inviterte han til «en kort runde rundt bordet med oppdatering av vesentlig nytt siden forrige møte fra de enkelte etatsledere».

Har møtereferat – legger det frem hvis det ønskes

Monland, som nå har gått av, sa da ingenting om trygdeskandalen som var under opprulling i Nav. Men en som deltok på møtet fra Nav, traff tilfeldigvis en av Riksadvokatens medarbeidere på gangen etter møtet. Og da, i en uformell samtale, ble det omtalte brevet til politiet et tema.

Deretter laget Nav kontroll et utkast til brev som formelt skulle informere Riksadvokaten om saken. Men det var altså dette utkastet som ikke ble sendt fordi han «praktiserte full offentlighet.» Nav ønsket å orientere ham muntlig i stedet.

Direktoratet tok 8. oktober kontakt med Riksadvokatembetet for å avtale et møte om saken, og dette fant sted 16. oktober.

«Det er internt ved Riksadvokatembetet utarbeidet referat fra møtet som vil bli lagt frem om ønskelig i forbindelse med Stortingets høring,» forteller Busch i e-posten.

Han legger til at «mine vurderinger av tidsbruken synes det å være korrekt at først blir gitt i forbindelse med en slik høring.»

Oppfattet det ikke som større systemfeil

I brevet til Stortingets kontrollkomité opplyser Busch at flere av politidistriktene, på grunn av formuleringene i Navs brev, «som til dels var vage», ikke oppfattet henvendelsen som varsel om en større systemfeil som gjorde det nødvendig å stanse eller vurdere andre saker.

«Det viktigste preventive tiltak vi kan se, ville vært at Nav varslet Riksadvokatembetet på et langt tidligere tidspunkt», skrev han i brevet.

Høringen starter klokken 12.00

Den tidligere riksadvokaten skal forklare seg litt over klokken tolv i dag. Deretter følger bl.a. tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre og så de tidligere arbeidsministre Hanne Bjurstrøm, Anniken Huitfeldt og Robert Eriksson.

Høringen går over to dager. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie skal forklare seg i morgen.